Meny

Nyheter

Ris och ros till NNE-kraven

Blandade reaktioner i remissvaren till Boverkets förslag om nya byggregler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ris-och-ros-till-nne-kraven-24640

Nytt ramavtal via SKL

Tidigare har SKL tecknat ramavtal för lägre hus, nu gäller avtalet högre hus.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-ramavtal-skl-24639

Köp av Attefallshus var brott mot LOU

Konkurrensverket kräver att Östersundshem ska betala fem miljoner kronor i böter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kop-av-attefallshus-var-brott-mot-lou-24637

De ska göra byggreglerna enklare

Tvåmannskommittén tillsattes i dag, den 23 februari.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-gora-byggreglerna-enklare-24635

Konsulter med kompetensbrist öppnar dörrar för nyanlända

Företag tvingas tacka nej till uppdrag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konsulter-med-kompetensbrist-oppnar-dorrar-nyanlanda-24632

Över 300 000 personer jobbar inom bygg

Näst största ökningen av lönesumman bland näringslivets större branscher fanns inom bygg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/over-300-000-personer-jobbar-inom-bygg-24631

Målarna har växlat avtalskrav

Parternas krav känns delvis igen från andra förhandlingar som pågår inom byggsektorn.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/malarna-har-vaxlat-avtalskrav-24628

Nytt larm om brist på arbetskraft

TMF sällar sig till skaran av branschföreträdare som varnar för arbetskraftsbrist.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-larm-om-brist-pa-arbetskraft-24627

Snart kan du ta byggexamen i virtual reality

YH-utbildning ska ge branschen önskad kompetens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-kan-du-ta-byggexamen-i-virtual-reality-24618

90-åring säljs till ALM Equity

Personalen i Småa beslutade att sälja sina aktier.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/90-aring-saljs-till-alm-equity-24616

EU-länder olika strikta om utstationerade

Tolkningen av EU-rätten skiljer mellan länder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eu-lander-olika-strikta-om-utstationerade-24614

Branschskolor kan bli verklighet nästa sommar

Regeringen förbereder en proposition om branschskolor. Det kan gynna byggsektorn.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschskolor-kan-bli-verklighet-nasta-sommar-24605

Sveriges Byggindustrier ändrar sig om Lex Laval

Veckans möte med Byggnads banade vägen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-andrar-sig-om-lex-laval-24599

Nu vill nästan alla avskaffa Lex Laval

Regeringen, Byggnads och Sveriges Byggindustrier positiva till ändringen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-vill-nastan-alla-avskaffa-lex-laval-24598

Regeringen fortsätter reformera för att öka bostadsbyggandet

Lagrådsremiss med syfte att lösgöra resurser hos kommunerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-fortsatter-reformera-att-oka-bostadsbyggandet-24594

Elektrikernas avtalsrörelse är igång

Förhandlingschefen: ”Jag ser avtalsrörelsen an med tillförsikt”.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/elektrikernas-avtalsrorelse-ar-igang-24593

Över 60 000 nya bostäder påbörjade förra året

SCB har släppt preliminära siffror för bostadsbyggandet under 2016.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/over-60-000-nya-bostader-paborjade-forra-aret-24589

Nu kan chefer jämföra lönen med andra branscher

45 500 kronor i månaden är snittet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-kan-chefer-jamfora-lonen-med-andra-branscher-24587

Sveriges mest bevarade Jugendbro ska byggas om

Brons geografiska läge gör renoveringen utmanande.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-mest-bevarade-jugendbro-ska-byggas-om-24586

Snabbväxande Sweco sätter Nordeuropa främst

Koncernchef Tomas Carlsson berättar om strategierna som lett fram till toppresultatet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snabbvaxande-sweco-satter-nordeuropa-framst-24584