Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Hur ska vi stödja den unga generation som nu tar över?

En tredjedel av branschen går i pension när utmaningarna är som störst. Hur ska vi stödja och släppa fram den unga generation som nu tar över?

Enligt SCB och Arbetsförmedlingen går över en tredjedel av alla medarbetare inom svensk byggsektor i pension mellan åren 2010 och 2025. Det betyder att nästan 100 000 erfarna yrkespersoner lämnar branschen under denna period.

Rekryteringen till branschen var förhållandevis liten under 1990-talet med sina fastighets- och byggkriser. Så nu är det i hög omfattning ganska mycket yngre personer som ska ta över ansvaret i branschen.

Och detta i en tid fylld av mycket stora utmaningar.

Sveriges Byggindustriers konjunkturbarometer pekar på fortsatt hög aktivitetsnivå i sektorn under de närmaste åren. Inte minst bostadsbristen och behoven inom infrastruktur talar för att Sverige behöver göra miljardinvesteringar och bygga rekordmycket.

Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggmästareförening konstaterar i en rapport från sommaren 2014, att det om 15 år kommer att saknas cirka 65 000 personer i byggsektorn. Beräkningen bygger på statistik från Arbetsförmedlingen och försikta marknadsbedömningar.

Byggherrarna pekar allt tydligare på att problem med byggkvaliteten inte minskar utan snarare ökar. Och här på Svensk Byggtjänst följer vi dagligen hur kraven på de som jobbar inom byggsektorn ökar genom en allt mer komplex sammansättning av lagar, regler, EU-direktiv och certifieringar. Inte minst med bäring på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Dessutom går den tekniska utvecklingen med nya metoder, material och digitala lösningar allt fortare.

Alltså – vi är en bit in i ett väldigt generationsskifte med ett extra stort åldersglapp. Och den unga genaration som ska ta över står inför väldiga utmaningar. Utmaningar som förstås också rymmer fantastiska möjligheter.

Men vad behöver denna nya unga generation för stöd? Och hur kan branschen ännu bättre och snabbare ta vara på deras idékraft?

Dessa angelägana frågor har Svensk Byggtjänst arbetat med inom ramen för branschnätverket Unga Talanger sedan några år tillbaka. Här möter vi två allt tydligare budskap:

  • De unga samhällsbyggarna vill ha mer stöd från erfarna kollegor i en rad olika sammanhang.
  • De vill få större möjligheter att få föra fram och diskutera sina egna åsikter och förslag till förbättringar.

Under årets Almdalsvecka gjorde vi filmade intervjuer med unga samhällsbyggare inom olika led av byggprocessen. Vi mötte i stort sett samma tankar plus en rad intressanta vidareutvecklingar.

Vi har också intervjuat en rad ledande branschföreträdare om situationen gällande generatonsskiftet och fått ytterligare insikter i hur organisationer och arbetsgivarna upplever problematiken.

Mot denna bakgrund har vi tagit ett steg vidare och genomfört en omfattande undersökning bland unga samhällsbyggare i form av djupintervjuer, enkäter via Internet – som fått mycket hög svarsfrekvens – samt telefonintervjuer med drygt 100 företrädare för den nya generationen.

Nu sammanställer vi materialet till en rapport, där vi försöker ge en så tydlig och djupgående bild som möjligt kring vad det är som håller den unga generationen samhällsbyggare vaken om natten. Vilka utmaningar är det som oroar mest och vilka möjligheter vill man främst komma framåt med fortare?

Rapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från byggtjanst.se från och med den 19 oktober.

Att utgå från den nya generationens behov och idéer - det är bra samhällsbyggande.

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.