Meny

Debatt & opinion

Fredrik Friblick

"Ett arbetsklimat hårt som betong"

"Vi får underkänt", skriver Fredrik Friblick om branschens jämställdhetsarbete.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ett-arbetsklimat-hart-som-betong-23955
Staffan Åkerlund

"Märkliga turer i Bromölla kring nya LOU-proppen"

Staffan Åkerlund skriver om Shekarabis och Åkessons debatt.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/markliga-turer-i-bromolla-kring-nya-lou-proppen-23954

”Dags att gå vidare med en lag om anmälningsplikt”

Ola Månsson vill ha en lag om anmälningsplikt för att minska svartarbetet i byggbranschen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-ga-vidare-med-en-lag-om-anmalningsplikt-23935

"Halverad byggkostnad skulle sänka hyran med endast 6 procent"

BI ser andra förklaringar till det låga bostadsbyggandet än höga byggkostnader.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/halverad-byggkostnad-skulle-sanka-hyran-med-endast-6-procent-23945
Nils-Eric Sandberg

"Skatten på förändring"

En skatt på flyttning är en skatt på tillväxt och välstånd, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/skatten-pa-forandring-23914
Staffan Åkerlund

"Klart som vatten att kommuner får problem"

Den ökade bostadsproduktionen sätter press på va-systemen, påminner Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/klart-som-vatten-att-kommuner-far-problem-23910

"Skattejämförelser mellan boendeformer leder helt fel"

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på på BI, ger sig in i debatten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skattejamforelser-mellan-boendeformer-leder-helt-fel-23904
Torun Nilsson

"Männen måste dra ett tyngre lass"

Torun Nilsson ställer ÅF:s initiativ mot regeringens förslag om kvotering.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mannen-maste-dra-ett-tyngre-lass-23887
Staffan Åkerlund

"Hotet från sociala media"

Staffan Åkerlund funderar kring Anne Applebaums budskap.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/hotet-fran-sociala-media-23886

”Partnering handlar mer om attityd än juridik”

Olof Johnson, chefsjurist BI, anser inte att partnering ska ha ett eget standardavtal.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/partnering-handlar-mer-om-attityd-juridik-23874