Meny

På gång

23
jan

PBL – effektivare bygglovsprocess

23-24 januari 2018
Stockholm

Komplexa ärenden och hög arbetsbelastning är vardag för många som arbetar med bygglovsprocesser. Med ett regelverk i ständig förändring behövs  aktuell kunskap inom en rad olika områden för att kunna göra en korrekt och rättssäker bedömning. På konferensen får deltagarna tips, inspiration och konkreta verktyg från experter och personer med liknande utmaningar för att kunna effektivisera bygglovsprocessen.

23
jan

Drönare för datainsamling

23 januari 2018
Bygget fest & konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Om nyttan med drönare för datainsamling i samhällsbyggandet. För att visa nya möjligheter med tekniken och inspirera till hur drönare kan användas inom ditt expertområde arrangerar Geoforum Sverige och BIM Alliance en gemensam konferens.
 

14
mar

Vägen till giftfritt byggande

14 mars 2018
Näringslivets Hus, Stockholm

Kraven på att nya hus skall vara miljömässigt hållbara höjs nu i rask takt. Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från bygg- och fastighetsbranschen. Efterfrågan på byggvarors dokumentation och information om innehåll ökar med beställarnas ambitionsnivå. IVL:s och BASTA:s årliga evenemang tar upp lösningar, inspiration och utveckling för giftfritt byggande.

20
mar

Framtidens operationsavdelning

20-21 mars 2018
Scandic Foresta, Lidingö

För sjunde gången anordnar Teknologisk institut konferensen Framtidens operationsavdelning. Tillsammans med inspirerande praktikfall och ledande experter belyser konferensen aktuella och framtida utmaningar kring bland annat utrustning och ny teknik, hur du tar till vara på vårdpersonalens kompetens vid en ny- eller ombyggnation samt hur du planerar lokaler för bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet.