Meny

Nyheter

Trafikverket måste redovisa sina inköp

Får uppdrag från regeringen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trafikverket-maste-redovisa-sina-inkop-24747

Kommuner förvånar sig själva med snabb planprocess

SKL vill hyfsa bilden om långsamma kommuner
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommuner-forvanar-sig-sjalva-med-snabb-planprocess-24745

Hönor blir "hyresgäster" på HSB Living Lab

Hönor ska flytta in i experimenthuset HSB Living Lab i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/honor-blir-hyresgaster-pa-hsb-living-lab-24744

Peab bygger om sjukhus i Umeå

Peab har fått uppdraget att bygga om Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-om-sjukhus-i-umea-24740

Byggnadsarbetare struntade i fallskydd - Skanska får betala

Byggnadsarbetare bröt mot säkerhetsinstruktionerna. Skanska får ändå betala avgift.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnadsarbetare-struntade-i-fallskydd-skanska-far-betala-24738

Arkitekttävling om linbana i Göteborg

En arkitekttävling ska avgöra utformningen av den linbana som planeras över Göta Älv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/arkitekttavling-om-linbana-i-goteborg-24725

NCC bygger bro och 2+1 väg i Närke

NCC har fått uppdraget att bygga om väg 51 i Närke av Vägverket.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-bro-och-21-vag-i-narke-24722

Köpare vill reklamera småhus från Besqab

Hävdar att Besqab frångått både entreprenadavtalet och bygglovet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kopare-vill-reklamera-smahus-fran-besqab-24695

Här är årets vinnare av Byggopus

2016 skrevs de bästa examensarbetena inom samhällsbyggnadssektorn i Borås och Alnarp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-arets-vinnare-av-byggopus-24720

Riksbyggen hyllar betong

Studie visar att betong kan vara lika klimatsmart som trä.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksbyggen-hyllar-betong-24719

Digitalisering öppnar för alternativ finansiering

Dominic Thasarathar på Autodesk i London siar om framtiden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/digitalisering-oppnar-alternativ-finansiering-24694

Infocentrum om bygg rycker närmare

Branschen behöver mer kunskap om hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/infocentrum-om-bygg-rycker-narmare-24716

Ramböll gör rekordresultat

Bästa resultatet någonsin för sjunde året i rad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramboll-gor-rekordresultat-24715

Facken inom industrin beredda teckna treårigt avtal

Har lämnat sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/facken-inom-industrin-beredda-teckna-trearigt-avtal-24713

Mats Åkerlind: "Vi har en större samsyn i dag"

I dag fortsätter förhandlingarna om ett nytt Byggavtal.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mats-akerlind-vi-har-en-storre-samsyn-i-dag-24711

Familjen Paulsson förändrar sitt ägande i Peab

Paulssons samlar sitt ägande i ett gemensamt holdingbolag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/familjen-paulsson-forandrar-sitt-agande-i-peab-24709

Långsamt uppåt för kvinnor i byggstyrelser

Antalet kvinnor i byggföreningsstyrelserna och regionstyrelserna inom BI ökar en aning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/langsamt-uppat-kvinnor-i-byggstyrelser-24689

Varning för annonsskojare

Bedragare kontaktar nominerade projekt och utger sig för att företräda Årets Bygge.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/varning-annonsskojare-24708

Ojämn könsfördelning bland chefer

Inom bygg motsvarade dock antalet kvinnliga chefer ungefär andelen kvinnor i branschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ojamn-konsfordelning-bland-chefer-24707

Fler kvinnor väljer utbildningar inom bygg

Men civilingenjörsutbildningen inom samhällsbyggnad har fortfarande mansdominans.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-kvinnor-valjer-utbildningar-inom-bygg-24690