Meny

Fråga juristerna

Hur prickar man in rätt index för ersättning?

Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?

Svar: I ett entreprenadavtal där man tillämpar fast pris kan man avtala om att ersättningen skall indexregleras. Indexreglering innebär att man tar hänsyn till kostnadsändringar i samhället när man bestämmer ersättningens storlek. I samband med avtal om indexreglering av ersättningen används numera oftast det så kallade Entreprenadindex och då gäller följande:

 Man utgår från olika beräknade indextal för olika typer av arbeten för olika månader. Om det i förfrågningsunderlag angetts en sista dag när anbudet skall vara ingivet används som huvudregel indextalet för den månad när denna dag infaller som utgångspunkt för beräkning av kostnadsändringarna. Denna månad kallas ”basmånad”.

Kostnadsregleringsbeloppet (”K”) beräknas enligt formeln K=V x 0,9 x ((iu – ib)/ib) där ”V” utgör beloppet som skall indexregleras (värdet av under en viss månad utfört viss typ av arbete), ”iu” utgör indextalet för den månad under vilket det aktuella arbetet utförts och ”ib” utgör indextalet för basmånaden.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Priser
Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?
Priser
Vi har fått utföra betydligt mer arbete (40 procent) än vad som framgick i förfrågningsunderlaget. Kan vi omförhandla vårt à-pris? Vårt avtal baseras på AB 04.
Priser
Vi har haft osedvanligt kallt den senaste månaden vilket har påverkat vårt gatuarbete åt kommunen. För att kunna utföra arbetet har vi fått lägga mer kostnader än beräknat på uppvärmning av marken. Kan vi få någon ersättning från kommunen?
Priser
Vi har fått ett kontraktsförslag som omfattar utförande av en större byggentreprenad. I kontraktet finns en option där beställaren har rätt att beställa ytterligare en entreprenad senast år 2013. Vilka möjligheter har vi att justera priserna i avtalet om optionen utnyttjas?
Priser
Vad är skillnaden mellan budgetpris och fast pris?
Priser
Är en ungefärlig prisuppgift bindande? Kan man reservera sig?
Priser
Har man rätt till ett entreprenörarvode utöver anbudssumman?
Priser
Jag missade kostnaden för ett visst arbete i mitt anbud. Kan jag ta tillbaka anbudet eller komplettera detsamma?
Priser
Finns det en skyldighet att utföra arbeten efter uppnått takpris?
Priser
I förfrågningsunderlag anges ibland att man i anbudet skall ange à -priser och ibland att man i anbudet skall ange timpriser. Vad är egentligen skillnaden?