Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Ledarskapet i skolan – kanske vårt viktigaste ledarskap

Folkhälsomyndigheten har kommit med en rapport där de bekräftar att många skolor har ett bristfälligt inomhusklimat. Var femte grund- eller gymnasieskola i landet är för dåligt städad. Det är många barn som ”håller sig” tills de kommer hem. För de tycker att toaletterna på skolan är stinkande och smutsiga inrättningar.

Hur kan det fortsätta? Undrar jag.

Det har även uppmärksammats i linjär-TV. Och där har de intervjuat Folkhälsomyndigheten om problemet.

Skolan som är landets största – och viktigaste arbetsplats!

Varje skola leds av en rektor. Huvudmännen för skolorna i Sverige är fristående eller kommunala.

Oavsett vilken huvudmannen är borde det vara en självklarhet att arbetsplatsen ska vara välstädad. När Folkhälsomyndigheten ser sig nödgad att göra inspektioner har det gått för långt. Alltför långt.

Om jag som högste ansvarige för verksamheten på Svensk Byggtjänst skulle få besök av Folkhälsomyndigheten för att städningen inte skötts tillräckligt bra, då skulle jag få sparken. Kanske. Det gäller på alla arbetsplatser, offentliga som privata. Det är en hygienfaktor att det ska vara välstädat. Tänk bara på alla allergiker. Det kallas sunt förnuft. Men när det gäller skolor, då får det fortgå utan åtgärder.

Rapporten konstaterar också att det är en utmaning att få huvudmännen att ta sitt fulla ansvar för arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är bristfälligt dokumenterat, eller kanske saknas helt.

Utmaning – jag tycker det är en skandal.

Jag känner en framgångsrik fastighetsmäklare på landet. Han berättade att genom att se hur vedhögen är staplad på gården – får man en bra indikation på hur väl underhållet huset och resten av fastigheten är. En erfarenhet han skaffat sig genom åren. Som stämmer.

Det är likadant med städning. Skolor med välstädade toaletter har bättre kvalitet. Hävdar jag.

I rapporten nämns också skolledarnas/rektorerna arbetssituation som en bidragande faktor. Men vad är det för rektorer som inte löser uppgiften.

Om det mot förmodan är skitigt på toaletten så fixar jag det. Dock inte på damtoaletten. Det behöver inte någon hälsovårdsinspektör påpeka. Alla har vi ögon att se med och näsor att lukta med. Även skolledare/rektorer.

Välstädade skolor – det är bra samhällsbyggnad.

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.