Meny

Fråga juristerna

Omförhandla à-pris vid ökning av arbete

Vi har fått utföra betydligt mer arbete (40 procent) än vad som framgick i förfrågningsunderlaget. Kan vi omförhandla vårt à-pris? Vårt avtal baseras på AB 04.

Svar: I AB 04 kap 6 § 6 framgår att avtalat à-pris gäller fram till part skriftligen anmält att à-priset inte längre gäller. Rätt att omförhandla à-priset har ni när ni får en 25 procentig ökning eller minskning av sådant arbete som à-priset avser. Det måste även motsvara minst 0,5 procent av den totala kontraktssumman.

Under förutsättning att den 40 procentiga ökningen av ert arbete motsvarar minst 0,5 procent av kontraktssumman har ni rätt att omförhandla ert à-pris för denna kategori. Ni skall skriftligen anmäla detta till er beställare. Omförhandlingen gäller endast resterande arbete, ni kan alltså inte fakturera ett tillägg för sådant arbete som redan har utförts och fakturerats.

Notera även att regeln gäller för både beställaren och entreprenören. Det är alltså möjligt att göra avdrag från avtalat à-pris.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Priser
Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?
Priser
Vi har fått utföra betydligt mer arbete (40 procent) än vad som framgick i förfrågningsunderlaget. Kan vi omförhandla vårt à-pris? Vårt avtal baseras på AB 04.
Priser
Vi har haft osedvanligt kallt den senaste månaden vilket har påverkat vårt gatuarbete åt kommunen. För att kunna utföra arbetet har vi fått lägga mer kostnader än beräknat på uppvärmning av marken. Kan vi få någon ersättning från kommunen?
Priser
Vi har fått ett kontraktsförslag som omfattar utförande av en större byggentreprenad. I kontraktet finns en option där beställaren har rätt att beställa ytterligare en entreprenad senast år 2013. Vilka möjligheter har vi att justera priserna i avtalet om optionen utnyttjas?
Priser
Vad är skillnaden mellan budgetpris och fast pris?
Priser
Är en ungefärlig prisuppgift bindande? Kan man reservera sig?
Priser
Har man rätt till ett entreprenörarvode utöver anbudssumman?
Priser
Jag missade kostnaden för ett visst arbete i mitt anbud. Kan jag ta tillbaka anbudet eller komplettera detsamma?
Priser
Finns det en skyldighet att utföra arbeten efter uppnått takpris?
Priser
I förfrågningsunderlag anges ibland att man i anbudet skall ange à -priser och ibland att man i anbudet skall ange timpriser. Vad är egentligen skillnaden?