Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Digitaliseringens år är här

Utvecklingen går fort och när vi pratar digitalisering går det väldigt fort! Och tror man diverse förståsigpåare kommer det gå ännu fortare framöver. Vissa tycker säkert att det är skrämmande, men många med mig längtar och tänker äntligen år 2016 digitaliseras byggbranschen!

Varför tror jag då att digitaliseringen får ett ordentligt genombrott 2016? Jo, jag tänker att vi idag börjar få allt mer avancerade och mogna IT-verktyg som skapar otroliga möjligheter för en ökad produktivitet och erfarenhetsåterföring. Samtidigt börjar våra arbetsprocesser så smått förändras i och med att vi ser nyttorna med att arbeta med BIM och VDC (Virtual Design and Construction).

Vi skapar helt enkelt möjligheter för ett obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen. Avslutningsvis genomförs också en rad spännande forsknings- och branschprogram på temat med Smart Built Environment i spetsen för att ytterligare driva utvecklingen framåt.

Utveckling och mognad för olika IT-plattformar, förändrade arbetsprocesser och olika forsknings- och branschprogram innebär att 2016 kommer bli ett genombrottsår för digitalisering där:

 • Vi kommer se ett ökat användande av sociala plattformar för att dela information och kunskap
 • Ett modulariserat byggande med stöd av avancerade IT-system
 • Molnbaserade lösningar för att dela dokumentation och BIM-objekt
 • Lärande och utveckling genom Gamification
 • Ett obrutet informationsflöde där projekten inte blir isolerade öar (PLM-system)
 • Big data – användandet av stora datamängder för att analysera prestationen i företaget

Är utvecklingen oundviklig, ja det tror i alla fall jag. Skeppet har seglat. Tåget har lämnat perrongen o s v. Idag finns nog inte så många alternativ, jag hör i alla fall inga byggare säga stolt att vi jobbar i alla fall inte med BIM eller VDC eller någon annan trebokstavsförkortning heller för den delen… Nej skeptikerna är tysta eller så finns de inte. Trots det finns det nog många barriärer innan vi hittar helt fulländade arbetsprocesser som i viss mån måste ersätta gamla beprövade arbetssätt. I en SBUF-studie tittade vi på användandet av avancerade ICT-system för byggbranschen och vi fann följande barriärer för att digitalisera byggbranschen:

 • Konservativ kultur
 • Förändra arbetssätt / byggprocess
 • Fragmenterad byggprocess (informationen om slutprodukten finns och skapas hos många aktörer)
 • Höga investeringskostnader
 • Tidsbrist

Lyckas vi bara övervinna dessa barriärer tror jag att vi har ett riktigt spännande år att se fram emot och en ännu mer spännande framtid för branschens digitalisering!

På återseende!

Jimmy Dahlström

Så, detta kanske är de sista raderna jag skriver i denna bloggen. Beslutet om att Byggindustrin ska läggas ned är obeskrivligt tråkigt, och då menar jag inte på grund av någon egocentrisk anledning då jag får mindre utrymme att synas. Jag menar för att branschen tappar ett forum, en plattform för erfarenhetsutbyte, kommunikation och debatt om dåtid, framtid och utveckling.

Nyårslöfte

Jimmy Dahlström

Snart är det dags för nyårslöften. Många av oss sätter orimliga och inte så väl förankrade mål under nyårsfirandet. I bruset av champagne och raketer beslutar vi oss för att nästa år minsann ska bli annorlunda jämfört med föregående.  I många år har vår kära bransch blivit bespottad. Förändringsobenägen heter det. Vi är långt eftersatta i digitalisering. Tröghet i adaption sägs det. Vi har en produktivitet som är decennier efter tillverkningsindustrin. Slöa gubbar skallas.

Digitaliseringen hänger på ledarskapet

Emile Hamon

Inom digitalisering i stort är det enormt mycket som händer, en disruptiv utveckling där – oavsett bransch – företagens förmåga att dra nytta av det nya som erbjuds är helt beroende av ledarskapet.