Meny

På gång

26
apr

Miljö- och Kemidagarna den 26-27 april

26-27 april 2017
Göteborg.

För sjunde året i rad arrangeras Miljö- och Kemidagarna i Göteborg. Varje år delar vi in konferensen i olika områden. Årets fokus är ekonomi, praktiska fall och ny teknik. I programmet finns bland annat fördjupning i hur man kan visa på om miljö- och kemikaliearbete är lyckat och lönsamt i verksamheter genom att använda nyckeltal. Andra programpunkter är varför det är fördelaktigt att byta ut skadliga kemikalier, hur man mäter kemikalieframsteg och digitalisering och cirkulär ekonomi.

2
maj

IQ samhällsbyggnad håller stämma och öppet seminarium

2 maj 2017
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

IQ Samhällsbyggnads medlemmar håller årsstämma och bjuder även in till ett öppet seminarium. Under seminariet bjuder Sverker Sörlin, professor vid KTH på en inspirationsföreläsning om ”Att ta ansvar för förändring – forskningspolitik och samhällsbyggnad i en turbulent tid”. Aktuella frågor från IQ Samhällsbyggnad och en "tjuvkik" på en idéskrift från organisationens omvärlds- och framtidsutskott står också på agendan.

3
maj

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

3 maj 2017
IVA Konferenscenter, Stockholm

På den här kursen lär du dig ta fram strategi och handlingsplan för ditt hållbarhetsarbete.  Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Steg för steg går kursen igenom processen: Från vision till kommunikation. Målsättningen är att deltagarna efter utbildningen ska ha en handlingsplan för att kunna sätta igång hållbarhetsarbetet på sitt företag.

3
maj

Bostadsforum: Bostadsbyggande vs. Riksintressen

3 maj 2017
Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Hörsal S:ta Clara , Stockholm

En kunnig panel belyser frågan om riksintresse. Stockholms stad har framfört synpunkter om hur regelverket tillämpas idag och lämnat ett förslag om hur nytt regelverk borde se ut. Byggbranschen har påtalat brister i utredningens analys och efterlyser en total upprensning i riksintressesystemet. Länsstyrelsen efterlyser ett tvärsektoriellt perspektiv och förenklingar som leder till fler bostäder.

4
maj

Byggexpo Norrland

4-5 maj 2017

Nystartad byggmässa i Norrland som siktar på att bli den största byggmässan i Norrland - årligen återkommande. Mässan riktar sig till företag inom bygg, VVS och el.
Var: Fjällräven Center i centrala Örnsköldsvik.

 

8
maj

Arbeta smart med planering & byggande

8-9 maj 2017
Norra Latin, City Conference Centre, Stockholm.

Konferens. Fokus för denna konferens är smarta lösningar och arbetsprocesser där effektivt och obrutet informationsflöde är en viktig del. Konferensen vänder sig till dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter för att få med invånarna i planprocessen, korta handläggningstider och planerings- och byggtider, minska miljöpåverkan och minska de totala planerings- och byggkostnaderna. Den passar både beslutsfattare och olika experter och ”doers” inom området.Konferensen är ett samarrangemang mellan BIM Alliance och ULI Geoforum.

9
maj

Elfack

9-12 maj 2017
Svenska Mässan, Göteborg

Nordens största mötesplats för framtidens el- och energimarknad. Här möts kraftbolag, beslutsfattare, politiker, installatörer, eldistributörer, arkitekter, ljusdesigners m fl för att forma idéer och innovativa lösningar för framtidens el- och energisektor. Seminarier hålls varje dag, bland annat om den nya tillsynen av elinstallationsbranschen som Elsäkerhetsverket tar över den 1 juli.
 

9
maj

Bygg- och fastighetskonferens

9 maj 2017
Stockholm

Byggforum 2017 presenterar strategier, verktyg och kompetens för att hantera branschens miljö- och hållbarhetsutmaningar. Konferensen vänder sig till dig som är verksam i bygg- och fastighetsbranschen och äger ansvar för strategi, affärsutveckling och/eller miljö- och hållbarhetsfrågor. Den är skapad med tanke på entreprenörer, materialleverantörer, fastighetsägare men också politiker och offentligt anställda tjänstemän inom stat, kommun och landsting.

9
maj

Byggforum 2017 – miljö och hållbarhet

9 maj 2017
Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm.

Målgruppen är alla som är verksamma i bygg- och fastighetsbranschen och äger ansvar för strategi, affärsutveckling och/eller miljö- och hållbarhetsfrågor. Konferensen är skapad med tanke på entreprenörer, materialleverantörer, fastighetsägare men också politiker och offentligt anställda tjänstemän inom stat, kommun och landsting. Under dagen presenteras strategier, verktyg och kompetens för att hantera branschens miljö- och hållbarhetsutmaningar.

12
maj

Kiruna - att bygga den attraktiva och hållbara staden

12 maj 2017
Folkets Hus, Kiruna

Kiruna stadskärna måste avvecklas på grund av gruvdriften och en helt ny stad ska byggas. Ambitionen är att bygga en stad där dagens honnörsord om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet omsätts i praktiskt stadsbyggande. Nu bjuder kommunen in till konferens med fokus på hållbarhet, medborgardialog och effektiva planeringsprocesser.

