Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Socialt bostadsbyggande

För tio år sedan skrev jag i ett bostadspolitiskt debattinlägg att vi antagligen går emot en ny verklighet med inslag av socialt bostadsbyggande. Man kunde då redan se tydliga tecken på att marknaden inte klarade av att möta de nya behov som växte fram på bostadsmarknaden.

Inlägget väckte ingen större uppmärksamhet, sannolikt för att just ämnet social housing varit tabubelagt länge i den svenska bostadspolitiska debatten.

Så är det fortfarande, men en ny socioekonomisk verklighet tränger sig samtidigt på och allt fler med insikter i hur bostadsmarknaden under lång tid har förändrats har idag börjat tala om nödvändigheten av att bygga bostäder med anständig kvalitet även för människor med små ekonomiska möjligheter.

Nyligen har en utredning från Stockholms Handelskammare, Veidekke och WSP uppmärksammat vad som skulle kunna kallas en social bostadskris. Bostadsbyggandet idag är anpassat för människor med normala eller bättre inkomster. Resurssvaga grupper, inte minst flertalet utrikes födda, har inte en rimlig chans på dagens bostadsmarknad. Exemplen på bostadsmisären blir bara fler och fler.

Det ligger en oerhört påtaglig social sprängkraft i detta faktum. Samtidigt saknar politiken kraft och förmåga att ta tag i frågan. Många politiker inser nog att marknaden inte klarar ett bostadsbyggande som möter de allra resurssvagastes förutsättningar, men man förmår ändå inte att göra upp med gamla bostadspolitiska föreställningar och trossatser, trots att dessa har saknat relevans under mer än 20 år.

Samtidigt som jag skriver detta visar Elisabeth Andersson i ett reportage i SvD att det går utmärkt att integrera socialt bostadsbyggande med ett bostadsbyggande på marknadens villkor.

Idag saknas politiskt mod och förmåga att vända på stenar och byta perspektiv. Det går inte längre att hävda att social housing bygger in utanförskap. Att bygga med sociala förtecken är i stället ett sätt att bygga in gemenskap. Avsaknad av social bostadspolitik ställer allt fler människor utanför.

På återseende!

Jimmy Dahlström

Så, detta kanske är de sista raderna jag skriver i denna bloggen. Beslutet om att Byggindustrin ska läggas ned är obeskrivligt tråkigt, och då menar jag inte på grund av någon egocentrisk anledning då jag får mindre utrymme att synas. Jag menar för att branschen tappar ett forum, en plattform för erfarenhetsutbyte, kommunikation och debatt om dåtid, framtid och utveckling.

Nyårslöfte

Jimmy Dahlström

Snart är det dags för nyårslöften. Många av oss sätter orimliga och inte så väl förankrade mål under nyårsfirandet. I bruset av champagne och raketer beslutar vi oss för att nästa år minsann ska bli annorlunda jämfört med föregående.  I många år har vår kära bransch blivit bespottad. Förändringsobenägen heter det. Vi är långt eftersatta i digitalisering. Tröghet i adaption sägs det. Vi har en produktivitet som är decennier efter tillverkningsindustrin. Slöa gubbar skallas.

Digitaliseringen hänger på ledarskapet

Emile Hamon

Inom digitalisering i stort är det enormt mycket som händer, en disruptiv utveckling där – oavsett bransch – företagens förmåga att dra nytta av det nya som erbjuds är helt beroende av ledarskapet.