Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Troligen inte...?

Som ni kanske minns skrev jag i min förra blogg att det finns ett antal hinder på vägen mot ett ökat bostadsbyggande. Då kan man ju förvänta sig att de som vill förändra till det bättre försöker undanröja dessa hinder, eller hur? Men icke! Istället plockas det fram nya hinder från de som borde veta bättre. Senaste veckan har vi fått klart vad Företagsskatteutredningen (http://www.sou.gov.se/content/1/c6/24/21/81/f423e79d.pdf) vill genomföra och det är sannerligen inget som ökar bostadsbyggande, studentbyggande eller äldreboenden. En minskad avdragsrätt för räntekostnaderna föreslås och det kostar ju ”bara tre tusen tvåhundra miljoner kronor” för branschen.

Kollegorna på SABO har räknat på ett konkret företag i Linköping (http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2014/jun/Sidor/Skattef%C3%B6rslag-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-bostadsbyggandet.aspx) och bland våra medlemmar får vi flera liknande exempel på att det blir så mycket svårare att bygga nya bostäder. Men det avfärdas av utredaren som tycker att branschen inte betalar tillräckligt med skatt! Branschen betalar ca 80 tusen 391 miljoner i skatt varje år! 80,4 miljarder således! Det är lovvärt att man försöker hitta en modell för att sänka företagsskatten, javisst! Men det går inte att lägga ansvaret på ett fåtal branscher som står för långsiktighet, tillväxt och samhällsbyggnad! Det allra bästa stället för detta förslag är papperskorgen! Därför att det är ett förslag som kommer att få mycket allvarliga effekter för nyproduktionen av bostäder, då det blir dyrare för bostadsbolagen att investera. Det kommer innebära att en redan ansträngd situation på bostadsmarknaden kommer att bli ännu värre.

Men det finns förslag som verkar i motsatt riktning! I veckan presenterades ett antal väl genomtänkta, konkreta och balanserade förslag från Bokriskommittéen. (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-bostadskrisen-losas_3650242.svd)

Jag hoppas att Anders Borg, Magdalena Andersson och andra som gör anspråk på att leda Sveriges ekonomi efter valet fördjupar sig en del i dessa frågor och ser sambandet mellan en väl fungerande bostadsmarknad och samhällets goda utveckling i övrigt. Det tror jag att Sverige skulle tjäna på, inte minst alla de som idag letar efter ett fungerande boende på tillväxtorter runt om i landet.

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.