Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Troligen inte...?

Som ni kanske minns skrev jag i min förra blogg att det finns ett antal hinder på vägen mot ett ökat bostadsbyggande. Då kan man ju förvänta sig att de som vill förändra till det bättre försöker undanröja dessa hinder, eller hur? Men icke! Istället plockas det fram nya hinder från de som borde veta bättre. Senaste veckan har vi fått klart vad Företagsskatteutredningen (http://www.sou.gov.se/content/1/c6/24/21/81/f423e79d.pdf) vill genomföra och det är sannerligen inget som ökar bostadsbyggande, studentbyggande eller äldreboenden. En minskad avdragsrätt för räntekostnaderna föreslås och det kostar ju ”bara tre tusen tvåhundra miljoner kronor” för branschen.

Kollegorna på SABO har räknat på ett konkret företag i Linköping (http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2014/jun/Sidor/Skattef%C3%B6rslag-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-bostadsbyggandet.aspx) och bland våra medlemmar får vi flera liknande exempel på att det blir så mycket svårare att bygga nya bostäder. Men det avfärdas av utredaren som tycker att branschen inte betalar tillräckligt med skatt! Branschen betalar ca 80 tusen 391 miljoner i skatt varje år! 80,4 miljarder således! Det är lovvärt att man försöker hitta en modell för att sänka företagsskatten, javisst! Men det går inte att lägga ansvaret på ett fåtal branscher som står för långsiktighet, tillväxt och samhällsbyggnad! Det allra bästa stället för detta förslag är papperskorgen! Därför att det är ett förslag som kommer att få mycket allvarliga effekter för nyproduktionen av bostäder, då det blir dyrare för bostadsbolagen att investera. Det kommer innebära att en redan ansträngd situation på bostadsmarknaden kommer att bli ännu värre.

Men det finns förslag som verkar i motsatt riktning! I veckan presenterades ett antal väl genomtänkta, konkreta och balanserade förslag från Bokriskommittéen. (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-bostadskrisen-losas_3650242.svd)

Jag hoppas att Anders Borg, Magdalena Andersson och andra som gör anspråk på att leda Sveriges ekonomi efter valet fördjupar sig en del i dessa frågor och ser sambandet mellan en väl fungerande bostadsmarknad och samhällets goda utveckling i övrigt. Det tror jag att Sverige skulle tjäna på, inte minst alla de som idag letar efter ett fungerande boende på tillväxtorter runt om i landet.

Skärpning gubbar?

Jimmy Dahlström

Ingen har väl missat den senaste tidens uppmärksamhet kring den organiserade brottsligheten i vår bransch.  

Byggbranschen behöver Flow!

Emile Hamon

 

Flow är ett tillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet, samtidigt som han/hon får en djup känsla av kontroll. Flow leder till ökat engagemang eftersom individen måste sätta allt högre standarder för sig själv för att behålla känslan. Därför ses Flow som en nyckel till produktivt (Csikszentmihalyi).

 

Köpt eller använd energi – vad är skillnaden?

Johnny Kellner

Det har länge varit en debatt om vilka begrepp som ska användas för en byggnads energibalans, köpt energi eller nettoenergi. Boverkets byggregler - BBR - har alltid använt begreppet köpt energi. Ett stort antal energiforskare och energispecialister hävdar att använd energi - nettoenergi speglar kraven som ställs på en byggnads verkliga fysikaliska energibalans. Boverket håller dock fortfarande fast vid att Sverige, som ett av få EU-länder, ska använda begreppet köpt energi - ett begrepp som inte säger något om hur mycket energi som behövs för att värma ett hus.