Meny

Fördjupning och porträtt

”Försöker skapa ett involverande ledarskap”

Emile Hamon på Veidekke brinner för att utveckla branschens arbetsprocesser.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/forsoker-skapa-ett-involverande-ledarskap-23161

”Ska inte hänga på om en person byter jobb eller går i pension”

Mix Selder har gjort en snabb karriär på byggbemanningsföretaget Expanderamera.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ska-inte-hanga-pa-om-en-person-byter-jobb-eller-gar-i-pension-23160

Så minskar du rasrisken vid renovering

Byggnader uppförda under miljonprogrammet riskerar att rasa om ett prefabelement skadas.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-minskar-du-rasrisken-vid-renovering-23113

Skövde väljer trä framför betong

Fyra byggherrar samarbetar kring ett av landets större trähusområden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/skovde-valjer-tra-framfor-betong-23104

Sex steg som löste konflikten 2013

I december 2013 enades fack och arbetsgivare om vad som skulle gälla de kommande åren.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sex-steg-som-loste-konflikten-2013-23109

Konflikter driver fram användningen av UE

Jan-Erik Lundh delar sina erfarenheter från de konfliktfyllda åren i Östergötland.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konflikter-driver-fram-anvandningen-av-ue-23108

Gävle närmar sig Stockholm

Ny Inlandsterminal ger Gästrikehamnen större kapacitet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/gavle-narmar-sig-stockholm-23081

Rakt flöde av information sparar miljarder

När BIM paras med BSAB 2.0 blir det en revolution för byggbranschen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rakt-flode-av-information-sparar-miljarder-23077

Han fann ett nytt arbetsliv i Sverige

Hasan Homs fick en ny chans i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-fann-ett-nytt-arbetsliv-i-sverige-23011

Björn Florman har koll på materialet

Materialbiblioteket på Stockholmsmässan får en allt viktigare roll i en pressad bransch.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/bjorn-florman-har-koll-pa-materialet-22933