Meny

Fördjupning och porträtt

Så minns vi byggåret 2016 – arbetsmarknaden

Brist på arbetskraft gjorde att nyanlända blev en eftertraktad resurs i branschen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-minns-vi-byggaret-2016-arbetsmarknaden-24366

Så minns vi byggåret 2016 – bostadsfrågorna

I del ett av fyra minns vi tillbaka på haveri, investeringsstöd och snabbtåg.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-minns-vi-byggaret-2016-bostadsfragorna-24363

Hon bytte restauranger mot byggen

Pernilla Aronsson är sedan ett halvår tillbaka ny vd för byggbemanningsföretaget Helpman.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-bytte-restauranger-mot-byggen-24254

"Jag har ett extremt intresse för mångfald"

Åsa Bergman, vd Sweco Sverige, tycker att svåra utmaningar gör jobbet extra intressant.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-har-ett-extremt-intresse-mangfald-24251

Kista torn lyfter boende till en ny nivå

Stockholms högsta bostadshus är en slank byggnad som reser sig 120 meter ovan jord.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kista-torn-lyfter-boende-till-en-ny-niva-24240

"Den privata sektorn är modig och kan betala"

Den internationellt kände landskapsarkitekten Ulf Nordfjell på Ramböll anar en ny trend.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/den-privata-sektorn-ar-modig-och-kan-betala-24215

Ny Transit är snålare än någonsin

Största nyheten är nya Euro6-motorer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ny-transit-ar-snalare-nagonsin-24137

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Hållbart hem där såriga själar vårdas

Efter ett mycket långt planeringsskede är Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg nu klart.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hallbart-hem-dar-sariga-sjalar-vardas-24168

Forskare efterlyser bättre mätmetoder för renovering

Traditionella metoder räcker inte till för att mäta effektiviteten vid ombyggnationer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/forskare-efterlyser-battre-matmetoder-renovering-24135

Bilarna har tagit över i spritens rum

Bergrumsgaraget i Stockholm är komplext och har inslag både av nybyggnad och ombyggnad.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bilarna-har-tagit-over-i-spritens-rum-24133