Meny

Fråga juristerna

Vite vid försening av fönsterleverans?

Vi har ett avtal med en fönsterleverantör. I avtalet ingår standardavtalet ABM 07. Leverantören har nu uppgett att fönstren kommer att levereras senare än vi avtalat eftersom anställda i den transportfirma leverantören anlitar har gått ut i strejk. Måste leverantören betala vite till oss på grund av detta?

Svar: Om leverantören överskrider den avtalade leveranstiden skall denne betala vite enligt punkt 12 i ABM 07.

Dock anger punkt 10 i ABM 07 att leverantören har rätt till förlängning av leveranstiden bland annat om leverantören hindras att leverera på grund av omständigheter utanför dennes kontroll. Rätten till tidsförlängning förutsätter också att leverantören inte borde ha räknat med förhållandet som orsakar hindret och inte heller rimligen kunnat undanröja följderna av detta samt att leverantören utan dröjsmål underrättar köparen om hindret.

Leverantören måste alltså vidta rimliga åtgärder för att övervinna hindret, i det aktuella fallet till exempel anlita en annan transportfirma om det är rimligt ur kostnadssynpunkt med mera. I det aktuella fallet har leverantören därför sannolikt inte rätt till tidsförlängning utan måste betala vite om leveransen sker senare än ni avtalat.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Tider
Hur länge gäller mitt anbud?
Tider
Vi utför mark- och betongarbeten på totalentreprenad (ABT 06) för en beställares räkning inför uppförandet av radhus. För husproduktionen har beställaren upphandlat en sidoentreprenör. Nu har vi drabbats av hinder på grund av att sidoentreprenören inte levererar handlingar till oss i tid (trots påminnelser). Vi har ansvaret för den tidsmässiga samordningen – så vad gör vi?
  •