Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Tankar från en student

Förenkling av byggregler är en bra lösning på bostadsbristen, enligt mig. Speciellt för byggandet av student- och ungdomsbostäder.

Förhoppningsvis går det att göra en hel del utan att inverka på byggnadernas kvalité, men när det gäller just bostäder för unga kan jag ändå tycka att man även kan tumma på just kvalitén. Jag tror att många studenter hellre bor i en egen lägenhet, med något högre bullernivå, än hoppar runt som inneboende utan att veta var de hamnar härnäst.

Jag välkomnar även förslaget om minskat krav på tillgänglighet för att snabbare och billigare kunna få fram bostäder. Exempelvis att det ska vara möjligt att bygga om en gammal vind till studentbostad utan krav på hiss. Jag tror det är viktigare att samhället istället satsar på total tillgänglighet i offentliga byggnader, där ska alla ha möjlighet att vistas. Det är för övrigt något som diskuterades under förra veckan; regeringens lagförslag om att se bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Tydligen så innebär undantaget för verksamhetsutövare med färre än tio anställda att mer än 90 % av företagen inom flera branscher inte skulle omfattas.

Nej nu vill jag ta examen så att jag kan komma ut i arbetslivet och börja jobba med dessa viktiga frågor. 

Skärpning gubbar?

Jimmy Dahlström

Ingen har väl missat den senaste tidens uppmärksamhet kring den organiserade brottsligheten i vår bransch.  

Byggbranschen behöver Flow!

Emile Hamon

 

Flow är ett tillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet, samtidigt som han/hon får en djup känsla av kontroll. Flow leder till ökat engagemang eftersom individen måste sätta allt högre standarder för sig själv för att behålla känslan. Därför ses Flow som en nyckel till produktivt (Csikszentmihalyi).

 

Köpt eller använd energi – vad är skillnaden?

Johnny Kellner

Det har länge varit en debatt om vilka begrepp som ska användas för en byggnads energibalans, köpt energi eller nettoenergi. Boverkets byggregler - BBR - har alltid använt begreppet köpt energi. Ett stort antal energiforskare och energispecialister hävdar att använd energi - nettoenergi speglar kraven som ställs på en byggnads verkliga fysikaliska energibalans. Boverket håller dock fortfarande fast vid att Sverige, som ett av få EU-länder, ska använda begreppet köpt energi - ett begrepp som inte säger något om hur mycket energi som behövs för att värma ett hus.