Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Konstgjord andning

Jag har en syskonson, han heter Albin. Han är 5 år gammal. Han är världens bästa VD.

Eller i alla fall i teorin, han ifrågasätter allt, precis som alla andra 5 åringar gör.

De ställer frågan ”varför” kontinuerligt och nästa till den grad att säkringarna går hos deras motpart men det uppstår ofta något fint när Albin och hans samlade vänner i segmentet 5 åringar gör på det viset.

Man tvingas att fundera kring grundorsaken till att ett problem/situation uppstår. Detta är något jag är en stark förespråkare av. Samhällsbyggarbranschen är och har alltid varit fullproppad av hjältar som går igång på att lösa just symptom istället för grundorsaker, släcka bränder och således utnyttja sin flexibilitet.

Men hur skulle det vara om vi tillämpade 5-åringsprincipen och istället lärde oss mellan projekt, etapper, avdelningar, regioner och verksamhetsår. Tänk om vi tog de lärdomarna och upprättade långsiktiga planer som genom aktiviteter a, b och c eliminerar grundorsaken till att ett problem uppstår. Då kan företag X uppnå effektivitet på riktigt, inte upprepa gamla misstag och rätta till dem. Helt enkelt undvika att skapa konstgjord andning genom ett plåster på ett sår som uppstår av helt andra orsaker.

Har du och ditt företag en sån plan?

Tack för att du tog dig tid!

/Jimmy 

Skärpning gubbar?

Jimmy Dahlström

Ingen har väl missat den senaste tidens uppmärksamhet kring den organiserade brottsligheten i vår bransch.  

Byggbranschen behöver Flow!

Emile Hamon

 

Flow är ett tillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet, samtidigt som han/hon får en djup känsla av kontroll. Flow leder till ökat engagemang eftersom individen måste sätta allt högre standarder för sig själv för att behålla känslan. Därför ses Flow som en nyckel till produktivt (Csikszentmihalyi).

 

Köpt eller använd energi – vad är skillnaden?

Johnny Kellner

Det har länge varit en debatt om vilka begrepp som ska användas för en byggnads energibalans, köpt energi eller nettoenergi. Boverkets byggregler - BBR - har alltid använt begreppet köpt energi. Ett stort antal energiforskare och energispecialister hävdar att använd energi - nettoenergi speglar kraven som ställs på en byggnads verkliga fysikaliska energibalans. Boverket håller dock fortfarande fast vid att Sverige, som ett av få EU-länder, ska använda begreppet köpt energi - ett begrepp som inte säger något om hur mycket energi som behövs för att värma ett hus.