Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Olika verkligheter för akademi och industri?

Jag har i mer än tjugo år omväxlande ägnat mig åt arbete i byggindustrin och åt studier och akademiskt arbete. Det har varit oerhört givande att stärka de akademiska studierna med erfarenheter från industrin och på samma sätt utnyttja mina akademiska kunskaper i industriella tillämpningar. Min forskning har varit industrinära och mitt arbete i industrin har varit av utvecklings- och innovationskaraktär. För mig är det en självklarhet att kombinera och integrera det akademiska och industriella arbetet och nyttorna med detta ter sig ganska uppenbar.

Men ibland hör jag kommentarer av karaktären: ”Ja, det är ju bra med forskning men det hjälper ju inte oss som jobbar ute i verkligheten…”.

Och från akademiker hör man ibland kommentarer typ: ”Ute i industrin tänker de ju bara på pengar, inget annat betyder något”.

Det är oftast oskyldiga kommentarer och inte illa menat, men jag tror att det ligger något allvarligt i sådana uttalanden. Jag tycker att det indikerar en syn på att forskning är något verklighetsfrämmande, konstigt och icke-tillämpligt som utövas av en samling nördar som inte förstår industrins förutsättningar. Och att det vidare indikerar en syn på industrin som kortsiktig och ensidigt fokuserad på ekonomiska aspekter, utan intresse att ta till sig av forskningsresultat.

Och som ni förstår, så gillar jag inte dessa tendenser! Jag tror tvärtom att det kan vara ganska skadligt, för både industrin och akademin! Dessutom vet jag att det inte stämmer!

Jag befinner mig just nu i Kalifornien, som gästforskare på Stanford University, mitt i hjärtat av Silicon Valley. Det är en smältdegel av innovationskraft med mängder av kreativa personer som startar, driver och utvecklar företag – ofta med tydlig koppling till universitetet! Stanfords forskare har genom åren tagit emot över 30 Nobelpris och över 6000 företag med ursprung i forskning, utbildning eller samarbete med Stanford har startats i det här området. Det råder ett starkt symbiosförhållande i detta: Utan Stanford hade man inte haft tillgång till välutbildade och kreativa personer och utan företagen hade Stanford inte haft tillgång till fullskaliga tillämpningar, industrikännedom och ekonomiska resurser. Man ser dessutom till att aktivt uppmuntra såväl företagare som studenter och forskare att hela tiden mötas i seminarier, workshops, projektarbeten och samarbeten. Det är en del av det här områdets DNA.

I samhällsbyggandet står vi inför enorma utmaningar, med stort behov av att utveckla produktivitet, kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet – för att nämna några. Lyckligtvis är vi också inne i en period av stora satsningar på olika forsknings-, utvecklings-, och innovationsprogram som syftar till att utveckla branschen. Det är alltså lysande förutsättningar för industrins och akademins aktörer att samarbeta och gemensamt bidra till utvecklingen.

Det finns en enorm potential och möjlighet i att utnyttja kunskap, idéer, nytänkande och forskningsresultat för att utveckla, förbättra och stärka samhällsbyggandet!

Men om vi ska lyckas med detta tycker jag att vi ska sluta dela upp oss i ”verkligheten” och akademin och se oss som ett gemensamt utvecklingsteam!

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.