Meny

Fråga juristerna

Hur länge får en beställare innehålla ett belopp för fel?

Vi utförde arbeten åt ett privat fastighetsbolag i höstas. Arbetena utfördes på löpande räkning och vi har inte avtalat om någon särskild betalningsplan. Trots att vi nu har avhjälpt de fel som besiktningsmannen antecknade vid slutbesiktningen vägrar beställaren betala hela entreprenadsumman utan innehåller 5 procent. Anledningen är att de vill ha en ”säkerhet” för eventuella avhjälpanden under garantitiden. Får de göra så? AB 04 gäller.

Svar: En beställares möjlighet att innehålla ett belopp på grund av fel regleras i huvudsak av AB 04 kap. 6 § 15. Av bestämmelsen framgår att beställaren efter entreprenadtiden får innehålla 5 procent av entreprenadsumman för avhjälpande av fel som konstaterats i utlåtandet över slutbesiktningen till dessa fel har avhjälpts, dock längst i två månader. Därefter får beställaren innehålla ett betryggande belopp för avhjälpande av fel som konstaterats vid slutbesiktning. Om ni har avhjälpt samtliga fel har beställaren inte längre någon rätt att innehålla ett belopp på den här grunden. Ni har alltså rätt till den sista betalningen.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadfel
Vår underentreprenörs arbete är behäftat med fel och de vägrar att avhjälpa felet. Vi har ännu inte avhjälpt felet men tagit in en offert från en annan entreprenör. Har vi rätt till ersättning motsvarande offertens värde från underentreprenören? ABT 06 gäller.
Entreprenadfel
Vi har utfört vissa arbeten i ett privathem som har varit bebott. Nu hävdar privatpersonen att det har uppstått en repa på ett befintligt fönster. Vår beställare (ett annat byggföretag) säger att vi har strikt ansvar och ska åtgärda fönstret oavsett vem som har orsakat repan. Stämmer det? Vi har avtalat om AB 04.
Entreprenadfel
Vi har renoverat ett badrum till en privatperson. På grund av ett fel av rörmokaren skadades tätskiktet och badrummet fick göras om. Beställaren vill nu ha vite på grund av den försening som uppstod. Vi har använt Hantverkarformuläret men har inte avtalat om något vite. Beställaren uppger att han inte har drabbats av några direkta kostnader, men att han har haft olägenheter på grund av förseningen. Vad gäller?
Entreprenadfel
Hur mycket får min beställare innehålla för avhjälpande av fel? AB 04 gäller mellan oss och beställaren.
Entreprenadfel
Vår beställare har avbeställt den resterande delen av entreprenaden. Vad är egentligen skillnaden mellan avbeställning och hävning?
Entreprenadfel
Har en entreprenör rätt att avhjälpa skador på entreprenaden?
Entreprenadfel
Vår beställare har en hyresgäst som har krävt skadestånd för icke uthyrda rum p.g.a. vår entreprenad. Beställaren har nu krävt oss på motsvarande summa. Är vi skyldiga att stå för detta?
Entreprenadfel
Jag arbetar mot privatpersoner och får ofta frågan om jag kan installera produkter som kunderna tillhandahåller. Vilket ansvar har jag som entreprenör för skador som beror på materialfel i det som tillhandahålls?
Entreprenadfel
Vi har blivit försenade med utförandet av en entreprenad utan rätt till förlängning av kontraktstiden. I avtalet ingår AB 04 som kontraktshandling. I AB 04 finns reglerna om vite, men i våra övriga kontraktshandlingar står inte något om detta. Måste vi betala vite eller skadestånd till beställaren p.g.a. förseningen?
Entreprenadfel
Kan en beställare framställa krav på parallella viten för olika huvuddelar i ett och samma projekt med åberopande av AB 04?