Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Troligen inte...?

Som ni kanske minns skrev jag i min förra blogg att det finns ett antal hinder på vägen mot ett ökat bostadsbyggande. Då kan man ju förvänta sig att de som vill förändra till det bättre försöker undanröja dessa hinder, eller hur? Men icke! Istället plockas det fram nya hinder från de som borde veta bättre. Senaste veckan har vi fått klart vad Företagsskatteutredningen (http://www.sou.gov.se/content/1/c6/24/21/81/f423e79d.pdf) vill genomföra och det är sannerligen inget som ökar bostadsbyggande, studentbyggande eller äldreboenden. En minskad avdragsrätt för räntekostnaderna föreslås och det kostar ju ”bara tre tusen tvåhundra miljoner kronor” för branschen.

Kollegorna på SABO har räknat på ett konkret företag i Linköping (http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2014/jun/Sidor/Skattef%C3%B6rslag-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-bostadsbyggandet.aspx) och bland våra medlemmar får vi flera liknande exempel på att det blir så mycket svårare att bygga nya bostäder. Men det avfärdas av utredaren som tycker att branschen inte betalar tillräckligt med skatt! Branschen betalar ca 80 tusen 391 miljoner i skatt varje år! 80,4 miljarder således! Det är lovvärt att man försöker hitta en modell för att sänka företagsskatten, javisst! Men det går inte att lägga ansvaret på ett fåtal branscher som står för långsiktighet, tillväxt och samhällsbyggnad! Det allra bästa stället för detta förslag är papperskorgen! Därför att det är ett förslag som kommer att få mycket allvarliga effekter för nyproduktionen av bostäder, då det blir dyrare för bostadsbolagen att investera. Det kommer innebära att en redan ansträngd situation på bostadsmarknaden kommer att bli ännu värre.

Men det finns förslag som verkar i motsatt riktning! I veckan presenterades ett antal väl genomtänkta, konkreta och balanserade förslag från Bokriskommittéen. (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-bostadskrisen-losas_3650242.svd)

Jag hoppas att Anders Borg, Magdalena Andersson och andra som gör anspråk på att leda Sveriges ekonomi efter valet fördjupar sig en del i dessa frågor och ser sambandet mellan en väl fungerande bostadsmarknad och samhällets goda utveckling i övrigt. Det tror jag att Sverige skulle tjäna på, inte minst alla de som idag letar efter ett fungerande boende på tillväxtorter runt om i landet.

Hållbarhetsarbetet är ett lagspel

Johan Nuder
 

När den sibiriska kylan slog till...

... mot stora delar av norra Europa under vecka nio utsattes vårt elsystem verkligen för ett test. Det gick till och med rykten om att om ett av våra kärnkraftverk skulle stanna, hade vi varit tvungna att släcka delar av Sverige. Om så hade varit fallet, vem hade vi skyllt på då? Eon, Vattenfall, Energimyndigheten eller brukarna?

Boverkets energiregler kan leda till högre energianvändning

Johnny Kellner

För nya energisnåla flerbostadshus blir varmvatten den största energiposten när ”Nära nollenergibyggnader” (NNE) helt införs i Sverige. EU har beslutat att från den 1 januari 2021, ska enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3 alla hus byggas som så kallade NNE-byggnader. Förslaget är sedan den 8 mars 2018 ute på slutremiss. När EU-direktivet införs senast den i januari 2021 kommer det att medföra att nya byggnader kommer att få mycket låga uppvärmningsbehov. Men det betyder inte att de blir nollenergibyggnader, i praktiken inte ens nära.

OS i hållbarhet – vem vill inte stå överst på den prispallen?

Johan Nuder

På hemväg efter en veckas sportlov...

... i Åre passerar jag ett kylslaget Östersund. På en skylt i vägkanten står det stolta budskapet ”Åtta av OS-medaljörerna bor i Östersund, grattis!” Jag tänker att det var snabbt jobbat och hur häftigt det är med tävlingar och vilka känsloreaktioner de sätter igång.