Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Digitalisering är inte längre ett sidospår!

Överallt omkring oss förändras bransch efter bransch genom digitalisering. Vi streamar all musik och film, tittar nästan aldrig på ett program på TV längre, Swishar pengar hit och dit. Digitala tjänster och företag som Spotify, Netflix, Uber, Swish mm har förändrat hur vi köper, upplever och använder varor. I takt med att digitala nätverk slår ut gamla affärsmodeller förändras allt fler branscher i grunden. Är byggbranschen unik här? Ja kanske… eller? Jag tror ju egentligen inte det och jag tycker man ser flera exempel på att vår bransch förändras relativt snabbt nu. För att få nya infallsvinklar och funderingar kring detta har jag suttit ner och diskutera detta med Linus Bille, medgrundare och VD i innovationsbolaget Eicorn.

Enligt Linus är det lätt att känna att mognaden inom digitalisering kommit långt, och visst har IT redan ändrat många andra branscher i grunden, men i samhällsbyggnadsbranschen ligger den exponentiella, digitala utvecklingen till största delen framför oss. Vi är båda helt överens om att denna mognad i närliggande branscher skapar stora möjligheter för att nu på allvar digitalisera vår bransch, d v s byggbranschen.

Det som händer nu är att den syntetiserade fysiska förmågan och den syntetiserade mentala förmågan, d v s mjukvara, kombineras i nya smarta lösningar – säger Linus Bille.

Enligt Linus är digitalisering inte inne i en peak, utan det handlar snarare om en accelererande kurva framöver! Han menar att robotar och automatisering på allvar kommer slå igenom i byggbranschen inom 5 år, den svåra frågan är inom vilka applikationsområden det kommer gå snabbast. I samtalet resonerar vi kring hur detta kommer att ställa nya krav på affärsmodeller, kompetenser och roller i branschen. Den kritiska massan av digitaliseringsinitiativ sker nu så fort och på så många olika fronter att det blir omöjligt för en enskild individ att överblicka utvecklingen, vi måste istället skapa lärande organisationer för att hantera den snabba utvecklingen. Digitalisering är inte längre, och kommer aldrig mer att vara, ett sidospår!

Något vi återkommer till är att digitaliseringen kräver en organisatorisk utveckling. Det är därför dags att digitaliseringsfrågan på allvar tar plats i företagsledningarna, så att det finns en förståelse för hur utvecklingen kommer påverka hela vår affär och vår produktion i grunden. Kunderna kommer köpa hus/bostäder på ett helt annat sätt. Titta bara på bilindustrin, d v s hur vi köper bilar idag. Idag sker nästan hela affären via nätet. Det finns redan exempel på detta inom bygg. Nästa steg blir att skapa ett obrutet och automatiserat informationsflöde från kundkonfigureringen till pris, konstruktionsritningar, montageanvisningar, materialspecifikationer, materialflöden och inte minst till själva slutmontaget. 

Digitaliseringen kommer alltså kräva nya roller… Men vilka? Ja, vem vet? På Veidekke har vi redan introducerat en ny roll, d v s VDC-ingenjören (Virtual Design and Construction). Idag har vi ca 40 anställda VDC-ingenjörer och över 70 som blivit VDC-certifierade, med det är vi världsledande! 2010 hade vi 2 stycken VDC-ingenjörer. Kanske inte en exponentiell utveckling, men helt klart omvälvande! Och räkna med att denna utveckling inte nått sin peak, det är snarare bara början…

Kort om Linus:

Linus är en av grundarna av samt VD i Eicorn, ett innovations- venture creation bolag med stort intresse för digitalisering i byggbranschen. Han jobbar i gränslandet mellan visionärt uppfinnande, akademi och entreprenörskap, har en Executive MBA från universitetet i Oxford och föreläser internationellt om exponentiell samhällsutveckling.

Inför nästa blogg kommer jag ha träffat Stefan Larsson, grundare och VD för BIMobject, och samtalat om hur digitalisering mer specifikt kommer kunna påverka framtida affärsmodeller inom bygg. Det borde bli spännande läsning efter sommaren!

Kort om Stefan:

Stefan är VD och grundare för BIMobject och är en passionerad förespråkare för hur BIM kommer förändra vår bransch i grunden. Stefan har jobbat i 30 år med CAD, BIM, VR mm och verkligen en pionjär inom området. 

Byggbranschen behöver Flow!

Emile Hamon

 

Flow är ett tillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet, samtidigt som han/hon får en djup känsla av kontroll. Flow leder till ökat engagemang eftersom individen måste sätta allt högre standarder för sig själv för att behålla känslan. Därför ses Flow som en nyckel till produktivt (Csikszentmihalyi).

 

Köpt eller använd energi – vad är skillnaden?

Johnny Kellner

Det har länge varit en debatt om vilka begrepp som ska användas för en byggnads energibalans, köpt energi eller nettoenergi. Boverkets byggregler - BBR - har alltid använt begreppet köpt energi. Ett stort antal energiforskare och energispecialister hävdar att använd energi - nettoenergi speglar kraven som ställs på en byggnads verkliga fysikaliska energibalans. Boverket håller dock fortfarande fast vid att Sverige, som ett av få EU-länder, ska använda begreppet köpt energi - ett begrepp som inte säger något om hur mycket energi som behövs för att värma ett hus.

Byggsektorn bidrar till att Overshoot day kommer allt tidigare för varje år

Johnny Kellner

Den 1 augusti 2018 inträffade Overshoot Day (den ekologiska skuldens dag) som visar att världen redan efter 7 månader har gjort av med jordens årsproduktion av ekologiska resurser. På sju månader har framför allt de industrialiserade länderna förbrukat jordens ränta av sin årsproduktion av ekologiska resurser och därmed börja tära på naturens kapital för resten av året. Overshoot Day har ständigt kommit allt tidigare för varje år. 1971 inträffade dagen slutet av december och i år 2018 redan den 1 augusti.