Meny

Tema: Klimatneutral byggbransch

Sommaren 2016 presenterade Miljömålsberedningen sitt slutbetänkande. Förslaget är att Sverige ska vara klimatneutralt redan 2045. Många svenska byggföretag har ambitiösa klimatstrategier, men miljömålsberedningens förslag är en stor utmaning för byggbranschen.

Under hösten gör vi ett antal nedslag för att ta reda på hur byggbranschen jobbar för att nå målet om klimatneutralitet, och för att se om det överhuvudtaget är realistiskt att branschen kan vara klimatneutral 2045.

Samtliga delar i artikelserien finns att läsa här nedanför.

Branschens arbete för klimatneutralitet

NCC gör klimatkalkyler tillgängliga för alla

Ett nytt Excelbaserade verktyg gör att även de utan expertkunskap kan göra klimatkalkyler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-gor-klimatkalkyler-tillgangliga-alla-23881

Skanska har nytt arbetssätt för klimatet

Klimatpåverkan finns med som parameter i alla beslut för kontorsprojekt i Solna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/skanska-har-nytt-arbetssatt-klimatet-23851

Cementa välkomnar klimatkrav

Men visionen för koldioxidneutral betong till 2030 börjar ligga trångt till.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/cementa-valkomnar-klimatkrav-23756

Branschen behöver en gemensam klimatstrategi

Klimatarbetet måste växlas upp för att möta förslagen i Miljömålsberedningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-behover-en-gemensam-klimatstrategi-23721

Statlig strategi ska främja träbyggande

Miljömålsberedningens förslag om klimatneutralitet 2045 utmanar byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/statlig-strategi-ska-framja-trabyggande-23664

Tre utmaningar i branschens klimatarbete

Vi listar tre områden som utmanar när byggbranschen strävar mot klimatneutralitet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tre-utmaningar-i-branschens-klimatarbete-23665