Meny

Nyheter

Nu renoveras Katarinahissen i Stockholm

Grundläggningen lider liksom som i princip hela Slussen av 30-talets pålningsmissar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-renoveras-katarinahissen-i-stockholm-24665

Intresset för bygglogistik har vaknat

Forskning visar att effektiv logistik kan sänka byggkostnader med 25 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/intresset-bygglogistik-har-vaknat-24664

Thage döms för arbetsmiljöbrott

Hävdar att arbetssättet är allmänt vedertaget och etablerat i branschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/thage-doms-arbetsmiljobrott-24675

Branschens utsläpp minskar på kort sikt

SCB:s senaste siffror för byggindustrins koldioxidutsläpp visar att utsläppen minskat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschens-utslapp-minskar-pa-kort-sikt-24661

Förslaget: Testa OPS på tre stora infraprojekt

Utredning föreslår ett försöksprogram för att utvärdera OPS för statlig infrastruktur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forslaget-testa-ops-pa-tre-stora-infraprojekt-24671

Stor statlig upphandling måste göras om

Statliga Fortifikationsverket gjorde grov miss när de upphandlade Gotland Tofta skjutfält.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-statlig-upphandling-maste-goras-om-24668

Snart utses bästa examensarbetet

Stor bredd i ämnesval bland årets examensarbeten som tävlar i Byggopus.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-utses-basta-examensarbetet-24662

Tankesmedja kritisk till snabbtågen

Den liberala tankesmedjan Fores har släppt en rapport om de planerade höghastighetstågen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tankesmedja-kritisk-till-snabbtagen-24655

Trögt för Attefallshusen

Ansökningarna om att bygga Attefallshus duggar allt annat än tätt, enligt ny granskning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trogt-attefallshusen-24644

Ris och ros till NNE-kraven

Blandade reaktioner i remissvaren till Boverkets förslag om nya byggregler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ris-och-ros-till-nne-kraven-24640

Nytt ramavtal via SKL

Tidigare har SKL tecknat ramavtal för lägre hus, nu gäller avtalet högre hus.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-ramavtal-skl-24639

Köp av Attefallshus var brott mot LOU

Konkurrensverket kräver att Östersundshem ska betala fem miljoner kronor i böter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kop-av-attefallshus-var-brott-mot-lou-24637

De ska göra byggreglerna enklare

Tvåmannskommittén tillsattes i dag, den 23 februari.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-gora-byggreglerna-enklare-24635

Konsulter med kompetensbrist öppnar dörrar för nyanlända

Företag tvingas tacka nej till uppdrag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konsulter-med-kompetensbrist-oppnar-dorrar-nyanlanda-24632

Över 300 000 personer jobbar inom bygg

Näst största ökningen av lönesumman bland näringslivets större branscher fanns inom bygg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/over-300-000-personer-jobbar-inom-bygg-24631

Målarna har växlat avtalskrav

Parternas krav känns delvis igen från andra förhandlingar som pågår inom byggsektorn.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/malarna-har-vaxlat-avtalskrav-24628

Nytt larm om brist på arbetskraft

TMF sällar sig till skaran av branschföreträdare som varnar för arbetskraftsbrist.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-larm-om-brist-pa-arbetskraft-24627

Snart kan du ta byggexamen i virtual reality

YH-utbildning ska ge branschen önskad kompetens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-kan-du-ta-byggexamen-i-virtual-reality-24618

90-åring säljs till ALM Equity

Personalen i Småa beslutade att sälja sina aktier.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/90-aring-saljs-till-alm-equity-24616

EU-länder olika strikta om utstationerade

Tolkningen av EU-rätten skiljer mellan länder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eu-lander-olika-strikta-om-utstationerade-24614