Meny

Fråga juristerna

Hur prickar man in rätt index för ersättning?

Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?

Svar: I ett entreprenadavtal där man tillämpar fast pris kan man avtala om att ersättningen skall indexregleras. Indexreglering innebär att man tar hänsyn till kostnadsändringar i samhället när man bestämmer ersättningens storlek. I samband med avtal om indexreglering av ersättningen används numera oftast det så kallade Entreprenadindex och då gäller följande:

 Man utgår från olika beräknade indextal för olika typer av arbeten för olika månader. Om det i förfrågningsunderlag angetts en sista dag när anbudet skall vara ingivet används som huvudregel indextalet för den månad när denna dag infaller som utgångspunkt för beräkning av kostnadsändringarna. Denna månad kallas ”basmånad”.

Kostnadsregleringsbeloppet (”K”) beräknas enligt formeln K=V x 0,9 x ((iu – ib)/ib) där ”V” utgör beloppet som skall indexregleras (värdet av under en viss månad utfört viss typ av arbete), ”iu” utgör indextalet för den månad under vilket det aktuella arbetet utförts och ”ib” utgör indextalet för basmånaden.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Priser
Vi har gjort ett arbete där det i samband med ett ÄTA- arbete uppkommit en tippavgift. Vilken ersättning har vi rätt till?
Priser
Vi bygger i en utförandeentreprenad (AB 04) en gångbro över en cykelväg åt en kommun. Nu håller beställaren inne pengar i projektet med hänvisning till att vi har en tvist om krav på vite i en annan entreprenad som vi har utfört åt beställaren. Får de göra så?
Priser
Vi har byggt ett småhus till en konsument och blivit tre veckor försenade. Vi har genom vårt avtal baserat på ABS 09 avtalat om vite men konsumentens kostnader p.g.a. förseningen är högre än vitet. Är vi skyldiga att betala den överskjutande delen?
Priser
Vad innebär budgetpris och vad får det för juridiska konsekvenser?
Priser
Vi utför ombyggnadsarbeten på löpande räkning med en privatperson som beställare. Gentemot kund redovisar vi kalkylerade kostnader för varje delmoment och med en summerad slutkostnad. Kan detta betraktas som ett eller flera budgetpriser?
Priser
Har beställaren rätt till ersättning för skada ifall entreprenören missat att underrätta att budgeten har överskridits?
Priser
Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?
Priser
Vi har ingått ett entreprenadavtal där vi har avtalat om fast pris med indexersättning och att indexersättningen ska beräknas enligt det så kallade Entreprenadindex. Var kan jag få uppgifter om de indextal som används vid beräkningen av indexersättningen?
Priser
Vi har kommit överens med vår beställare om löpande räkning mot en riktkostnad i en totalentreprenad. Vi delar 50/50 vid vinst/förlust. Nu är det omfattande ÄTA-arbeten samt störningar i entreprenaden. Vad händer med riktkostnaden?
  •