Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Ledarskapet i skolan – kanske vårt viktigaste ledarskap

Folkhälsomyndigheten har kommit med en rapport där de bekräftar att många skolor har ett bristfälligt inomhusklimat. Var femte grund- eller gymnasieskola i landet är för dåligt städad. Det är många barn som ”håller sig” tills de kommer hem. För de tycker att toaletterna på skolan är stinkande och smutsiga inrättningar.

Hur kan det fortsätta? Undrar jag.

Det har även uppmärksammats i linjär-TV. Och där har de intervjuat Folkhälsomyndigheten om problemet.

Skolan som är landets största – och viktigaste arbetsplats!

Varje skola leds av en rektor. Huvudmännen för skolorna i Sverige är fristående eller kommunala.

Oavsett vilken huvudmannen är borde det vara en självklarhet att arbetsplatsen ska vara välstädad. När Folkhälsomyndigheten ser sig nödgad att göra inspektioner har det gått för långt. Alltför långt.

Om jag som högste ansvarige för verksamheten på Svensk Byggtjänst skulle få besök av Folkhälsomyndigheten för att städningen inte skötts tillräckligt bra, då skulle jag få sparken. Kanske. Det gäller på alla arbetsplatser, offentliga som privata. Det är en hygienfaktor att det ska vara välstädat. Tänk bara på alla allergiker. Det kallas sunt förnuft. Men när det gäller skolor, då får det fortgå utan åtgärder.

Rapporten konstaterar också att det är en utmaning att få huvudmännen att ta sitt fulla ansvar för arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är bristfälligt dokumenterat, eller kanske saknas helt.

Utmaning – jag tycker det är en skandal.

Jag känner en framgångsrik fastighetsmäklare på landet. Han berättade att genom att se hur vedhögen är staplad på gården – får man en bra indikation på hur väl underhållet huset och resten av fastigheten är. En erfarenhet han skaffat sig genom åren. Som stämmer.

Det är likadant med städning. Skolor med välstädade toaletter har bättre kvalitet. Hävdar jag.

I rapporten nämns också skolledarnas/rektorerna arbetssituation som en bidragande faktor. Men vad är det för rektorer som inte löser uppgiften.

Om det mot förmodan är skitigt på toaletten så fixar jag det. Dock inte på damtoaletten. Det behöver inte någon hälsovårdsinspektör påpeka. Alla har vi ögon att se med och näsor att lukta med. Även skolledare/rektorer.

Välstädade skolor – det är bra samhällsbyggnad.

Nyårslöfte

Jimmy Dahlström

Snart är det dags för nyårslöften. Många av oss sätter orimliga och inte så väl förankrade mål under nyårsfirandet. I bruset av champagne och raketer beslutar vi oss för att nästa år minsann ska bli annorlunda jämfört med föregående.  I många år har vår kära bransch blivit bespottad. Förändringsobenägen heter det. Vi är långt eftersatta i digitalisering. Tröghet i adaption sägs det. Vi har en produktivitet som är decennier efter tillverkningsindustrin. Slöa gubbar skallas.

Digitaliseringen hänger på ledarskapet

Emile Hamon

Inom digitalisering i stort är det enormt mycket som händer, en disruptiv utveckling där – oavsett bransch – företagens förmåga att dra nytta av det nya som erbjuds är helt beroende av ledarskapet.

Vilken lycka om klimatskeptikerna har rätt

Johnny Kellner

I anslutning till klimatkonferensen COP 23 i Bonn i november 2017 utnyttjar klimatskeptikerna som vanligt med att sprida sina vilseledande budskap. Forskarna inom FN:s klimatpanel (IPCC) är mer än 95 procent övertygande om att det är människan som bidrar till att påverka den globala uppvärmningen. Klimatskeptikernas främsta argument mot är att detta inte går att bevisa. De anser också att FN-klimatpanels slutsatser inte är underbyggda.