Meny

Nyheter

Lagrådsremiss om tillfälliga bygglov

Planen är att en ny lag ska träda i kraft redan den 1 maj.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lagradsremiss-om-tillfalliga-bygglov-24551

Länsstyrelsen avslår överklagan av Nobel Center

Detaljplanen anses inte medföra påtaglig skada på riksintressena.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lansstyrelsen-avslar-overklagan-av-nobel-center-24550

Stora vinster görs på slitet miljonprogram

Fastigheterna från rekordåren har blivit heta objekt för investerare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stora-vinster-gors-pa-slitet-miljonprogram-24542

JM riskerar smäll på nära halv miljard

Skiljedom väntar i tvist mot Fortum Värme.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-riskerar-small-pa-nara-halv-miljard-24548

Forskare slår fast flera fördelar med trä

Bland annat fick trähusen i Sundbyberg lägre energiförbrukning än beräknat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forskare-slar-fast-flera-fordelar-med-tra-24547

Uppsving igen för byggande i limträ

Försäljningen ökade 13,5 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/uppsving-igen-byggande-i-limtra-24546

Victoria Park anställer boende

Socialt och ekonomiskt hållbara investeringar ökar fastighetsvärdet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/victoria-park-anstaller-boende-24522

Skatteverket bötfäller byggare

Miljonböter efter problem med personalliggare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skatteverket-botfaller-byggare-24545

Peab gör mer asfalt än någonsin

Utsläppen av koldioxid minskade.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-gor-mer-asfalt-nagonsin-24544

Skanska vill inte ha med Trumps mur att göra

Skanska vill inte vara involverade i ett möjligt murbygge vid USA:s Mexikogräns.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-vill-inte-ha-med-trumps-mur-att-gora-24538

Kvinnor vill helst ha snickare

Enligt en färsk undersökning vill flest svenska kvinnor ha en snickare som partner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-vill-helst-ha-snickare-24536

Skanska har fått miljardorder från AMF Fastigheter

Skanska ska bygga 44000 kvadratmeter kontor och handelsytor i centrala Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-har-fatt-miljardorder-fran-amf-fastigheter-24534

Sweco på offensiv i Finland

Sweco köper finska bolaget Karves Yhtiöt med dotterbolag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-pa-offensiv-i-finland-24533

Regeringen ändrar i investeringsstöd till bostäder

De kommuner som kan dra nytta av förändringen i närtid är Kiruna och Gällivare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-andrar-i-investeringsstod-till-bostader-24527

Fler kvinnor än män i NCC:s nya styrelse

Valberedningen har föreslagit en ny styrelse som väntas väljas den 5 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-kvinnor-man-i-nccs-nya-styrelse-24524

Kraven är växlade för tjänstemännens avtal

Inga överraskningar från facken enligt Sveriges Byggindustriers förhandlare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraven-ar-vaxlade-tjanstemannens-avtal-24519

Seko kräver 2,8 procent

Avtalsrörelsen inom väg- och ban har börjat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/seko-kraver-28-procent-24518

Nytt hot mot bemanningen

Oro för brist på utländsk arbetskraft.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-hot-mot-bemanningen-24500

Stor ökning av konkurser inom bygg

”Marknaden kan vara mättad”.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-okning-av-konkurser-inom-bygg-24517

BI och Seko växlar bud idag

Förhandlingar inom väg- och ban igång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bi-och-seko-vaxlar-bud-idag-24516