Meny

Få hjälp att komma igång med klimatarbetet

Småföretag och kommuner kan få stöd för att klara de nya klimatkraven. Sverige ska nå netto noll-utsläpp till 2045. För att nå dit måste alla vara med, inte minst byggsektorn. Det finns ett stort behov av fokus på byggnationens klimatpåverkan ur ett livscykel­perspektiv. Klassningssystem som Miljöbyggnad inkluderar klimatpåverkan från byggnation och Boverket föreslår obligatorisk lagstiftning. Därför kommer många som saknar erfarenhet av livscykelanalyser nu att behöva arbeta med klimatredovisning av byggnader. Det ställer krav på förenklade verktyg och metoder. Ett hjälpmedel är Byggsektorns miljöberäkningsverktyg som byggsektorn gemensamt har utvecklat för just detta ändamål. Alla små och medelstora företag samt kommuner i Stockholms län erbjuds nu kostnadsfri kunskapsöverföring och workshops för att komma igång med sitt klimatarbete. För beräkningarna används Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.
På frukostmötet berättar vi mer om hur branschen arbetar med frågorna och hur du själv kan få en kickstart. Mötet är en del av projektet Grön BoStad Stockholm.
 

 

Plats 
Open Lab, Valhallavägen 79, Stockholm
Datum 
onsdag, december 19, 2018