Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Digitaliseringens år är här

Utvecklingen går fort och när vi pratar digitalisering går det väldigt fort! Och tror man diverse förståsigpåare kommer det gå ännu fortare framöver. Vissa tycker säkert att det är skrämmande, men många med mig längtar och tänker äntligen år 2016 digitaliseras byggbranschen!

Varför tror jag då att digitaliseringen får ett ordentligt genombrott 2016? Jo, jag tänker att vi idag börjar få allt mer avancerade och mogna IT-verktyg som skapar otroliga möjligheter för en ökad produktivitet och erfarenhetsåterföring. Samtidigt börjar våra arbetsprocesser så smått förändras i och med att vi ser nyttorna med att arbeta med BIM och VDC (Virtual Design and Construction).

Vi skapar helt enkelt möjligheter för ett obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen. Avslutningsvis genomförs också en rad spännande forsknings- och branschprogram på temat med Smart Built Environment i spetsen för att ytterligare driva utvecklingen framåt.

Utveckling och mognad för olika IT-plattformar, förändrade arbetsprocesser och olika forsknings- och branschprogram innebär att 2016 kommer bli ett genombrottsår för digitalisering där:

 • Vi kommer se ett ökat användande av sociala plattformar för att dela information och kunskap
 • Ett modulariserat byggande med stöd av avancerade IT-system
 • Molnbaserade lösningar för att dela dokumentation och BIM-objekt
 • Lärande och utveckling genom Gamification
 • Ett obrutet informationsflöde där projekten inte blir isolerade öar (PLM-system)
 • Big data – användandet av stora datamängder för att analysera prestationen i företaget

Är utvecklingen oundviklig, ja det tror i alla fall jag. Skeppet har seglat. Tåget har lämnat perrongen o s v. Idag finns nog inte så många alternativ, jag hör i alla fall inga byggare säga stolt att vi jobbar i alla fall inte med BIM eller VDC eller någon annan trebokstavsförkortning heller för den delen… Nej skeptikerna är tysta eller så finns de inte. Trots det finns det nog många barriärer innan vi hittar helt fulländade arbetsprocesser som i viss mån måste ersätta gamla beprövade arbetssätt. I en SBUF-studie tittade vi på användandet av avancerade ICT-system för byggbranschen och vi fann följande barriärer för att digitalisera byggbranschen:

 • Konservativ kultur
 • Förändra arbetssätt / byggprocess
 • Fragmenterad byggprocess (informationen om slutprodukten finns och skapas hos många aktörer)
 • Höga investeringskostnader
 • Tidsbrist

Lyckas vi bara övervinna dessa barriärer tror jag att vi har ett riktigt spännande år att se fram emot och en ännu mer spännande framtid för branschens digitalisering!

Hållbarhetsarbetet är ett lagspel

Johan Nuder
 

När den sibiriska kylan slog till...

... mot stora delar av norra Europa under vecka nio utsattes vårt elsystem verkligen för ett test. Det gick till och med rykten om att om ett av våra kärnkraftverk skulle stanna, hade vi varit tvungna att släcka delar av Sverige. Om så hade varit fallet, vem hade vi skyllt på då? Eon, Vattenfall, Energimyndigheten eller brukarna?

Boverkets energiregler kan leda till högre energianvändning

Johnny Kellner

För nya energisnåla flerbostadshus blir varmvatten den största energiposten när ”Nära nollenergibyggnader” (NNE) helt införs i Sverige. EU har beslutat att från den 1 januari 2021, ska enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3 alla hus byggas som så kallade NNE-byggnader. Förslaget är sedan den 8 mars 2018 ute på slutremiss. När EU-direktivet införs senast den i januari 2021 kommer det att medföra att nya byggnader kommer att få mycket låga uppvärmningsbehov. Men det betyder inte att de blir nollenergibyggnader, i praktiken inte ens nära.

OS i hållbarhet – vem vill inte stå överst på den prispallen?

Johan Nuder

På hemväg efter en veckas sportlov...

... i Åre passerar jag ett kylslaget Östersund. På en skylt i vägkanten står det stolta budskapet ”Åtta av OS-medaljörerna bor i Östersund, grattis!” Jag tänker att det var snabbt jobbat och hur häftigt det är med tävlingar och vilka känsloreaktioner de sätter igång.