Meny

Fråga juristerna

Är det möjligt att förlänga garantitiden?

Tre månader efter godkänd slutbesiktning blev vi kontaktade av vår beställare som påtalade att de haft problem med låset till dörrarna i förskolan som vi renoverat. Låsmekanismen fungerade inte som den skulle och vid vårt besök på förskolan upptäcktes att vi inte monterat föreskriven låskolv. Vi bytte därför omedelbart ut dessa. Snart ska vi ha garantibesiktning och besiktningsmannen vill förlänga garantitiden för arbetet med låskolvarna. Är det möjligt? AB 04 är avtalat.

Svar: Ja, besiktningsmannen får enligt AB 04 kap 4 § 9 p. 2 förlänga garantitiden för arbete till avhjälpande av fel som framträtt under garantitiden om särskilda skäl föreligger.

Om risken för beställaren är kostnadsmässigt begränsad bör förlängning inte föreskrivas. Förlängning ska inte heller ske om sannolikheten för att fel ska framträda under förlängningen inte är mer än obetydlig. Det är bland annat utifrån dessa bedömningsgrunder som ni får argumentera för att särskilda skäl inte föreligger.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Garantier
Tre månader efter godkänd slutbesiktning blev vi kontaktade av vår beställare som påtalade att de haft problem med låset till dörrarna i förskolan som vi renoverat. Låsmekanismen fungerade inte som den skulle och vid vårt besök på förskolan upptäcktes att vi inte monterat föreskriven låskolv. Vi bytte därför omedelbart ut dessa. Snart ska vi ha garantibesiktning och besiktningsmannen vill förlänga garantitiden för arbetet med låskolvarna. Är det möjligt? AB 04 är avtalat.
Garantier
Vi har utfört ett arbete åt en bostadsrättsförening och fått betalt för det. Något skriftligt avtal finns inte och det framgår därför inte vilket regelverk som gäller. Min fråga är om garantitiden i konsumenttjänstlagen gäller eller om vi kan eller bör erbjuda en annan tid?
Garantier
Ett antal fläktvärmare som vi installerat åt vår kund fungerar inte längre som de ska. Det var kunden som bestämde att just dessa fläktvärmare skulle installeras i byggnaden. Kunden hävdar nu att garantin gäller i 5 år men när vi frågar vår leverantör av fläktvärmaren så menar de att garantin är 2 år på deras levererade varor. Standardavtalet ABT 06 är avtalat. Vad gäller?
Garantier
Vad innebär det att ha ett garantiansvar som entreprenör?
Garantier
Vi har köpt in ett antal vitvaror från en leverantör och undrar hur lång garantitiden på varorna är. Enligt kontraktet gäller ”ABM 07 med det branschspecifika tillägget EHL Bygg 2007” (”EHL”).
Garantier
Hur länge kan en beställare vänta med att göra gällande fel avseende funktion (till exempel energiförbrukning) som kan mätas först efter det att huset har tagits i bruk?
Garantier
Min beställare kräver säkerhet under hela garantitiden som är 5 år med åberopande av AB 04. Är detta korrekt?
Garantier
Vi har renoverat ett pentry i en kontorsfastighet och ställt in en diskmaskin. Efter sex månader från godkänd slutbesiktning började diskmaskinen strula. Är det vårt ansvar att sköta service och reklamation och vilka garantiregler gäller vid just vitvaror? AB 04 ingår i vårt avtal.
Garantier
Ingår skötselåtgärder under garantitiden i en anläggningsentreprenad?
Garantier
Vår entreprenad ska utföras i två etapper. Beräknad färdigställandetid för etapp två är 18 månader efter etapp ett. Kan vi hävda att etapperna utgör två huvuddelar av entreprenaden och på så vis förkorta garantitiden på etapp ett? AB 04 är avtalsvillkor.