Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Troligen inte...?

Som ni kanske minns skrev jag i min förra blogg att det finns ett antal hinder på vägen mot ett ökat bostadsbyggande. Då kan man ju förvänta sig att de som vill förändra till det bättre försöker undanröja dessa hinder, eller hur? Men icke! Istället plockas det fram nya hinder från de som borde veta bättre. Senaste veckan har vi fått klart vad Företagsskatteutredningen (http://www.sou.gov.se/content/1/c6/24/21/81/f423e79d.pdf) vill genomföra och det är sannerligen inget som ökar bostadsbyggande, studentbyggande eller äldreboenden. En minskad avdragsrätt för räntekostnaderna föreslås och det kostar ju ”bara tre tusen tvåhundra miljoner kronor” för branschen.

Kollegorna på SABO har räknat på ett konkret företag i Linköping (http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2014/jun/Sidor/Skattef%C3%B6rslag-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-bostadsbyggandet.aspx) och bland våra medlemmar får vi flera liknande exempel på att det blir så mycket svårare att bygga nya bostäder. Men det avfärdas av utredaren som tycker att branschen inte betalar tillräckligt med skatt! Branschen betalar ca 80 tusen 391 miljoner i skatt varje år! 80,4 miljarder således! Det är lovvärt att man försöker hitta en modell för att sänka företagsskatten, javisst! Men det går inte att lägga ansvaret på ett fåtal branscher som står för långsiktighet, tillväxt och samhällsbyggnad! Det allra bästa stället för detta förslag är papperskorgen! Därför att det är ett förslag som kommer att få mycket allvarliga effekter för nyproduktionen av bostäder, då det blir dyrare för bostadsbolagen att investera. Det kommer innebära att en redan ansträngd situation på bostadsmarknaden kommer att bli ännu värre.

Men det finns förslag som verkar i motsatt riktning! I veckan presenterades ett antal väl genomtänkta, konkreta och balanserade förslag från Bokriskommittéen. (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-bostadskrisen-losas_3650242.svd)

Jag hoppas att Anders Borg, Magdalena Andersson och andra som gör anspråk på att leda Sveriges ekonomi efter valet fördjupar sig en del i dessa frågor och ser sambandet mellan en väl fungerande bostadsmarknad och samhällets goda utveckling i övrigt. Det tror jag att Sverige skulle tjäna på, inte minst alla de som idag letar efter ett fungerande boende på tillväxtorter runt om i landet.

På återseende!

Jimmy Dahlström

Så, detta kanske är de sista raderna jag skriver i denna bloggen. Beslutet om att Byggindustrin ska läggas ned är obeskrivligt tråkigt, och då menar jag inte på grund av någon egocentrisk anledning då jag får mindre utrymme att synas. Jag menar för att branschen tappar ett forum, en plattform för erfarenhetsutbyte, kommunikation och debatt om dåtid, framtid och utveckling.

Nyårslöfte

Jimmy Dahlström

Snart är det dags för nyårslöften. Många av oss sätter orimliga och inte så väl förankrade mål under nyårsfirandet. I bruset av champagne och raketer beslutar vi oss för att nästa år minsann ska bli annorlunda jämfört med föregående.  I många år har vår kära bransch blivit bespottad. Förändringsobenägen heter det. Vi är långt eftersatta i digitalisering. Tröghet i adaption sägs det. Vi har en produktivitet som är decennier efter tillverkningsindustrin. Slöa gubbar skallas.

Digitaliseringen hänger på ledarskapet

Emile Hamon

Inom digitalisering i stort är det enormt mycket som händer, en disruptiv utveckling där – oavsett bransch – företagens förmåga att dra nytta av det nya som erbjuds är helt beroende av ledarskapet.