Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Digitaliseringens år är här

Utvecklingen går fort och när vi pratar digitalisering går det väldigt fort! Och tror man diverse förståsigpåare kommer det gå ännu fortare framöver. Vissa tycker säkert att det är skrämmande, men många med mig längtar och tänker äntligen år 2016 digitaliseras byggbranschen!

Varför tror jag då att digitaliseringen får ett ordentligt genombrott 2016? Jo, jag tänker att vi idag börjar få allt mer avancerade och mogna IT-verktyg som skapar otroliga möjligheter för en ökad produktivitet och erfarenhetsåterföring. Samtidigt börjar våra arbetsprocesser så smått förändras i och med att vi ser nyttorna med att arbeta med BIM och VDC (Virtual Design and Construction).

Vi skapar helt enkelt möjligheter för ett obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen. Avslutningsvis genomförs också en rad spännande forsknings- och branschprogram på temat med Smart Built Environment i spetsen för att ytterligare driva utvecklingen framåt.

Utveckling och mognad för olika IT-plattformar, förändrade arbetsprocesser och olika forsknings- och branschprogram innebär att 2016 kommer bli ett genombrottsår för digitalisering där:

 • Vi kommer se ett ökat användande av sociala plattformar för att dela information och kunskap
 • Ett modulariserat byggande med stöd av avancerade IT-system
 • Molnbaserade lösningar för att dela dokumentation och BIM-objekt
 • Lärande och utveckling genom Gamification
 • Ett obrutet informationsflöde där projekten inte blir isolerade öar (PLM-system)
 • Big data – användandet av stora datamängder för att analysera prestationen i företaget

Är utvecklingen oundviklig, ja det tror i alla fall jag. Skeppet har seglat. Tåget har lämnat perrongen o s v. Idag finns nog inte så många alternativ, jag hör i alla fall inga byggare säga stolt att vi jobbar i alla fall inte med BIM eller VDC eller någon annan trebokstavsförkortning heller för den delen… Nej skeptikerna är tysta eller så finns de inte. Trots det finns det nog många barriärer innan vi hittar helt fulländade arbetsprocesser som i viss mån måste ersätta gamla beprövade arbetssätt. I en SBUF-studie tittade vi på användandet av avancerade ICT-system för byggbranschen och vi fann följande barriärer för att digitalisera byggbranschen:

 • Konservativ kultur
 • Förändra arbetssätt / byggprocess
 • Fragmenterad byggprocess (informationen om slutprodukten finns och skapas hos många aktörer)
 • Höga investeringskostnader
 • Tidsbrist

Lyckas vi bara övervinna dessa barriärer tror jag att vi har ett riktigt spännande år att se fram emot och en ännu mer spännande framtid för branschens digitalisering!

Då Stockholm är som bäst

Jimmy Dahlström

Jag är inte Stockholmare, eller jag är åtminstone inte född här. Däremot vill jag kalla mig för just Stockholmare, stolt dessutom.

Ni som följer mig vet att jag ibland raljerar och utmanar branschen, det kan ge intrycket av att jag tycker branschen är inkompetent eller att allting är dåligt. Men som Hans Rosling skrev i sin (varmt rekommenderade) bok ”Factfulness”, man måste förstå att saker kan vara dåliga och bra samtidigt.

Skärpning gubbar?

Jimmy Dahlström

Ingen har väl missat den senaste tidens uppmärksamhet kring den organiserade brottsligheten i vår bransch.  

Byggbranschen behöver Flow!

Emile Hamon

 

Flow är ett tillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet, samtidigt som han/hon får en djup känsla av kontroll. Flow leder till ökat engagemang eftersom individen måste sätta allt högre standarder för sig själv för att behålla känslan. Därför ses Flow som en nyckel till produktivt (Csikszentmihalyi).