Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Tankar från en student

Förenkling av byggregler är en bra lösning på bostadsbristen, enligt mig. Speciellt för byggandet av student- och ungdomsbostäder.

Förhoppningsvis går det att göra en hel del utan att inverka på byggnadernas kvalité, men när det gäller just bostäder för unga kan jag ändå tycka att man även kan tumma på just kvalitén. Jag tror att många studenter hellre bor i en egen lägenhet, med något högre bullernivå, än hoppar runt som inneboende utan att veta var de hamnar härnäst.

Jag välkomnar även förslaget om minskat krav på tillgänglighet för att snabbare och billigare kunna få fram bostäder. Exempelvis att det ska vara möjligt att bygga om en gammal vind till studentbostad utan krav på hiss. Jag tror det är viktigare att samhället istället satsar på total tillgänglighet i offentliga byggnader, där ska alla ha möjlighet att vistas. Det är för övrigt något som diskuterades under förra veckan; regeringens lagförslag om att se bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Tydligen så innebär undantaget för verksamhetsutövare med färre än tio anställda att mer än 90 % av företagen inom flera branscher inte skulle omfattas.

Nej nu vill jag ta examen så att jag kan komma ut i arbetslivet och börja jobba med dessa viktiga frågor. 

Nyårslöfte

Jimmy Dahlström

Snart är det dags för nyårslöften. Många av oss sätter orimliga och inte så väl förankrade mål under nyårsfirandet. I bruset av champagne och raketer beslutar vi oss för att nästa år minsann ska bli annorlunda jämfört med föregående.  I många år har vår kära bransch blivit bespottad. Förändringsobenägen heter det. Vi är långt eftersatta i digitalisering. Tröghet i adaption sägs det. Vi har en produktivitet som är decennier efter tillverkningsindustrin. Slöa gubbar skallas.

Digitaliseringen hänger på ledarskapet

Emile Hamon

Inom digitalisering i stort är det enormt mycket som händer, en disruptiv utveckling där – oavsett bransch – företagens förmåga att dra nytta av det nya som erbjuds är helt beroende av ledarskapet.

Vilken lycka om klimatskeptikerna har rätt

Johnny Kellner

I anslutning till klimatkonferensen COP 23 i Bonn i november 2017 utnyttjar klimatskeptikerna som vanligt med att sprida sina vilseledande budskap. Forskarna inom FN:s klimatpanel (IPCC) är mer än 95 procent övertygande om att det är människan som bidrar till att påverka den globala uppvärmningen. Klimatskeptikernas främsta argument mot är att detta inte går att bevisa. De anser också att FN-klimatpanels slutsatser inte är underbyggda.