Meny

Fråga juristerna

Vad har vi för rätt till reseersättning

Vi har renoverat ett badrum åt en konsument på löpande räkning. Vi har kommit överens om ett timpris för arbetet men har inte bestämt något om ersättning för resor. Har vi rätt att få betalt för våra resekostnader?

Svar: Då ni inte avtalat om resekostnader är det oklart vad som gäller. Ni kan argumentera för att då inget pris är avtalat för resor så ska kunden betala ett skäligt pris enligt 36 § konsument­tjänstlagen. Ni kan också hänvisa till självkostnadsprincipen vid löpande räkning och argumentera för ni ska få ersättning för er självkostnad för resor.

Kunden kan dock invända att era resekostnader ska anses ingå i det angivna timpriset och att ni inte har rätt att ta ytterligare betalt. Kunden kan även med hänvisning till pris­informations­lagen hävda att ni borde ha informerat om hur priset för tjänsten ska beräknas och att ni tänkte ta betalt för resekostnader. Det är alltså bäst att i förväg avtala om vad som ska gälla för resekostnader. I det nya Hantverkarformuläret-14 finns det numera tydligt angivet (under punkt D – Pris) att eventuell ersättning för resor ska anges i formuläret.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Priser
Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?
Priser
Vi har fått utföra betydligt mer arbete (40 procent) än vad som framgick i förfrågningsunderlaget. Kan vi omförhandla vårt à-pris? Vårt avtal baseras på AB 04.
Priser
Vi har haft osedvanligt kallt den senaste månaden vilket har påverkat vårt gatuarbete åt kommunen. För att kunna utföra arbetet har vi fått lägga mer kostnader än beräknat på uppvärmning av marken. Kan vi få någon ersättning från kommunen?
Priser
Vi har fått ett kontraktsförslag som omfattar utförande av en större byggentreprenad. I kontraktet finns en option där beställaren har rätt att beställa ytterligare en entreprenad senast år 2013. Vilka möjligheter har vi att justera priserna i avtalet om optionen utnyttjas?
Priser
Vad är skillnaden mellan budgetpris och fast pris?
Priser
Är en ungefärlig prisuppgift bindande? Kan man reservera sig?
Priser
Har man rätt till ett entreprenörarvode utöver anbudssumman?
Priser
Jag missade kostnaden för ett visst arbete i mitt anbud. Kan jag ta tillbaka anbudet eller komplettera detsamma?
Priser
Finns det en skyldighet att utföra arbeten efter uppnått takpris?
Priser
I förfrågningsunderlag anges ibland att man i anbudet skall ange à -priser och ibland att man i anbudet skall ange timpriser. Vad är egentligen skillnaden?