Meny

På gång

27
mar

Årets Bygge-galan

27 mars 2017
Cirkus, Stockholm

Tillsammans med Svensk Byggtjänst arrangerar tidningen Byggindustrin en färgsprakande galakväll som kulminerar med prisutdelningen för Årets Bygge. Under kvällen blir det även utdelning av priset Bygg Opus för bästa examensarbete, Årets Lean-byggare och Årets Fasad. Evenemanget inleds redan på eftermiddagen med ett seminarium som bjuder på spaningar in i branschens framtid.

29
mar

Vägen till giftfritt byggande

29 mars 2017
Näringslivets hus, Spårvagnen, Storgatan 19, Stockholm.

Vad behöver samhället, företagen och forskarna göra för att nå en giftfri miljö? Kan vi med hjälp av digitalisering, kravställning, förhållningssätt och förbättrade processer lösa miljöproblem och bygga giftfritt i framtiden? Allt detta presenteras och diskuteras på konferensen Vägen till giftfritt byggande. Under dagen får du ta del av intressanta presentationer och exempel på innovationer, samtidigt som du lär dig mer om hur företag och organisationer arbetar för att byta ut farliga ämnen och främja god miljö.

 

29
mar

Kulturmiljön i samhällsplaneringen

29-30 mars 2017
Garnisonen-Berzeli Park Karlavägen 100 Stockholm.

Hur ska du förena kulturmiljön med den moderna utvecklingen av staden?

Under dessa heldagar där du får strategierna du behöver för att utveckla och integrera kulturmiljön med den moderna staden. Lär dig mer om kulturarvsprocesser, avvägningar mellan ny och befintlig miljö och kulturmiljövårdande problemlösning under två fullspäckade konferensdagar som ger dig praktiska arbetssätt och ny kunskap.

 

 

29
mar

Bostadsforum 2017

29-30 mars 2017
Clarion Hotell Stockholm.

Årets bostadsforum har flera teman. Huvudtemat är politik, ekonomi, projekt, trender och marknadsutveckling. Andra temaspår är kommunal bostadsutveckling och bostadsbyggande

(i samarbete med SKL), förädling, utveckling och renovering av bostäder och industriellt bostadsbyggande och projektutveckling.

30
mar

Informationsdag om fukt

30 mars 2017
Chalmers Konferens & Restauranger, Chalmersplatsen 1.

Under Fuktcentrums informationsdag i Göteborg presenteras nio nyheter om fukt. Frågor som diskuteras är bland annat om energieffektiv ventilation kan ge sämre inomhusklimat? Eller om Klorfenolimpregnerat virke är ett innemiljöproblem? Och fuktegenskaper hos olika material.

 

5
apr

Lär dig göra livscykelanalyser

5 april 2017
Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Livscykelanalyser har en allt mer framträdande roll i allt miljöarbete. Under denna heldag får du lära dig att göra, läsa och förstå livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14044 Life Cycle Assessment. Utbildningen riktar sig till alla som är i behov av att kunna ta fram och förstå livscykelanalyser inom såväl tillverkande industri, återförsäljning och inköp, och offentliga verksamheter: miljöstrateger,, affärsutvecklare, produkt- och tjänsteutvecklare, inköpare, kommuner, landsting och myndigheter med krav på rapportering av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

19
apr

Introduktion till cirkulär ekonomi

19 april 2017
Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit allt mer mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materialla resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som bygger på att hyra, dela och tjänstefiera.

26
apr

Digitalisering av samhällsbyggandet

26 april 2017
Palaestra, övre, Paradisgatan 4, Lund.

Det här seminariet diskuterar vilka möjligheter och begränsningar digitaliseringen har inom det svenska samhällsbyggandet, det vill säga planering, projektering, byggande och förvaltning av byggnader och infrastruktur. Bland hålls föredrag som beskriver hur geografiska informationssystem (GIS) och Building Information Modelling (BIM) används inom samhällsbyggande och hur industrialiseringen kan ökas. Arrangemanget är en del i Lunds Universitets 350-årsfirande.

26
apr

Miljö- och Kemidagarna den 26-27 april

26-27 april 2017
Göteborg.

För sjunde året i rad arrangeras Miljö- och Kemidagarna i Göteborg. Varje år delar vi in konferensen i olika områden. Årets fokus är ekonomi, praktiska fall och ny teknik. I programmet finns bland annat fördjupning i hur man kan visa på om miljö- och kemikaliearbete är lyckat och lönsamt i verksamheter genom att använda nyckeltal. Andra programpunkter är varför det är fördelaktigt att byta ut skadliga kemikalier, hur man mäter kemikalieframsteg och digitalisering och cirkulär ekonomi.

