Meny

Fråga juristerna

Hur beräknas förseningsvite?

Hur beräknas vite om avlämnandet sker i tid men vissa delar undantagits vid slutbesiktningen?

Svar: En försening upphör först då entreprenaden är så färdigställd att den kan bli godkänd vid en slutbesiktning. Om entreprenaden inte blir godkänd utan besiktningsmannen föreskriver ny eller fortsatt slutbesiktning löper entreprenadtiden och därmed förseningen ända fram till och med godkännandet.

Har entreprenaden däremot godkänts utgår normalt inget vite för den tid det tar att avhjälpa kvarstående fel. Enligt AB 04 kap 7 § 2 tredje stycket kan en del av entreprenaden efter parternas överenskommelse göras till föremål för en kompletterande slutbesiktning. En sådan besiktning ska inte utgöra hinder för entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats.

I frågeställarens fall har alltså entreprenaden godkänts i rätt tid. För att kräva vite endast för del av entreprenad som har gjorts till föremål för kompletterande slutbesiktning krävs att vite även överenskommits för denna del.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Tider
Har jag rätt till tidsförlängning på grund av otjänlig väderlek? Min beställare är konsument.
Tider
Vi har kommit överens med vår beställare om tidsförlängning avseende entreprenadens färdigställande. Trots överenskommelsen anser sig beställaren ha rätt att utkräva förseningsvite till följd av det senare avlämnandet. Är detta korrekt enligt AB 04?
Tider
Vårt kontrakt hänvisar till ett förseningsvite om tre procent enligt AF-delen och en procent enligt standardavtalet AB-U 07 som rangordnats före AF-delen. Vilken procentsats gäller?
Tider
Vi är försenade med vår entreprenad eftersom vi inte fick fram byggnadsställningar i tid inför byggstart. Vi har anmält det som ett hinder till beställaren. Beställaren har meddelat att vi inte får någon tidsförlängning. Har vi inte rätt till tidsförlängning enligt AB 04?
Tider
Får beställaren senarelägga entreprenaden?
Tider
Måste entreprenören tåla tilläggsarbeten utan rätt till tidsförlängning?
Tider
Vi har avtalat med vår beställare om att de ska tillhandahålla oss ritningar en viss dag men de är försenade, vilket leder till kostnader för oss. Har vi rätt till ersättning för detta?
Tider
Hur beräknas vite om avlämnandet sker i tid men vissa delar undantagits vid slutbesiktningen?
Tider
Vad händer om beställaren reklamerar för sent?
Tider
Har beställaren alltid rätt till 30 dagars kredit?