Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Digitaliseringens år är här

Utvecklingen går fort och när vi pratar digitalisering går det väldigt fort! Och tror man diverse förståsigpåare kommer det gå ännu fortare framöver. Vissa tycker säkert att det är skrämmande, men många med mig längtar och tänker äntligen år 2016 digitaliseras byggbranschen!

Varför tror jag då att digitaliseringen får ett ordentligt genombrott 2016? Jo, jag tänker att vi idag börjar få allt mer avancerade och mogna IT-verktyg som skapar otroliga möjligheter för en ökad produktivitet och erfarenhetsåterföring. Samtidigt börjar våra arbetsprocesser så smått förändras i och med att vi ser nyttorna med att arbeta med BIM och VDC (Virtual Design and Construction).

Vi skapar helt enkelt möjligheter för ett obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen. Avslutningsvis genomförs också en rad spännande forsknings- och branschprogram på temat med Smart Built Environment i spetsen för att ytterligare driva utvecklingen framåt.

Utveckling och mognad för olika IT-plattformar, förändrade arbetsprocesser och olika forsknings- och branschprogram innebär att 2016 kommer bli ett genombrottsår för digitalisering där:

 • Vi kommer se ett ökat användande av sociala plattformar för att dela information och kunskap
 • Ett modulariserat byggande med stöd av avancerade IT-system
 • Molnbaserade lösningar för att dela dokumentation och BIM-objekt
 • Lärande och utveckling genom Gamification
 • Ett obrutet informationsflöde där projekten inte blir isolerade öar (PLM-system)
 • Big data – användandet av stora datamängder för att analysera prestationen i företaget

Är utvecklingen oundviklig, ja det tror i alla fall jag. Skeppet har seglat. Tåget har lämnat perrongen o s v. Idag finns nog inte så många alternativ, jag hör i alla fall inga byggare säga stolt att vi jobbar i alla fall inte med BIM eller VDC eller någon annan trebokstavsförkortning heller för den delen… Nej skeptikerna är tysta eller så finns de inte. Trots det finns det nog många barriärer innan vi hittar helt fulländade arbetsprocesser som i viss mån måste ersätta gamla beprövade arbetssätt. I en SBUF-studie tittade vi på användandet av avancerade ICT-system för byggbranschen och vi fann följande barriärer för att digitalisera byggbranschen:

 • Konservativ kultur
 • Förändra arbetssätt / byggprocess
 • Fragmenterad byggprocess (informationen om slutprodukten finns och skapas hos många aktörer)
 • Höga investeringskostnader
 • Tidsbrist

Lyckas vi bara övervinna dessa barriärer tror jag att vi har ett riktigt spännande år att se fram emot och en ännu mer spännande framtid för branschens digitalisering!

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.