Meny

Debatt & opinion

Staffan Åkerlund

"Amerikansk revolution ett måste för miljömålen"

Staffan Åkerlund efterlyser en amerikansk miljörevolution.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/amerikansk-revolution-ett-maste-miljomalen-24097

"Dags för gemensamma ståndpunkter om LOU"

Urban Månsson, vd Svensk Byggtjänst, uppmanar till en branschgemensam syn på nya LOU.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-gemensamma-standpunkter-om-lou-24092
Nils-Eric Sandberg

"Lär er räkna realt"

Nils-Eric Sandberg påminner om skillnaden mellan finansiella och reala resurser.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lar-er-rakna-realt-24066
Staffan Åkerlund

"Skatter som styrmedel ska användas smartare"

Varje skattehöjning borde utsättas för en analys, tycker Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/skatter-som-styrmedel-ska-anvandas-smartare-24065

"Höjning av tomträttsavgifter slår hårt"

Stockholms stads höjning av tomträttsavgifterna är ett svek, anser Villaägarna.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/hojning-av-tomtrattsavgifter-slar-hart-24064
Erik Kalmaru

"Varför är kunskapen om bostadsfinansiering så låg?"

Erik Kalmaru funderar kring det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/varfor-ar-kunskapen-om-bostadsfinansiering-sa-lag-24068

"Så kan nybyggda bostäder bli mer hållbara"

Rätt val i projekteringsskedet förbättrar fastighetsekonomin avsevärt, skriver Åke Etsmar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-kan-nybyggda-bostader-bli-mer-hallbara-24052
Torun Nilsson

"Sverige behöver investerarmod"

Torun Nilsson ser paralleller mellan Ericssons och höghastighetstågens framtidsutsikter.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/sverige-behover-investerarmod-24032
Staffan Åkerlund

"Därför får Sverige höghastighetståg"

Det främsta argumentet emot tågen är finansiellt, skriver Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/darfor-far-sverige-hoghastighetstag-24034

"Olyckorna vid väg- och järnvägsarbeten ska minska"

Ola Månsson, vd BI, slår ett slag för Stand Down med Trafikverket och STD-företagen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/olyckorna-vid-vag-och-jarnvagsarbeten-ska-minska-24023