Meny

På gång

30
aug

Installationssamordningsdagarna

30-31 augusti 2017
Quality Hotel Globe, Stockholm

Hur styr, planerar och samordnar du olika installationer för att skapa en störningsfri produkt? Under konferensen får du lära dig hur du skapar gott samarbete mellan olika installatörer och en förståelse för helheten i projektet. Det presenteras också exempel på fungerande arbetssätt från större och mindre projekt.

30
aug

Framtidens gymnasiemiljöer

30-31 augusti 2017
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

 Andras erfarenheter, kommande trender och samband mellan arkitektur och god skolmiljö. Detta innehåller konferensen som har fokus på ny- och ombyggnation av gymnasiemiljöer. Deltagare får också handgripliga metoder för smart disponering av ytor under workshopen i slutet på dag två. Här får man lära sig hur man ökar yteffektiviteten och flexibiliteten av skolans lokaler. 

5
sep

Seminarium om virtuella VVS-installationer

5 september 2017
Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Utvecklingen av den digitala och virtuella tekniken går snabbt och även inom VVS-området har det hänt mycket. Med BIM och BIP samt VR-teknik går det att arbeta smartare med planering och byggande vilket möjliggör högre kvalitet och bättre lönsamhet. Framgångsrik digitalisering kan korta handläggningstider och planerings- och byggtider, minska miljöpåverkan och de totala planerings- och byggkostnaderna.

6
sep

Elmässan Norr

6-7 september 2017
Nolia, Umeå

Elmässa för dig som arbetar med elinstallation, beslyning och fiber. Mässan har arrangerats sedan 2004 i Stockholm och Malmö och flyttar nu in på Nolia i Umeå. Ett hundratal utställare och ett gediget seminarieprogram utlovas.

7
sep

Klimatanpassning Sverige

7 september 2017
Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

Konferensen fokuserar på aktuella strategier, verktyg och lösningar för klimatanpassning och säkring av såväl samhället som näringsverksamheter. Som besökare får du både överblick och fördjupning samt möjlighet till dialog med de viktigaste aktörerna inom området.

Konferensen riktar sig primärt till dig som på ett eller annat sätt arbetar med, ansvarar för eller berörs av klimatanpassningsfrågor i kommun, myndigheter eller i näringslivet.

11
sep

Fastighetsbranschen startar nordisk mässa

11-12 september 2017
Svenska Mässan, Göteborg.

Fastighetsägarna och deras medlemmar att ta initiativet till en stor nordisk mässa - Nordic Property Expo - som ska locka utvecklare, investerare, fastighetsägare och ansvariga för fastighetsdrift till Svenska Mässan i Göteborg. Mässan kommer även att stå värld för European Property Conference med Europas samlade fastighetsorganisationer som deltagare. 

14
sep

Entreprenad Live Skåne

14-16 september 2017
Ring Knutstorp

Regional mässa för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen. Huvudmålgruppen för Entreprenad Live är entreprenörerna som jobbar på fältet. Entrén för besökare är kostnadsfri, seminarierna är kostnadsfria och parkeringen är kostnadsfri.

19
sep

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

19-20 september 2017
Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Praktiskt inriktad tvådagarsutbildning om hur du steg för steg tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering. Kursen går igenom hur du arbetar med processens olika faser – att ta reda på vilka hållbarhetsområden som redovisningen ska fokusera på, vilka ramverk och riktlinjer som är lämpliga, hur man tar fram nyckeltal, skriver engagerande texter och skapar visuella uttryck som skapar en trovärdig och attraktiv hållbarhetsredovisning.

26
sep

Elmia Park

26-28 september 2017
Elmia, Jönköping

Elmia Park är den ledande mässan för alla som äger, anlägger, renoverar och sköter grönt. Under tre mässdagar står växtkraft, anläggningskraft och attraktionskraft i centrum på Sveriges största branschmässa för grönytor och utemiljöer. Branschens produkter och nyheter presenteras och demonstreras både inomhus och ”in action” på demoytorna utomhus för kunder inom anläggning, restaurering och skötsel av gröna stadsmiljöer, kyrkogårdar, golfbanor och idrottsanläggningar.

