Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Socialt bostadsbyggande

För tio år sedan skrev jag i ett bostadspolitiskt debattinlägg att vi antagligen går emot en ny verklighet med inslag av socialt bostadsbyggande. Man kunde då redan se tydliga tecken på att marknaden inte klarade av att möta de nya behov som växte fram på bostadsmarknaden.

Inlägget väckte ingen större uppmärksamhet, sannolikt för att just ämnet social housing varit tabubelagt länge i den svenska bostadspolitiska debatten.

Så är det fortfarande, men en ny socioekonomisk verklighet tränger sig samtidigt på och allt fler med insikter i hur bostadsmarknaden under lång tid har förändrats har idag börjat tala om nödvändigheten av att bygga bostäder med anständig kvalitet även för människor med små ekonomiska möjligheter.

Nyligen har en utredning från Stockholms Handelskammare, Veidekke och WSP uppmärksammat vad som skulle kunna kallas en social bostadskris. Bostadsbyggandet idag är anpassat för människor med normala eller bättre inkomster. Resurssvaga grupper, inte minst flertalet utrikes födda, har inte en rimlig chans på dagens bostadsmarknad. Exemplen på bostadsmisären blir bara fler och fler.

Det ligger en oerhört påtaglig social sprängkraft i detta faktum. Samtidigt saknar politiken kraft och förmåga att ta tag i frågan. Många politiker inser nog att marknaden inte klarar ett bostadsbyggande som möter de allra resurssvagastes förutsättningar, men man förmår ändå inte att göra upp med gamla bostadspolitiska föreställningar och trossatser, trots att dessa har saknat relevans under mer än 20 år.

Samtidigt som jag skriver detta visar Elisabeth Andersson i ett reportage i SvD att det går utmärkt att integrera socialt bostadsbyggande med ett bostadsbyggande på marknadens villkor.

Idag saknas politiskt mod och förmåga att vända på stenar och byta perspektiv. Det går inte längre att hävda att social housing bygger in utanförskap. Att bygga med sociala förtecken är i stället ett sätt att bygga in gemenskap. Avsaknad av social bostadspolitik ställer allt fler människor utanför.

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.