Meny

Fråga juristerna

Garantibesiktning – vems ansvar?

Under våren och försommaren 2012 byggde vi en förskola åt en kommun. Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning i juli 2012. Efter att vi avhjälpt de mindre fel som antecknades i besiktningsutlåtandet har det varit tyst från kommunen. Nu, efter mer än fem år, har det dock blivit mer aktivitet. Vi har precis fått ett brev där kommunen beskyller oss för att garantibesiktning inte har hållits innan garantitiden gått ut. Som kompensation vill de att vi ska svara för eventuella fel som upptäcks vid en kommande besiktning som om felet framträtt under garantitiden. Vad gäller? ABT 06 är avtalat.

Svar: Vid totalentreprenader är som huvudregel garantitiden fem år för entreprenaden. För av beställaren föreskrivet särskilt material eller särskild vara (fabrikat) är emellertid garantitiden två år. Det följer av ABT 06 kap. 7 § 3 att garantibesiktning ska verkställas före utgången av  den kortaste garantitiden och att det är beställaren som ska påkalla besiktningen. Eftersom det är kommunens ansvar att påkalla besiktningen är det också kommunens ansvar att hålla reda på tidsfristen. Ni behöver därför inte gå med på kommunens krav.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Garantier
Vår entreprenad ska utföras i två etapper. Beräknad färdigställandetid för etapp två är 18 månader efter etapp ett. Kan vi hävda att etapperna utgör två huvuddelar av entreprenaden och på så vis förkorta garantitiden på etapp ett? AB 04 är avtalsvillkor.
Garantier
Vad innebär det att ha ett garantiansvar som entreprenör?
Garantier
Beställaren kräver en on demand-garanti från mig, vad innebär det?
Garantier
Vilken är den exakta tidpunkten för garantitidens slut?
Garantier
Följer garantin med huset eller den tidigare ägaren vid försäljning?
Garantier
Vilken garantitid gäller vid renoverings- och ombyggnadsarbeten mot privatperson?
Garantier
Min beställare kräver säkerhet under hela garantitiden som är 5 år med åberopande av AB 04. Är detta korrekt?
Garantier
Vi har renoverat ett pentry i en kontorsfastighet och ställt in en diskmaskin. Efter 6 månader från godkänd slutbesiktning började diskmaskinen strula. Är det vårt ansvar att sköta service och reklamation och vilka garantiregler gäller vid just vitvaror? AB 04 ingår i vårt avtal.
Garantier
Vi har levererat ett monteringsfärdigt småhus till en kund. Modulerna är i sin tur köpta från en underleverantör. Mellan oss och kunden, som är en konsument, gäller AA 05 (Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial). Efter fyra år har spikarna i fasaden börjat rosta och missfärgar fasaden. Har vi något ansvar för att åtgärda detta?
  •