Meny

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen i Aktuell Hållbarhets regi får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller. Utbildningen går bland annat igenom regelsystemet om byggande och tillstånd rörande buller, hur koppling mellan miljöbalken och PBL fungerar samt vad du behöver beakta när det gäller buller i samband med nybyggnation eller ny planering, så som lokalisering, utformning och placering

Plats 
IVA:s Konferenscenter, Stockholm
Datum 
tisdag, mars 6, 2018