14
okt

Ekologiskt byggande i teori och praktik

14-15 oktober 2017
Bärfendal

En teori- och praktisk kurs där deltagarna diskuterar hur man kan genomföra ett byggprojekt med eko-perspektiv, sunda materialval och hållbara lösningar.

Kursen går igenom olika metoder att göra en ekologisk byggnad, som anpassning till platsen, materialval,energianvändning, hälsosamt inomhusklimat och byggnadens system. Kursen är en tvådagarskurs med både teori och viss praktik. Det blir föreläsningar och samtal, ta gärna med dig frågor och eventuellt även ritningar, foton och andra handlingar som kan vara utgångspunkt för frågor och diskussioner.

23
okt

Sweden Urban Arena

23 oktober 2017
Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm

Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och NCSC (Nordic Council of Shopping Centers) har tagit ett gemensamt initiativ och arrangerar en konferens med syftet att sammanföra fastighetsägare, kommuner, detaljhandel, centrumutvecklare och stadsplanerare för att främja utvecklingen av morgondagens mötes- och handelsplatser: levande, attraktiva och väl integrerade i ett samhälle där människor bor och verkar.

26
okt

Stålbyggnadsdagen

26-27 oktober 2017
Älvsjömässan, Stockholm

Stålbyggnadsdagen är en årlig manifestation och träffpunkt för stålbyggnadsbranschen och närstående verksamheter. I år firar tillställningen 50-årsjubileum. Programmet, som inleds av stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert, består av diverse korta framtidsinriktade teknik- och specialföreläsningar, prisutdelningar – Silverbalken och Stålbyggnadspriset.

Dagen efter Stålbyggnadsdagen bjuds deltagarna på studiebesök (27 oktober). I år besöks Slussen och Söderströmsbroarna. Två mycket intressanta stålbyggnadsprojekt i Stockholm.

7
nov

Nordic Architecture Fair

7-8 november 2017
Svenska Mässan, Göteborg

Arkitekter, stadsplanerare, fastighetsägare och byggherrar sammanstrålar för att diskutera en av vår tids största frågor: hur ska framtidens samhällen se ut och fungera? Leverantörer finns på plats för att visa innovativa, klimatsmarta material och systemlösningar. Under dagarna blir det seminarier och debatter utifrån fyra fokusområden: Arkitektur och Stadsplanering, Digitalt Byggande, Innovativa Material och Smarta Byggnader.

16
nov

Hållbara transporter

16 november 2017
Rival, Stockholm

IVL Svenska Miljöinstitutets konferens ger en gedigen uppdatering av vad som händer inom området hållbara transporter och kommer bland annat att behandla ämnen som miljöpåverkan, drivmedel, parkering och mobilitetstjänster. Även stadsplaneringens möjligheter i omställningen till hållbara transporter tas upp.

22
nov

Smarta städer 2017

22-23 november 2017
Kistamässan, Stockholm.

Smarta städer 2017 är en mötesplats som består av en konferens och en utställning med två huvudområden – den smarta staden och hållbart byggande i form av mässan Ekobygg. Konferensprogrammet ska lyfta fram exempel från såväl Sverige som internationellt och sammantaget får deltagarna ta del av tydliga vägval och praktiska exempel för att kunna driva utvecklingen vidare. Teman för

konferensen är: medskapande medborgare, hållbara stadsdelar, urban mobilitet och uppkopplad infrastruktur.

28
nov

Svenska solelmässan

28 november 2017
Uppsala Konsert & Kongress

Mötesplats för nya produkter och tjänster i framtidens energisystem. Här möts företag, kunder, branschkollegor och beslutsfattare på en av Sveriges största mötesplatser för energiteknik.

6
dec

Plattformsdagarna

6-7 december 2017
Eriksbergshallen. Göteborg

Boverkets plattformsdagar kommer i år att ha stadspolitik för levande städer som övergripande tema. Formen med kunskapsdialog från i fjol kommer att fortsätta. Detta är en kreativ workshopform där deltagarna diskuterar relevanta ämnen kopplade till Plattformsdagarnas övergripande tema. Dessutom blir det utställningar, partnersamverkan, intressanta diskussioner och studiebesök.