Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Ledarskapet i skolan – kanske vårt viktigaste ledarskap

Folkhälsomyndigheten har kommit med en rapport där de bekräftar att många skolor har ett bristfälligt inomhusklimat. Var femte grund- eller gymnasieskola i landet är för dåligt städad. Det är många barn som ”håller sig” tills de kommer hem. För de tycker att toaletterna på skolan är stinkande och smutsiga inrättningar.

Hur kan det fortsätta? Undrar jag.

Det har även uppmärksammats i linjär-TV. Och där har de intervjuat Folkhälsomyndigheten om problemet.

Skolan som är landets största – och viktigaste arbetsplats!

Varje skola leds av en rektor. Huvudmännen för skolorna i Sverige är fristående eller kommunala.

Oavsett vilken huvudmannen är borde det vara en självklarhet att arbetsplatsen ska vara välstädad. När Folkhälsomyndigheten ser sig nödgad att göra inspektioner har det gått för långt. Alltför långt.

Om jag som högste ansvarige för verksamheten på Svensk Byggtjänst skulle få besök av Folkhälsomyndigheten för att städningen inte skötts tillräckligt bra, då skulle jag få sparken. Kanske. Det gäller på alla arbetsplatser, offentliga som privata. Det är en hygienfaktor att det ska vara välstädat. Tänk bara på alla allergiker. Det kallas sunt förnuft. Men när det gäller skolor, då får det fortgå utan åtgärder.

Rapporten konstaterar också att det är en utmaning att få huvudmännen att ta sitt fulla ansvar för arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är bristfälligt dokumenterat, eller kanske saknas helt.

Utmaning – jag tycker det är en skandal.

Jag känner en framgångsrik fastighetsmäklare på landet. Han berättade att genom att se hur vedhögen är staplad på gården – får man en bra indikation på hur väl underhållet huset och resten av fastigheten är. En erfarenhet han skaffat sig genom åren. Som stämmer.

Det är likadant med städning. Skolor med välstädade toaletter har bättre kvalitet. Hävdar jag.

I rapporten nämns också skolledarnas/rektorerna arbetssituation som en bidragande faktor. Men vad är det för rektorer som inte löser uppgiften.

Om det mot förmodan är skitigt på toaletten så fixar jag det. Dock inte på damtoaletten. Det behöver inte någon hälsovårdsinspektör påpeka. Alla har vi ögon att se med och näsor att lukta med. Även skolledare/rektorer.

Välstädade skolor – det är bra samhällsbyggnad.

Affärspotential för systemutvecklare…

Emile Hamon

Inom byggsektorn har vi tyvärr alltför ofta dåliga systemstöd för våra affärskritiska processer. Från systemleverantörernas håll ser vi en utveckling av exempelvis ärende- och avvikelsesystem, vilket är nog så bra – men det är inte affärskritiskt. Är det rätt utmaningar som vi utvecklar systemen att möta? I ett projekt som omsätter 100 miljoner kronor, vad kostar egentligen bristfälliga kalkyler, dålig kostnadskontroll eller brist på planering? Jo, det kan bli en riktigt kostsam affär.

Systemen isolerade öar

Hållbarhetsarbetet är ett lagspel

Johan Nuder
 

När den sibiriska kylan slog till...

... mot stora delar av norra Europa under vecka nio utsattes vårt elsystem verkligen för ett test. Det gick till och med rykten om att om ett av våra kärnkraftverk skulle stanna, hade vi varit tvungna att släcka delar av Sverige. Om så hade varit fallet, vem hade vi skyllt på då? Eon, Vattenfall, Energimyndigheten eller brukarna?

Boverkets energiregler kan leda till högre energianvändning

Johnny Kellner

För nya energisnåla flerbostadshus blir varmvatten den största energiposten när ”Nära nollenergibyggnader” (NNE) helt införs i Sverige. EU har beslutat att från den 1 januari 2021, ska enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3 alla hus byggas som så kallade NNE-byggnader. Förslaget är sedan den 8 mars 2018 ute på slutremiss. När EU-direktivet införs senast den i januari 2021 kommer det att medföra att nya byggnader kommer att få mycket låga uppvärmningsbehov. Men det betyder inte att de blir nollenergibyggnader, i praktiken inte ens nära.