Meny

På gång

23
okt

Sweden Urban Arena

23 oktober 2017
Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm

Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och NCSC (Nordic Council of Shopping Centers) har tagit ett gemensamt initiativ och arrangerar en konferens med syftet att sammanföra fastighetsägare, kommuner, detaljhandel, centrumutvecklare och stadsplanerare för att främja utvecklingen av morgondagens mötes- och handelsplatser: levande, attraktiva och väl integrerade i ett samhälle där människor bor och verkar.

24
okt

Bostadsdagen

24 oktober 2017
Grand Hôtel, Spegelsalen, Stockholm

Höstens stora heldag om politik, marknad och investeringsläge för bostäder. En aggressiv penningpolitik har gett snabbt stigande tillgångsvärden och en högkonjunktur på väg mot överhettning. Tillsammans med kraftiga demografiska förändringar har detta skapat en bostadsmarknad med rusande produktion, omättliga behov av nya lägenheter och växande oro för en bostadskrasch.

På Bostadsdagen 2017 ges svaren på var bubblorna finns, om utmaningarna kan mötas och var affärsmöjligheterna finns idag.

26
okt

Stålbyggnadsdagen

26-27 oktober 2017
Älvsjömässan, Stockholm

Stålbyggnadsdagen är en årlig manifestation och träffpunkt för stålbyggnadsbranschen och närstående verksamheter. I år firar tillställningen 50-årsjubileum. Programmet, som inleds av stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert, består av diverse korta framtidsinriktade teknik- och specialföreläsningar, prisutdelningar – Silverbalken och Stålbyggnadspriset.

Dagen efter Stålbyggnadsdagen bjuds deltagarna på studiebesök (27 oktober). I år besöks Slussen och Söderströmsbroarna. Två mycket intressanta stålbyggnadsprojekt i Stockholm.

1
nov

Logistikdag Norr 2017

1 november 2017
Kulturens hus, Luleå

Årets tema är den nationella planen 2018-2029 – för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Sverige. Årets huvudtalare är infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Catharina Elmsäter Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier. 
 

7
nov

Nordic Architecture Fair

7-8 november 2017
Svenska Mässan, Göteborg

Arkitekter, stadsplanerare, fastighetsägare och byggherrar sammanstrålar för att diskutera en av vår tids största frågor: hur ska framtidens samhällen se ut och fungera? Leverantörer finns på plats för att visa innovativa, klimatsmarta material och systemlösningar. Under dagarna blir det seminarier och debatter utifrån fyra fokusområden: Arkitektur och Stadsplanering, Digitalt Byggande, Innovativa Material och Smarta Byggnader.

16
nov

Hållbara transporter

16 november 2017
Rival, Stockholm

IVL Svenska Miljöinstitutets konferens ger en gedigen uppdatering av vad som händer inom området hållbara transporter och kommer bland annat att behandla ämnen som miljöpåverkan, drivmedel, parkering och mobilitetstjänster. Även stadsplaneringens möjligheter i omställningen till hållbara transporter tas upp.

16
nov

Är social housing något för Sverige?

16 november 2017
Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Seminarium i tankesmedjan Fores regi. De flesta europeiska länder erbjuder någon form av särskilt billigt eller subventionerat boende för personer med lägre inkomster, det som brukar kallas affordable housing och social housing. Sverige har i stället ett system med bruksvärdeshyror utan behovsprövning, och begreppet social housing har mest använts som något avskräckande. Har vi något att lära av andra länder för att möta bostadsbristen?

22
nov

Smarta städer 2017

22-23 november 2017
Kistamässan, Stockholm.

Smarta städer 2017 är en mötesplats som består av en konferens och en utställning med två huvudområden – den smarta staden och hållbart byggande i form av mässan Ekobygg. Konferensprogrammet ska lyfta fram exempel från såväl Sverige som internationellt och sammantaget får deltagarna ta del av tydliga vägval och praktiska exempel för att kunna driva utvecklingen vidare. Teman för

konferensen är: medskapande medborgare, hållbara stadsdelar, urban mobilitet och uppkopplad infrastruktur.

28
nov

Svenska solelmässan

28 november 2017
Uppsala Konsert & Kongress

Mötesplats för nya produkter och tjänster i framtidens energisystem. Här möts företag, kunder, branschkollegor och beslutsfattare på en av Sveriges största mötesplatser för energiteknik.

5
dec

Logistik i byggbranschen

5-6 december 2017
Piperska muren, Stockholm

Digitalisering och allt snabbare informationsflöden ställer nya krav på logistikhanteringen vid infrastrukturprojekt, samtidigt som det öppnar upp för nya sätt att arbeta. Hur kan du spara tid, pengar, tänka nytt och planera för framtidens logistik? Konferensen belyser hur logistikkedjan kan effektiviseras. Experter från både utförar- och beställarssidan ger sina bästa tips på nya arbetssätt och moderna tekniker.

6
dec

Plattformsdagarna

6-7 december 2017
Eriksbergshallen. Göteborg

Boverkets plattformsdagar kommer i år att ha stadspolitik för levande städer som övergripande tema. Formen med kunskapsdialog från i fjol kommer att fortsätta. Detta är en kreativ workshopform där deltagarna diskuterar relevanta ämnen kopplade till Plattformsdagarnas övergripande tema. Dessutom blir det utställningar, partnersamverkan, intressanta diskussioner och studiebesök. 

14
dec

PBL Kompetensdagar 2017

14-15 december 2017
Münchenbryggeriet, Stockholm

Med PBL Kompetensdagar vill Boverket ge alla som arbetar med PBL möjlighet att diskutera kompetensfrågor ur ett brett perspektiv. Kreativa workshoppar varvas med inspirerande föreläsningar för alla som arbetar med PBL.

23
jan

PBL – effektivare bygglovsprocess

23-24 januari 2018
Stockholm

Komplexa ärenden och hög arbetsbelastning är vardag för många som arbetar med bygglovsprocesser. Med ett regelverk i ständig förändring behövs  aktuell kunskap inom en rad olika områden för att kunna göra en korrekt och rättssäker bedömning. På konferensen får deltagarna tips, inspiration och konkreta verktyg från experter och personer med liknande utmaningar för att kunna effektivisera bygglovsprocessen.

14
mar

Vägen till giftfritt byggande

14 mars 2018
Näringslivets Hus, Stockholm

Kraven på att nya hus skall vara miljömässigt hållbara höjs nu i rask takt. Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från bygg- och fastighetsbranschen. Efterfrågan på byggvarors dokumentation och information om innehåll ökar med beställarnas ambitionsnivå. IVL:s och BASTA:s årliga evenemang tar upp lösningar, inspiration och utveckling för giftfritt byggande.