Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Socialt bostadsbyggande

För tio år sedan skrev jag i ett bostadspolitiskt debattinlägg att vi antagligen går emot en ny verklighet med inslag av socialt bostadsbyggande. Man kunde då redan se tydliga tecken på att marknaden inte klarade av att möta de nya behov som växte fram på bostadsmarknaden.

Inlägget väckte ingen större uppmärksamhet, sannolikt för att just ämnet social housing varit tabubelagt länge i den svenska bostadspolitiska debatten.

Så är det fortfarande, men en ny socioekonomisk verklighet tränger sig samtidigt på och allt fler med insikter i hur bostadsmarknaden under lång tid har förändrats har idag börjat tala om nödvändigheten av att bygga bostäder med anständig kvalitet även för människor med små ekonomiska möjligheter.

Nyligen har en utredning från Stockholms Handelskammare, Veidekke och WSP uppmärksammat vad som skulle kunna kallas en social bostadskris. Bostadsbyggandet idag är anpassat för människor med normala eller bättre inkomster. Resurssvaga grupper, inte minst flertalet utrikes födda, har inte en rimlig chans på dagens bostadsmarknad. Exemplen på bostadsmisären blir bara fler och fler.

Det ligger en oerhört påtaglig social sprängkraft i detta faktum. Samtidigt saknar politiken kraft och förmåga att ta tag i frågan. Många politiker inser nog att marknaden inte klarar ett bostadsbyggande som möter de allra resurssvagastes förutsättningar, men man förmår ändå inte att göra upp med gamla bostadspolitiska föreställningar och trossatser, trots att dessa har saknat relevans under mer än 20 år.

Samtidigt som jag skriver detta visar Elisabeth Andersson i ett reportage i SvD att det går utmärkt att integrera socialt bostadsbyggande med ett bostadsbyggande på marknadens villkor.

Idag saknas politiskt mod och förmåga att vända på stenar och byta perspektiv. Det går inte längre att hävda att social housing bygger in utanförskap. Att bygga med sociala förtecken är i stället ett sätt att bygga in gemenskap. Avsaknad av social bostadspolitik ställer allt fler människor utanför.

Då Stockholm är som bäst

Jimmy Dahlström

Jag är inte Stockholmare, eller jag är åtminstone inte född här. Däremot vill jag kalla mig för just Stockholmare, stolt dessutom.

Ni som följer mig vet att jag ibland raljerar och utmanar branschen, det kan ge intrycket av att jag tycker branschen är inkompetent eller att allting är dåligt. Men som Hans Rosling skrev i sin (varmt rekommenderade) bok ”Factfulness”, man måste förstå att saker kan vara dåliga och bra samtidigt.

Skärpning gubbar?

Jimmy Dahlström

Ingen har väl missat den senaste tidens uppmärksamhet kring den organiserade brottsligheten i vår bransch.  

Byggbranschen behöver Flow!

Emile Hamon

 

Flow är ett tillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet, samtidigt som han/hon får en djup känsla av kontroll. Flow leder till ökat engagemang eftersom individen måste sätta allt högre standarder för sig själv för att behålla känslan. Därför ses Flow som en nyckel till produktivt (Csikszentmihalyi).