Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Laddade batterier

Nu är jag åter på Svensk mark, efter att ha spenderat den sensate tiden på Vietnams sydkust så har både vitamin D lagret och de så kallade batterierna fått påfyllning. Ändamålet med resan var enkom semester, sol, bad och avkoppling men arbetsskadad som man är kunde jag inte bortse från att imponeras över vissa byggprojekt i Hoo Chi Minh City. I staden är det svårt att uppskatta hur många människor som bor. Men de tror att det är någonstans kring 10 miljoner. Kapitalismen har börjat ta sin form i en ekonomi som länge präglats av svår inflation och med ökad kapitalism har även intensiteten på samhällbyggandet ökat.

Jag tog mig tid att fotografera och iakta några spännande pågående byggarbetsplatser. Jag vet inte hur du fungerar men jag inpireras av "skylines" och höga hus. I Stockholm där jag är bosatt börjar nu några höga hus byggas vilket förändrar stadsbilden enligt mig till det bättre. Med högre hus kommer även större utmaningar både gällande konstruktion och produktionsprocesser men även och kanske framförallt gällande logistik. Jag ser i min yrkesroll allt fler duktiga företag som tar ett aktivt beslut att hantera dessa utmaningar tillsammans med expert-team. Allt för att öka produktivitet och förutsättningarna för en flödesoptimerad produktion.

Så, med ny inspiration, solbränd hud och laddade batterier ser jag fram emot massor av spännande utmaningar under Q2. Kanske vore ett kunskapsutbyte gällande uppförandet av höga hus med Vietnam något att sjösätta.  

Tack för att du tog dig tid!

Skärpning gubbar?

Jimmy Dahlström

Ingen har väl missat den senaste tidens uppmärksamhet kring den organiserade brottsligheten i vår bransch.  

Byggbranschen behöver Flow!

Emile Hamon

 

Flow är ett tillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet, samtidigt som han/hon får en djup känsla av kontroll. Flow leder till ökat engagemang eftersom individen måste sätta allt högre standarder för sig själv för att behålla känslan. Därför ses Flow som en nyckel till produktivt (Csikszentmihalyi).

 

Köpt eller använd energi – vad är skillnaden?

Johnny Kellner

Det har länge varit en debatt om vilka begrepp som ska användas för en byggnads energibalans, köpt energi eller nettoenergi. Boverkets byggregler - BBR - har alltid använt begreppet köpt energi. Ett stort antal energiforskare och energispecialister hävdar att använd energi - nettoenergi speglar kraven som ställs på en byggnads verkliga fysikaliska energibalans. Boverket håller dock fortfarande fast vid att Sverige, som ett av få EU-länder, ska använda begreppet köpt energi - ett begrepp som inte säger något om hur mycket energi som behövs för att värma ett hus.