Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Ledarskapet i skolan – kanske vårt viktigaste ledarskap

Folkhälsomyndigheten har kommit med en rapport där de bekräftar att många skolor har ett bristfälligt inomhusklimat. Var femte grund- eller gymnasieskola i landet är för dåligt städad. Det är många barn som ”håller sig” tills de kommer hem. För de tycker att toaletterna på skolan är stinkande och smutsiga inrättningar.

Hur kan det fortsätta? Undrar jag.

Det har även uppmärksammats i linjär-TV. Och där har de intervjuat Folkhälsomyndigheten om problemet.

Skolan som är landets största – och viktigaste arbetsplats!

Varje skola leds av en rektor. Huvudmännen för skolorna i Sverige är fristående eller kommunala.

Oavsett vilken huvudmannen är borde det vara en självklarhet att arbetsplatsen ska vara välstädad. När Folkhälsomyndigheten ser sig nödgad att göra inspektioner har det gått för långt. Alltför långt.

Om jag som högste ansvarige för verksamheten på Svensk Byggtjänst skulle få besök av Folkhälsomyndigheten för att städningen inte skötts tillräckligt bra, då skulle jag få sparken. Kanske. Det gäller på alla arbetsplatser, offentliga som privata. Det är en hygienfaktor att det ska vara välstädat. Tänk bara på alla allergiker. Det kallas sunt förnuft. Men när det gäller skolor, då får det fortgå utan åtgärder.

Rapporten konstaterar också att det är en utmaning att få huvudmännen att ta sitt fulla ansvar för arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är bristfälligt dokumenterat, eller kanske saknas helt.

Utmaning – jag tycker det är en skandal.

Jag känner en framgångsrik fastighetsmäklare på landet. Han berättade att genom att se hur vedhögen är staplad på gården – får man en bra indikation på hur väl underhållet huset och resten av fastigheten är. En erfarenhet han skaffat sig genom åren. Som stämmer.

Det är likadant med städning. Skolor med välstädade toaletter har bättre kvalitet. Hävdar jag.

I rapporten nämns också skolledarnas/rektorerna arbetssituation som en bidragande faktor. Men vad är det för rektorer som inte löser uppgiften.

Om det mot förmodan är skitigt på toaletten så fixar jag det. Dock inte på damtoaletten. Det behöver inte någon hälsovårdsinspektör påpeka. Alla har vi ögon att se med och näsor att lukta med. Även skolledare/rektorer.

Välstädade skolor – det är bra samhällsbyggnad.

Skärpning gubbar?

Jimmy Dahlström

Ingen har väl missat den senaste tidens uppmärksamhet kring den organiserade brottsligheten i vår bransch.  

Byggbranschen behöver Flow!

Emile Hamon

 

Flow är ett tillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet, samtidigt som han/hon får en djup känsla av kontroll. Flow leder till ökat engagemang eftersom individen måste sätta allt högre standarder för sig själv för att behålla känslan. Därför ses Flow som en nyckel till produktivt (Csikszentmihalyi).

 

Köpt eller använd energi – vad är skillnaden?

Johnny Kellner

Det har länge varit en debatt om vilka begrepp som ska användas för en byggnads energibalans, köpt energi eller nettoenergi. Boverkets byggregler - BBR - har alltid använt begreppet köpt energi. Ett stort antal energiforskare och energispecialister hävdar att använd energi - nettoenergi speglar kraven som ställs på en byggnads verkliga fysikaliska energibalans. Boverket håller dock fortfarande fast vid att Sverige, som ett av få EU-länder, ska använda begreppet köpt energi - ett begrepp som inte säger något om hur mycket energi som behövs för att värma ett hus.