Meny

Fråga juristerna

Fixad ”B-anmärkning” kan det utgöra ÄTA-arbete?

Fråga: Vid slutbesiktningen av en byggnad så konstaterades ett konstruktionsfel i portsystemet som besiktningsmannen ansåg att beställaren ansvarade för (så kallad B-anmärkning). Entreprenaden godkändes och beställaren tog fram nya konstruktionshandlingar för ett nytt portsystem. Är denna beställning att betrakta som ett ÄTA-arbete? Standardavtalet AB 04 gäller för entreprenaden.

Svar: Om beställningen av ett nytt portsystem görs efter entreprenadens godkännande så är det fråga om arbeten utförda efter entreprenadtidens utgång och inte ett ÄTA-arbete, enligt AB 04. Beställningen av ett nytt portsystem är därför att betrakta som en ny entreprenad. Detta innebär också några väsentliga skillnader. Entreprenörens rättighet och skyldighet att utföra ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren föreligger endast under entreprenadtiden, se AB 04 kap. 2 § 3. Preskriptionstiden för att fakturera ÄTA-arbeten är 6 månader räknat från entreprenadens godkännande. Men för arbeten utförda efter entreprenadtidens utgång räknas istället preskriptionstiden om två år från det att arbetena utförts, jfr AB 04 kap. 6 § 19.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadfel
Vår underentreprenörs arbete är behäftat med fel och de vägrar att avhjälpa felet. Vi har ännu inte avhjälpt felet men tagit in en offert från en annan entreprenör. Har vi rätt till ersättning motsvarande offertens värde från underentreprenören? ABT 06 gäller.
Entreprenadfel
Vi har utfört vissa arbeten i ett privathem som har varit bebott. Nu hävdar privatpersonen att det har uppstått en repa på ett befintligt fönster. Vår beställare (ett annat byggföretag) säger att vi har strikt ansvar och ska åtgärda fönstret oavsett vem som har orsakat repan. Stämmer det? Vi har avtalat om AB 04.
Entreprenadfel
Vi har renoverat ett badrum till en privatperson. På grund av ett fel av rörmokaren skadades tätskiktet och badrummet fick göras om. Beställaren vill nu ha vite på grund av den försening som uppstod. Vi har använt Hantverkarformuläret men har inte avtalat om något vite. Beställaren uppger att han inte har drabbats av några direkta kostnader, men att han har haft olägenheter på grund av förseningen. Vad gäller?
Entreprenadfel
Hur mycket får min beställare innehålla för avhjälpande av fel? AB 04 gäller mellan oss och beställaren.
Entreprenadfel
Vår beställare har avbeställt den resterande delen av entreprenaden. Vad är egentligen skillnaden mellan avbeställning och hävning?
Entreprenadfel
Har en entreprenör rätt att avhjälpa skador på entreprenaden?
Entreprenadfel
Vår beställare har en hyresgäst som har krävt skadestånd för icke uthyrda rum p.g.a. vår entreprenad. Beställaren har nu krävt oss på motsvarande summa. Är vi skyldiga att stå för detta?
Entreprenadfel
Jag arbetar mot privatpersoner och får ofta frågan om jag kan installera produkter som kunderna tillhandahåller. Vilket ansvar har jag som entreprenör för skador som beror på materialfel i det som tillhandahålls?
Entreprenadfel
Vi har blivit försenade med utförandet av en entreprenad utan rätt till förlängning av kontraktstiden. I avtalet ingår AB 04 som kontraktshandling. I AB 04 finns reglerna om vite, men i våra övriga kontraktshandlingar står inte något om detta. Måste vi betala vite eller skadestånd till beställaren p.g.a. förseningen?
Entreprenadfel
Kan en beställare framställa krav på parallella viten för olika huvuddelar i ett och samma projekt med åberopande av AB 04?