Meny

Fråga juristerna

Hur länge kan vi vänta med att fakturera?

Vi har anlitat en underentreprenör som har utfört markarbeten. Arbetena färdigställdes för över två år sedan och underentreprenören har först nu skickat en faktura till oss. Måste vi betala fakturan och kan vi i så fall skicka en faktura till vår kund? AB 04 och AB-U 07 gäller.

Svar: Det framgår inte av frågan när entreprenaden godkändes men enligt AB-U 07 gäller enligt huvudregeln att markentreprenören måste framställa krav på ersättning för kontraktsarbeten och eventuella ÄTA-arbeten inom 22 månader respektive fyra månader från entreprenadens godkännande. Om markentreprenören inte har hunnit framställa sitt krav på ersättning inom dessa tider så har denne inte heller rätt till betalning (preskription). Om markentreprenören däremot har framställt sitt krav på ersättning inom rätt tid är ni skyldiga att betala fakturan. Ni kan då framställa ert krav på ersättning gentemot er beställare så länge ni för kontraktsarbeten och eventuella ÄTA-arbeten gör det inom två år respektive sex månader från entreprenadens godkännande.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Ekonomi
Vår beställare har på grund av sin undermåliga projektering tvingats beställa ÄTA-arbeten till ett värde motsvarande halva kontraktssumman. Detta har inneburit så mycket administrativt merarbete för oss att vi har behövt rekrytera en extra heltidstjänst. Hur får vi ersättning för detta? AB 04 gäller.
Ekonomi
Vi har köpt in ytterdörrar till en entreprenad från en byggvaruleverantör. ABM 07 avtalades. Under garantitiden har det visat sig att dörrarna är felaktiga. Säljaren har levererat nya dörrar. Har vi rätt till ersättning av säljaren för kostnaden att byta ut dörrarna?
Ekonomi
Vi har fått en bluffaktura, hur bör denna hanteras?
Ekonomi
Vad kostar det att gå till domstol?
Ekonomi
I en faktura anges 18 % dröjsmålsränta. Måste man betala så mycket?
Ekonomi
Har entreprenören rätt att återta byggmaterialet vid beställarens konkurs?
Ekonomi
Har entreprenören rätt att återta byggmaterialet vid beställarens konkurs?
Ekonomi
Vi har utfört två entreprenader åt samma beställare. Den första är slutbetald men beställaren hävdar att fel framträtt. Den andra entreprenaden är felfri men inte slutbetald. Kan beställaren hålla inne betalning för den andra entreprenaden med anledning av påstådda fel i den första?
Ekonomi
Vem har rätt att ta del av rabatter hos materialleverantören, beställaren eller entreprenören?