Meny

På gång

20
mar

Framtidens operationsavdelning

20-21 mars 2018
Scandic Foresta, Lidingö

För sjunde gången anordnar Teknologisk institut konferensen Framtidens operationsavdelning. Tillsammans med inspirerande praktikfall och ledande experter belyser konferensen aktuella och framtida utmaningar kring bland annat utrustning och ny teknik, hur du tar till vara på vårdpersonalens kompetens vid en ny- eller ombyggnation samt hur du planerar lokaler för bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet.

21
mar

Construction Management - Så funkar det

21 mars 2018
Stockholm

Kursen ”Construction Management” är framtagen i samarbete med Byggherrarna och CM-bolagen och hålls i BFAB:s regi. Byggherrarnas egen husadvokat Nicklas Björklund är en av föreläsarna. Efter denna kurs har du kunskapen att avgöra om ditt projekt lämpar sig för ett CM-upplägg.

21
mar

Få koll på nya miljölagarna

21 mars 2018
Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm

Under 2017 genomgick miljöbalken omfattande förändringar. Den 1 januari 2018 träder ett helt omarbetat kapitel 6 i kraft, med nya regler för hur miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning ska göras av verksamheter, åtgärder, planer och program. Nyheterna tas upp på konferensen Nytt om miljörätt.

22
mar

Bostadsforum

22-23 mars 2018
Clarion Hotell, Stockholm

Bostadsforum 2018 tar upp aktuella frågor som berör bostadsfrågor, byggande och samhällsplanering. Fler än 60 talare medverkar under de två dagarna, bland andra Peter Eriksson, bostadsminister, Stefan Attefall, före detta bostadsminister, och Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

10
apr

Business Arena Göteborg

10 april 2018
Svenska Mässan, Göteborg

En heldag med mångsidigt program, där några av de främsta nationella och internationella profilerna diskuterar frågor relaterade till fastighet och samhällsbyggnad.

19
apr

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County

19 april 2018
Elite Stora Hotellet, Jönköping

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. Dagen arrangeras av Fastighetssverige i samarbete med Jönköpings kommun och Nässjö Näringsliv.

24
apr

Business Arena Malmö

24 april 2018
Clarion Hotel & Congress, Malmö Live

Business Arena, mötesplatsen för fastighets- och samhällsbyggnadsfrågor, arrangeras i Malmö, med Öresundsregionen som perspektiv.

27
apr

Modigt ledarskap i byggindustrin ger nya möjligheter

27 april 2018
STUDIO, Malmö

En ny mötesplats för starka aktörer som gör skillnad i samhällsbyggandet. Fokus ligger på de stora utmaningarna som branschen brottas med, men framförallt på möjligheter, verktyg och kompetenser att hantera dem. Konferensen vänder sig till dig som är verksam i bygg- och fastighetsbranschen, men också offentligt anställda tjänstemän inom stat, kommun och landsting, och andra som är verksamma inom samhällsbyggandet.  
 

2
maj

Arbeta smart inom planering & byggande

2-3 maj 2018
Kistamässan, Stockholm

För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige och Lantmäteriet konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018.

Konferensen lyfter organisationers omställning till nya digitala arbetssätt och goda exempel på digitala informationsflöden för ökad effektivitet,visualisering för bättre kommunikation och geografiska analyser för bättre beslutsstöd.

17
okt

Elmässan

17-18 oktober 2018
Kistamässan, Stockholm

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber. En mötesplats för hela elbranschen där du kan uppdatera dig med de senaste standarderna, produktnyheterna och trenderna.