Meny

Debatt & opinion

"Höjning av tomträttsavgifter slår hårt"

Stockholms stads höjning av tomträttsavgifterna är ett svek, anser Villaägarna.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/hojning-av-tomtrattsavgifter-slar-hart-24064
Erik Kalmaru

"Varför är kunskapen om bostadsfinansiering så låg?"

Erik Kalmaru funderar kring det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/varfor-ar-kunskapen-om-bostadsfinansiering-sa-lag-24068

"Så kan nybyggda bostäder bli mer hållbara"

Rätt val i projekteringsskedet förbättrar fastighetsekonomin avsevärt, skriver Åke Etsmar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-kan-nybyggda-bostader-bli-mer-hallbara-24052
Torun Nilsson

"Sverige behöver investerarmod"

Torun Nilsson ser paralleller mellan Ericssons och höghastighetstågens framtidsutsikter.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/sverige-behover-investerarmod-24032
Staffan Åkerlund

"Därför får Sverige höghastighetståg"

Det främsta argumentet emot tågen är finansiellt, skriver Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/darfor-far-sverige-hoghastighetstag-24034

"Olyckorna vid väg- och järnvägsarbeten ska minska"

Ola Månsson, vd BI, slår ett slag för Stand Down med Trafikverket och STD-företagen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/olyckorna-vid-vag-och-jarnvagsarbeten-ska-minska-24023
Pernilla Ström

”Ullaredsfaktorn som ger motivation"

Också små företag kan lära av stora, skriver Pernilla Ström.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ullaredsfaktorn-som-ger-motivation-24002
Staffan Åkerlund

"Vad kostar det om vi avstår från snabbtåg?"

Staffan Åkerlund fungerar kring höghastighetstågen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/vad-kostar-det-om-vi-avstar-fran-snabbtag-23991

"Skattepengar ska inte användas för lönedumpning"

Arbetstagare tar smällen när seriösa företag slås ut, skriver Byggnads.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skattepengar-ska-inte-anvandas-lonedumpning-23992

"Nya LOU-förslaget är inte förenligt med svensk modell"

Olof Johnson och Ellen Hausel Heldahl argumenterar mot den nya upphandlingslagstiftningen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nya-lou-forslaget-ar-inte-forenligt-med-svensk-modell-23976