Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Effektivare byggande – JA!

Det är vi många som önskar. Sektorn och därmed även förutsättningarna är fragmentiserade. Det försvårar arbetet. Eller är en utmaning. Den politiskt korrekte kanske säger att man måste effektivisera hela bygg- och förvaltningsprocessen. Självklart, men det finns ett bra ordspråk: Den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket. Det ordspråket kan man applicera i den här frågan. Det är därför bättre att definiera tydliga delar av hela processen och effektivisera dem. Typ byggandet.

Med en samlad satsning. Som även inkluderar akademin. Utan forskning blir utvecklingen och därmed effektiviseringen lidande. En samlad satsning mellan näringslivet och akademin ger dessutom akademin möjligheter och tillgång till byggande IRL. Det är bra.

Effektivare byggande har fört en tynande tillvaro på våra lärosäten under en längre tid. När jag själv studerade på Chalmers på 70-talet var det mer fokus på momentkurvor och avancerade beräkningar än effektivare byggande. Effektivare byggande hade en mycket låg prioritet. Och det verkar inte blivit bättre sedan dess. Tyvärr är inte de svenska lärosätena ensamma om dessa prioriteringar. Men det är inget skäl att inte ta tag i problemen.

Och det gör vi nu här i Sverige. Ett antal framsynta personer har därför under ett par år arbetat med att etablera ett nytt Centrum för Byggeffektivitet. På KTH. Och de ska samarbeta med övriga lärosäten i Sverige. Det är så kunskap sprids.

Den viktigaste parametern för att få fram långsiktiga resultat är att det finns långsiktig finansiering. Man har därför tittat på hur man gjort i Linköping när man byggde upp sin verksamhet för Bygglogistik. Det skedde till stor del med långsiktig finansiering från näringslivet. Och så blir det även i Stockholm. Det är bra att ta efter goda förlagor.

I förra veckan var det samling för presentation och utbyte av erfarenheter. För att få detta Centrum att bli så bra som möjligt.

Många namnkunniga och kompetenta personer deltog. De representerade flera olika roller i näringslivet. Och de kom inte bara från byggsektorn. Men alla hade det gemensamma intresset att få ett effektivare byggande. De visade på liknande kurvor där man ser hur effektiviteten utvecklats inom olika sektorer. Det finns olika mätningar, och alla har det gemensamt att verkstadsindustrin utvecklats mest, servicesektorn därefter och sist byggsektorn. Det hänger tätt samman med konkurrenssituationen. Därför är denna satsning mycket bra. Och viktig.

Många uttryckte också oro/förväntan att det kan komma helt nya lösningar. Man kallade det att någon aktör kanske kommer och bygger ”i-house”. Typ innehållet i en krönika som publicerades tidigare i år. Och så kan det bli. Kanske tidigare än man anar.

Då talar vi om paradigmskifte! Ett nyttigt sådant. Som effektiviserar byggandet.

Renovering får man inte glömma bort när detta lärosäte byggs upp. Renovering innehåller ytterligare parametrar jämfört med nybyggnation. Då måste man ofta genomföra arbetet samtidigt som verksamheten på något sätt ska fortgå eller boende som på något sätt ska bo kvar. Då talar vi om social hållbarhet. Relationer.

Att sträva efter effektivare byggande – det är bra samhällsbyggande.

Byggsektorn bidrar till att Overshoot day kommer allt tidigare för varje år

Johnny Kellner

Den 1 augusti 2018 inträffade Overshoot Day (den ekologiska skuldens dag) som visar att världen redan efter 7 månader har gjort av med jordens årsproduktion av ekologiska resurser. På sju månader har framför allt de industrialiserade länderna förbrukat jordens ränta av sin årsproduktion av ekologiska resurser och därmed börja tära på naturens kapital för resten av året. Overshoot Day har ständigt kommit allt tidigare för varje år. 1971 inträffade dagen slutet av december och i år 2018 redan den 1 augusti.

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.