Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Tillsammans för ett bättre resultat!

Att Produktiviteten och digitalisering i branschen ligger mig varmt om hjärtat vet ni som läser mina texter.  Jag är övertygad att det kommer hända massor i branschens utveckling de kommande åren.

Utvecklingen går snabbt framåt. Vad jag dock upplever är att många blandar ihop begreppen, digitaliseringen är inte ett mål i sig, den är ett verktyg för att nå målet produktivitet, digitalisering är kanske det viktigaste verktyget. Det finns många andra verktyg i lådan som behöver slipas och förbättras men jag tänkte nämna en favorit som inte får lika mycket strålkastarljus dessa ”digitaliseringens dagar”.

Samverkan.

En stor utmaning för branschen är att vi historiskt arbetat med avtal som stimulerar konflikt. Och som av en händelse, hör och häpna, uppstår konflikt. Märkligt. Om vi tillsammans istället kunde arbeta för att genomföra ett skifte mot avtal som stimulerar just samverkan, eller samarbete gynnar detta samtliga parter.

En av många anledningar till att det s.k. ÄTA-kriget ofta uppstår är för att beställaren satt de villkoren i upphandlingskedet. De frågar efter den som ha lägst pris, det stimulerar svarande part att pressa priserna nedåt i anbudsskedet (trots att de redan har en kalkyl på hur mycket lönsamhet de ska ”få tillbaka” i ÄTA), lägst pris vinner och sen är konfliktdansen igång. Detta är inte konstigt, det är tvärtom fullt naturligt. Jag hade också agerat så om FU var skrivet på det viset.

Utmana istället din medpart i projektet, ställ tuffa men utvecklande krav. Hjälps åt att nå dem, fokusera på att samtliga parter skall ha en SÄKRAD lönsamhet, detta skapar trygghet och möjlighet att fokusera på projektets bästa, inte på att leverera högst procentsats hem till chefen.

Tillsammans för ett bättre resultat!

Tips för att komma igång med samverkan:

  • Kompetensutveckling – Lär dig grunderna, öva, realisera vinsterna
  • Tänkt igenom vilka konsekvenser ditt FU får! Om du inte vet, ta hjälp!
  • Våga – Testa på ett projekt av enklare karaktär

 

Tack för att ni tog er tid!

Brister vid energiberäkningar ger osund konkurrens

Johnny Kellner

När en beställare vid en upphandling av en totalentreprenad har ställt krav på en maximal energianvändning utöver BBR:s krav, måste entreprenören anpassa konstruktionslösningar såsom ytterväggar, tak, fönster, värmeåtervinning efter beställarens energikrav. Om det senare vid energimätning visar att byggnaden inte har uppfyllt beställarens energikrav, så har med andra ord ett lägre anbud tidigare felaktigt antagits med billigare byggtekniska lösningar.

Ska vi vara optimister eller realister?

Johnny Kellner

Stor optimism förelåg när klimatmötet COP 24 i Polen avlutades i december 2018. Nu återstår den svåra delen att realisera besluten i verklig handling. Men hur entusiastiska kan vi vara? Efter alla förvirrade kaosartade klimatmöten, COP 24 inräknat måste vi kanske börja vara realister och acceptera att leva med konsekvenserna av klimatförändringarna. Eller kommer världens politiker nu börja vakna när allt fler skolungdomar i Europa börja göra sin röst hörd genom att ”skolstrejka” för klimatet.

Reflektioner efter klimatmötet i Katowice

Johnny Kellner

Stor entusiasm infann sig vid avslutningen vid klimatmötet COP 24 i Polen när länderna sista dagen lyckades enas om en regelbok som ska slå fast hur Parisavtalet konkret ska genomföras och redovisas. Återstår nu att realisera överenskommelsen och leverera den riktigt stora frågan - ambitionshöjning i klimatomställningen. Med erfarenhet från tidigare klimatmöten handlade COP 24 snarare om en efterträff utan några garantier, framförallt för de finansiella åtagandena.