Meny

Fråga juristerna

Kan riktkostnaden justeras?

Vi har kommit överens med vår beställare om löpande räkning mot en riktkostnad i en totalentreprenad. Vi delar 50/50 vid vinst/förlust. Nu är det omfattande ÄTA-arbeten samt störningar i entreprenaden. Vad händer med riktkostnaden?

Svar: Här verkar det vara fråga om ett så kallat incitamentsavtal där ersättningsformen i grunden är löpande räkning men detta kombinerats med en överenskommen riktkostnad. Skälet till ”löpande räkning” brukar vara att det i det aktuella avtalet är svårt att kalkylera kostnaden på förhand och skälet till ”incitamentsavtal” är ofta att beställaren vill ge entreprenören ett ”incitament” för att hålla nere sina kostnader. Exempelvis genom kostnadseffektiva materialval och arbetsmetoder.

Vid löpande räkning är det ibland svårt att särskilja vad som ingår i det ursprungliga åtagandet och vad som utgör ÄTA-arbeten. Därför är det bra att parterna vid tecknandet av incitamentsavtalet noga reglerar vilka omständigheter som ska innebära justering av riktkostnaden. Normalt brukar ÄTA-arbeten påverka den slutliga riktkostnaden, som då ofta justeras då uppåt. Kostnader för hinder, vite och annat skadestånd brukar inte räknas in i vare sig riktkostnaden eller i slutlig grundersättning utan regleras separat. Om ÄTA-arbeten med mera i ert fall är riktkostnadsjusterande eller inte beror alltså på vad ni avtalat om detta.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Priser
Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?
Priser
Vi har fått utföra betydligt mer arbete (40 procent) än vad som framgick i förfrågningsunderlaget. Kan vi omförhandla vårt à-pris? Vårt avtal baseras på AB 04.
Priser
Vi har haft osedvanligt kallt den senaste månaden vilket har påverkat vårt gatuarbete åt kommunen. För att kunna utföra arbetet har vi fått lägga mer kostnader än beräknat på uppvärmning av marken. Kan vi få någon ersättning från kommunen?
Priser
Vi har fått ett kontraktsförslag som omfattar utförande av en större byggentreprenad. I kontraktet finns en option där beställaren har rätt att beställa ytterligare en entreprenad senast år 2013. Vilka möjligheter har vi att justera priserna i avtalet om optionen utnyttjas?
Priser
Vad är skillnaden mellan budgetpris och fast pris?
Priser
Är en ungefärlig prisuppgift bindande? Kan man reservera sig?
Priser
Har man rätt till ett entreprenörarvode utöver anbudssumman?
Priser
Jag missade kostnaden för ett visst arbete i mitt anbud. Kan jag ta tillbaka anbudet eller komplettera detsamma?
Priser
Finns det en skyldighet att utföra arbeten efter uppnått takpris?
Priser
I förfrågningsunderlag anges ibland att man i anbudet skall ange à -priser och ibland att man i anbudet skall ange timpriser. Vad är egentligen skillnaden?