Meny

Fråga juristerna

För sen reklamation?

Vad händer om beställaren reklamerar för sent?

Svar: Enligt AB 04 och ABT 06 kap 5 § 15 måste beställaren reklamera ett fel utan dröjsmål efter att det upptäckts. Om denna underrättelse inte görs i tid blir beställaren ersättningsskyldig för den merkostnad som för sent framförd underrättelse orsakat entreprenören. Beställaren går dock inte miste om rätten att åberopa felet, förutsatt att felet ligger inom den tioåriga ansvarstiden.

Konsumenttjänstlagen har en regel om att fel måste reklameras inom skälig tid (17 §). Konsekvensen av en för sent framförd reklamation är faktiskt strängare mot en beställare som är konsument än vad som gäller enligt byggbranschens Allmänna bestämmelser. Konsumenten går nämligen helt miste om rätten att åberopa felet om underrättelsen sker för sent. Vid småhusentreprenader gäller dessutom att synliga fel måste reklameras inom sex månader från godkänd slutbesiktning för att kunna göras gällande.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Tider
Har jag rätt till tidsförlängning på grund av otjänlig väderlek? Min beställare är konsument.
Tider
Vi har kommit överens med vår beställare om tidsförlängning avseende entreprenadens färdigställande. Trots överenskommelsen anser sig beställaren ha rätt att utkräva förseningsvite till följd av det senare avlämnandet. Är detta korrekt enligt AB 04?
Tider
Vårt kontrakt hänvisar till ett förseningsvite om tre procent enligt AF-delen och en procent enligt standardavtalet AB-U 07 som rangordnats före AF-delen. Vilken procentsats gäller?
Tider
Vi är försenade med vår entreprenad eftersom vi inte fick fram byggnadsställningar i tid inför byggstart. Vi har anmält det som ett hinder till beställaren. Beställaren har meddelat att vi inte får någon tidsförlängning. Har vi inte rätt till tidsförlängning enligt AB 04?
Tider
Får beställaren senarelägga entreprenaden?
Tider
Måste entreprenören tåla tilläggsarbeten utan rätt till tidsförlängning?
Tider
Vi har avtalat med vår beställare om att de ska tillhandahålla oss ritningar en viss dag men de är försenade, vilket leder till kostnader för oss. Har vi rätt till ersättning för detta?
Tider
Hur beräknas vite om avlämnandet sker i tid men vissa delar undantagits vid slutbesiktningen?
Tider
Vad händer om beställaren reklamerar för sent?
Tider
Har beställaren alltid rätt till 30 dagars kredit?