Meny

Bostadsforum: Hantering av risker i plan- och byggprocessen

Byggande och planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods kan vara svårt. Reglerna syftar till att skydda människor från olika typer av risker, men det innebär ibland att möjligheterna att bygga bostäder begränsas. I ett samtal mellan länsstyrelse, kommun och byggbransch fördjupar vi oss hur vi kan förenkla planprocessen, öka förutsägbarheten och skapa förutsättningar för fler bostäder.

Plats 
Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Datum 
onsdag, december 6, 2017