2
maj

IQ samhällsbyggnad håller stämma och öppet seminarium

2 maj 2017
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

IQ Samhällsbyggnads medlemmar håller årsstämma och bjuder även in till ett öppet seminarium. Under seminariet bjuder Sverker Sörlin, professor vid KTH på en inspirationsföreläsning om ”Att ta ansvar för förändring – forskningspolitik och samhällsbyggnad i en turbulent tid”. Aktuella frågor från IQ Samhällsbyggnad och en "tjuvkik" på en idéskrift från organisationens omvärlds- och framtidsutskott står också på agendan.

4
maj

Byggexpo Norrland

4-5 maj 2017

Nystartad byggmässa i Norrland som siktar på att bli den största byggmässan i Norrland - årligen återkommande. Mässan riktar sig till företag inom bygg, VVS och el.
Var: Fjällräven Center i centrala Örnsköldsvik.

 

8
maj

Arbeta smart med planering & byggande

8-9 maj 2017
Norra Latin, City Conference Centre, Stockholm.

Konferens. Fokus för denna konferens är smarta lösningar och arbetsprocesser där effektivt och obrutet informationsflöde är en viktig del. Konferensen vänder sig till dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter för att få med invånarna i planprocessen, korta handläggningstider och planerings- och byggtider, minska miljöpåverkan och minska de totala planerings- och byggkostnaderna. Den passar både beslutsfattare och olika experter och ”doers” inom området.Konferensen är ett samarrangemang mellan BIM Alliance och ULI Geoforum.

9
maj

Byggforum 2017 – miljö och hållbarhet

9 maj 2017
Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm.

Målgruppen är alla som är verksamma i bygg- och fastighetsbranschen och äger ansvar för strategi, affärsutveckling och/eller miljö- och hållbarhetsfrågor. Konferensen är skapad med tanke på entreprenörer, materialleverantörer, fastighetsägare men också politiker och offentligt anställda tjänstemän inom stat, kommun och landsting. Under dagen presenteras strategier, verktyg och kompetens för att hantera branschens miljö- och hållbarhetsutmaningar.

9
maj

Bygg- och fastighetskonferens

9 maj 2017
Stockholm

Byggforum 2017 presenterar strategier, verktyg och kompetens för att hantera branschens miljö- och hållbarhetsutmaningar. Konferensen vänder sig till dig som är verksam i bygg- och fastighetsbranschen och äger ansvar för strategi, affärsutveckling och/eller miljö- och hållbarhetsfrågor. Den är skapad med tanke på entreprenörer, materialleverantörer, fastighetsägare men också politiker och offentligt anställda tjänstemän inom stat, kommun och landsting.

12
maj

Lera i modern inomhusmiljö

12 maj 2017
LTH, Lund.

Användandet av industrialiserade lerprodukter ökar i Europa. Tillsammans med Lunds tekniska högskola och Chalmers bjuder Hållbart byggande i Syd in till en konferens om lermaterialets möjligheter. Bland talarna finns professor Holger Walbaum, Chalmers, professor Dr.Ing.Christof Ziegert, Berlin och Dr Daneil Maskell, University of Bath.

17
maj

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling

17-18 maj 2017
Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper och metodik ger grunderna i strategiskt hållbarhetsarbete och kartläggning av en organisations utmaningar och möjligheter. Under kursen identifieras drivkrafter och visar hur man styr affärs- och organisationsutveckling mot hållbarhet och lönsamhet

 

19
maj

Nordic3Dexpo

19-20 maj 2017
Energia Areena | Vanda Finland

Nordic3Dexpo är ett internationellt mässevenemang som fokuserar på 3D-utskrivning och 3D-teknologier. Mässan ordnades för första gången våren 2016 i Finland, på Energia Areena i Vanda. På mässan visar utställare från Norden och Balticum upp det senaste inom 3D-tekniken.

 

11
sep

Fastighetsbranschen startar nordisk mässa

11-12 september 2017
Svenska Mässan, Göteborg.

Fastighetsägarna och deras medlemmar att ta initiativet till en stor nordisk mässa - Nordic Property Expo - som ska locka utvecklare, investerare, fastighetsägare och ansvariga för fastighetsdrift till Svenska Mässan i Göteborg. Mässan kommer även att stå värld för European Property Conference med Europas samlade fastighetsorganisationer som deltagare. 

22
nov

Smarta städer 2017

22-23 november 2017
Kistamässan, Stockholm.

Smarta städer 2017 är en mötesplats som består av en konferens och en utställning med två huvudområden – den smarta staden och hållbart byggande i form av mässan Ekobygg. Konferensprogrammet ska lyfta fram exempel från såväl Sverige som internationellt och sammantaget får deltagarna ta del av tydliga vägval och praktiska exempel för att kunna driva utvecklingen vidare. Teman för

konferensen är: medskapande medborgare, hållbara stadsdelar, urban mobilitet och uppkopplad infrastruktur.