Meny

Fråga juristerna

Vem kan förlänga garantitiden?

Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?

Svar: Ibland föreskriver besiktningsmannen ”förlängd garantitid” när det är oklart om det föreligger ett fel, exempelvis vid en anläggningsentreprenad, när växter inte tagit sig som de borde. Besiktningsmannen vill då ”se vartåt det utvecklar sig” och förlänger garantitiden. Detta saknar förfarande stöd i standardavtalen.

Besiktningsmannens rätt att förlänga garantitiden anges uttömmande i AB 04 kap 4 § 9. Det rör sig om fall då (a) åtagande enligt kvalitets- och miljöplanen inte har utförts, (b) arbete har utförts till avhjälpande av fel och (c) vid seriefel då ytterligare fel kan befaras. Om besiktningsmannen föreskriver förlängd garantitid på någon annan grund torde förlängningen sakna rättsverkan. Beställaren kan då inte åberopa den förlängda garantitiden. Däremot kan han föreskriva ”särskild utredning”, vilket är en annan sak.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Besiktning
Vi är en underentreprenör som har lagt golv i ett nyproducerat hyreshus. Vi är snart färdiga med vår entreprenad och kommer sedan inte att vara kvar på arbetsplatsen. Vem är då ansvarig om det nylagda golvet skadas? Vi har avtalat om ABT-U 07.
Besiktning
Vi har byggt balkonger till en bostadsrättsförening. Entreprenaden godkändes för två år sedan utan anmärkningar. Nu har föreningen påkallat en särskild besiktning som visade att balkongräckena har placerats för högt från balkonggolvet. Är vi skyldiga att avhjälpa detta? ABT 06 gäller.
Besiktning
Vi har utfört en småhusentreprenad på ABS 09 till en privatperson. Vid slutbesiktning har besiktningsmannen förlängt garantitiden till 10 år för ett golvvärmesystem. Kan besiktningsmannen göra detta?
Besiktning
Vilken besiktningsform bör tillämpas när en beställare väljer att avbeställa en entreprenad?
Besiktning
Vi har mottagit ett utlåtande från en slutbesiktning. Efter ca 14 dagar kommer ett nytt och justerat utlåtande innehållande ytterligare fel än de som antecknats i det tidigare. Vilket utlåtande gäller?
Besiktning
Inför en slutbesiktning har vi och vår beställare kommit överens om att en viss del av entreprenaden skulle undantas från slutbesiktning. Detta har besiktningsmannen struntat i eftersom han ansåg att ”allt skulle ingå”. Entreprenaden godkändes därför inte. Vad kan vi göra? AB 04 gäller.
Besiktning
Vi har haft en slutbesiktning men inte fått något besiktningsutlåtande. AB 04 gäller mellan oss och beställaren. Vad får det för konsekvenser att vi inte har fått utlåtandet?
Besiktning
På grund av oklarheter i kontraktshandlingarna är vi nu oense om åtagandets omfattning. Får besiktningsmannen ta ställning i frågan vid slutbesiktningen?
Besiktning
Vi är klara med en del av entreprenaden och beställaren har föreslagit att vi ska ha en förbesiktning innan de tar delen i bruk. Vi vill hellre ha en slutbesiktning av den delen. Vad ska vi välja?
Besiktning
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?