Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Klimatmötet i Paris får inte bli ett fiasko

Det stora klimatmötet i Paris med FN:s klimatpanel äger rum mellan den 30 november och 11 december. Inför mötet bör de olika ländernas politiker betänka att redan den 15 augusti 2015 inträffade Overshoot day (ekologiska skuldens dag).

Dagen infaller allt tidigare. På knappt åtta månader har vi förbrukat jordens ränta av årsproduktionen av ekologiska resurser och därmed börjat tära på naturens kapital före resten av året. Under återstoden av året lever vi därför över jordens tillgångar, vi tär således av kapitalet.

Detta har pågått i snart 30 år. Overshoot day 1986 inföll den 31 december. Förflyttningen bakåt är hittills en tredjedels år. Fram till mitten av 70-talet levde människan inom någorlunda acceptabla gränser, sedan dess är fotavtrycket större än vad jordens resurser klarar av. Växande befolkning och en ökad konsumtion och misshushållning gör att Overshoot day kommer allt tidigare för varje år.

Visar på överkonsumtionen

Bakom begreppet Overshoot day står den internationella välrenommerade miljöorganisationen Global footprint network. Varje år beräknar organisationen vilken belastning som mänsklighetens konsumtion har haft på världens odlingsmark, betesfält, skogar och fiskevatten.

Detta jämförs med hur mycket vår planets resurser klarar av att producera på ett år. Mellanskillnaden visar på vilken överkonsumtion som äger rum och hur många dagar som lånats av framtiden utan amorteringskrav.

Det går att jämföra med att när lönen tar slut och man tvingas tar av sitt sparade kapital på banken till den dagliga konsumtionen. En dag är sparkontot slut och vad händer då?

Effekten syns redan

Människans grova misshushållning med jordens naturresurser är en av våra största utmaningar till nödvändig förändring och det handlar om både miljö och ekonomi. I en artikel i tidskriften Science visar beräkningar av forskare vid Stockholms universitet att den globala mänskliga konsumtionen även av sötvatten har överskridit den planetära gränsen.

I en annan ny artikel varnar forskare att djurarter dör ut 114 gånger snabbare än normalt. Artikeln har publicerats i tidskriften Science Advances, Forskarna bakom studien skriver att det största problemet med massutrotning av arter är förlusten av biologisk mångfald. Det påverkar människors dagliga liv genom att det stör det naturliga ekosystemet som exempelvis pollinering av skördar och naturlig vattenrening. Effekten kan bli att vi inom tre generationer inte längre kan räkna med att bin finns här för den viktiga pollineringen. Tydliga tendenser för detta syns redan nu.

Andra allvarliga mänskliga effekter är att andelen klimatflyktingar ökar och utgör ett stort och allvarligt framtida konflikthot där även de nordiska länderna kommer att bli inblandade. Klimatmötet i Paris får inte riskera att bli ett nytt fiasko som tidigare möten. Världens politiker måste förstå att det inte går att förhandla med jordens klimat. Naturens avkastning är i grunden en förutsättning för välfärd och välstånd.  

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.