Meny

Fråga juristerna

Tidsförlängning?

Måste entreprenören tåla tilläggsarbeten utan rätt till tidsförlängning?

Svar: Man får ofta höra att entreprenörerna är skyldiga – enligt praxis – att tåla tilläggsarbeten som motsvarar upp till 10 procent av kontraktssumman, utan att ha rätt till motsvarande tidsförlängning. Detta är felaktigt. Enligt AB 04 skall kontraktstiden förlängas i den utsträckning ÄTA-arbeten påverkar möjligheten att hålla kontraktstiden. Här finns alltså ingen marginal, så snart den kritiska linjen påverkas av ÄTA-arbetet skall kontraktstiden förlängas (eller avkortas, vilket dock är ovanligt).

En annan sak är att beställare ofta anger i AF-delen att entreprenören måste klara av ÄTA-arbeten av viss omfattning inom kontraktstiden. Detta avsteg från AB 04 är giltigt om det anges tydligt under rätt kod och rubrik i AF-delen samt dessutom införs i sammanställningen under AFC.111.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Tider
Har jag rätt till tidsförlängning på grund av otjänlig väderlek? Min beställare är konsument.
Tider
Vi har kommit överens med vår beställare om tidsförlängning avseende entreprenadens färdigställande. Trots överenskommelsen anser sig beställaren ha rätt att utkräva förseningsvite till följd av det senare avlämnandet. Är detta korrekt enligt AB 04?
Tider
Vårt kontrakt hänvisar till ett förseningsvite om tre procent enligt AF-delen och en procent enligt standardavtalet AB-U 07 som rangordnats före AF-delen. Vilken procentsats gäller?
Tider
Vi är försenade med vår entreprenad eftersom vi inte fick fram byggnadsställningar i tid inför byggstart. Vi har anmält det som ett hinder till beställaren. Beställaren har meddelat att vi inte får någon tidsförlängning. Har vi inte rätt till tidsförlängning enligt AB 04?
Tider
Får beställaren senarelägga entreprenaden?
Tider
Måste entreprenören tåla tilläggsarbeten utan rätt till tidsförlängning?
Tider
Vi har avtalat med vår beställare om att de ska tillhandahålla oss ritningar en viss dag men de är försenade, vilket leder till kostnader för oss. Har vi rätt till ersättning för detta?
Tider
Hur beräknas vite om avlämnandet sker i tid men vissa delar undantagits vid slutbesiktningen?
Tider
Vad händer om beställaren reklamerar för sent?
Tider
Har beställaren alltid rätt till 30 dagars kredit?