12
maj

Lera i modern inomhusmiljö

12 maj 2017
LTH, Lund.

Användandet av industrialiserade lerprodukter ökar i Europa. Tillsammans med Lunds tekniska högskola och Chalmers bjuder Hållbart byggande i Syd in till en konferens om lermaterialets möjligheter. Bland talarna finns professor Holger Walbaum, Chalmers, professor Dr.Ing.Christof Ziegert, Berlin och Dr Daneil Maskell, University of Bath.

17
maj

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling

17-18 maj 2017
Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper och metodik ger grunderna i strategiskt hållbarhetsarbete och kartläggning av en organisations utmaningar och möjligheter. Under kursen identifieras drivkrafter och visar hur man styr affärs- och organisationsutveckling mot hållbarhet och lönsamhet

 

18
maj

Innovation och digitalisering i fastighetsbranschen – Verktyg för hållbar utveckling?

18 maj 2017
Paulirummet, Stadshuset, Stockholm

Årets tema på Forum för hållbara fastigheters seminarium handlar om hur fastighetsbranschen skapar hållbar affärsnytta i det befintliga fastighetsbeståndet med hjälp av digitalisering och innovationer. Under dagen diskuteras digitaliseringen som ett verktyg för hållbarhet och fastighetsägarnas roll i utvecklingen av den smarta staden. Det blir också konkreta exempel på hur digitalisering och innovation används för att öka resursutnyttjandet.

18
maj

Tillståndet i miljön 2017

18 maj 2017
Grand Hôtel, Vinterträdgården, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Vilken påverkan får Sveriges nya klimatlag och vad är nästa steg inom den cirkulära ekonomin? Det är huvudfokus på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens. Det blir också en fördjupning i hur nästa steg ska tas mot en cirkulär ekonomi och i arbetet med att göra det komplexa förståelig genom dialog och nyskapande klimatkommunikation.

19
maj

Nordic3Dexpo

19-20 maj 2017
Energia Areena | Vanda Finland

Nordic3Dexpo är ett internationellt mässevenemang som fokuserar på 3D-utskrivning och 3D-teknologier. Mässan ordnades för första gången våren 2016 i Finland, på Energia Areena i Vanda. På mässan visar utställare från Norden och Balticum upp det senaste inom 3D-tekniken.

 

1
jun

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

1 juni 2017
Sabis Konferens - Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och intressentdialoger. Kursdeltagarna går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer. Utbildningen anordnas av Aktuell Hållbarhet Utbildning och riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete.

30
aug

Installationssamordningsdagarna

30-31 augusti 2017
Quality Hotel Globe, Stockholm

Hur styr, planerar och samordnar du olika installationer för att skapa en störningsfri produkt? Under konferensen får du lära dig hur du skapar gott samarbete mellan olika installatörer och en förståelse för helheten i projektet. Det presenteras också exempel på fungerande arbetssätt från större och mindre projekt.

11
sep

Fastighetsbranschen startar nordisk mässa

11-12 september 2017
Svenska Mässan, Göteborg.

Fastighetsägarna och deras medlemmar att ta initiativet till en stor nordisk mässa - Nordic Property Expo - som ska locka utvecklare, investerare, fastighetsägare och ansvariga för fastighetsdrift till Svenska Mässan i Göteborg. Mässan kommer även att stå värld för European Property Conference med Europas samlade fastighetsorganisationer som deltagare. 

19
sep

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

19-20 september 2017
Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Praktiskt inriktad tvådagarsutbildning om hur du steg för steg tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering. Kursen går igenom hur du arbetar med processens olika faser – att ta reda på vilka hållbarhetsområden som redovisningen ska fokusera på, vilka ramverk och riktlinjer som är lämpliga, hur man tar fram nyckeltal, skriver engagerande texter och skapar visuella uttryck som skapar en trovärdig och attraktiv hållbarhetsredovisning.

7
nov

Nordic Architecture Fair

7-8 november 2017
Svenska Mässan, Göteborg

Arkitekter, stadsplanerare, fastighetsägare och byggherrar sammanstrålar för att diskutera en av vår tids största frågor: hur ska framtidens samhällen se ut och fungera? Leverantörer finns på plats för att visa innovativa, klimatsmarta material och systemlösningar. Under dagarna blir det seminarier och debatter utifrån fyra fokusområden: Arkitektur och Stadsplanering, Digitalt Byggande, Innovativa Material och Smarta Byggnader.

22
nov

Smarta städer 2017

22-23 november 2017
Kistamässan, Stockholm.

Smarta städer 2017 är en mötesplats som består av en konferens och en utställning med två huvudområden – den smarta staden och hållbart byggande i form av mässan Ekobygg. Konferensprogrammet ska lyfta fram exempel från såväl Sverige som internationellt och sammantaget får deltagarna ta del av tydliga vägval och praktiska exempel för att kunna driva utvecklingen vidare. Teman för

konferensen är: medskapande medborgare, hållbara stadsdelar, urban mobilitet och uppkopplad infrastruktur.