Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Digitalisering är inte längre ett sidospår!

Överallt omkring oss förändras bransch efter bransch genom digitalisering. Vi streamar all musik och film, tittar nästan aldrig på ett program på TV längre, Swishar pengar hit och dit. Digitala tjänster och företag som Spotify, Netflix, Uber, Swish mm har förändrat hur vi köper, upplever och använder varor. I takt med att digitala nätverk slår ut gamla affärsmodeller förändras allt fler branscher i grunden. Är byggbranschen unik här? Ja kanske… eller? Jag tror ju egentligen inte det och jag tycker man ser flera exempel på att vår bransch förändras relativt snabbt nu. För att få nya infallsvinklar och funderingar kring detta har jag suttit ner och diskutera detta med Linus Bille, medgrundare och VD i innovationsbolaget Eicorn.

Enligt Linus är det lätt att känna att mognaden inom digitalisering kommit långt, och visst har IT redan ändrat många andra branscher i grunden, men i samhällsbyggnadsbranschen ligger den exponentiella, digitala utvecklingen till största delen framför oss. Vi är båda helt överens om att denna mognad i närliggande branscher skapar stora möjligheter för att nu på allvar digitalisera vår bransch, d v s byggbranschen.

Det som händer nu är att den syntetiserade fysiska förmågan och den syntetiserade mentala förmågan, d v s mjukvara, kombineras i nya smarta lösningar – säger Linus Bille.

Enligt Linus är digitalisering inte inne i en peak, utan det handlar snarare om en accelererande kurva framöver! Han menar att robotar och automatisering på allvar kommer slå igenom i byggbranschen inom 5 år, den svåra frågan är inom vilka applikationsområden det kommer gå snabbast. I samtalet resonerar vi kring hur detta kommer att ställa nya krav på affärsmodeller, kompetenser och roller i branschen. Den kritiska massan av digitaliseringsinitiativ sker nu så fort och på så många olika fronter att det blir omöjligt för en enskild individ att överblicka utvecklingen, vi måste istället skapa lärande organisationer för att hantera den snabba utvecklingen. Digitalisering är inte längre, och kommer aldrig mer att vara, ett sidospår!

Något vi återkommer till är att digitaliseringen kräver en organisatorisk utveckling. Det är därför dags att digitaliseringsfrågan på allvar tar plats i företagsledningarna, så att det finns en förståelse för hur utvecklingen kommer påverka hela vår affär och vår produktion i grunden. Kunderna kommer köpa hus/bostäder på ett helt annat sätt. Titta bara på bilindustrin, d v s hur vi köper bilar idag. Idag sker nästan hela affären via nätet. Det finns redan exempel på detta inom bygg. Nästa steg blir att skapa ett obrutet och automatiserat informationsflöde från kundkonfigureringen till pris, konstruktionsritningar, montageanvisningar, materialspecifikationer, materialflöden och inte minst till själva slutmontaget. 

Digitaliseringen kommer alltså kräva nya roller… Men vilka? Ja, vem vet? På Veidekke har vi redan introducerat en ny roll, d v s VDC-ingenjören (Virtual Design and Construction). Idag har vi ca 40 anställda VDC-ingenjörer och över 70 som blivit VDC-certifierade, med det är vi världsledande! 2010 hade vi 2 stycken VDC-ingenjörer. Kanske inte en exponentiell utveckling, men helt klart omvälvande! Och räkna med att denna utveckling inte nått sin peak, det är snarare bara början…

Kort om Linus:

Linus är en av grundarna av samt VD i Eicorn, ett innovations- venture creation bolag med stort intresse för digitalisering i byggbranschen. Han jobbar i gränslandet mellan visionärt uppfinnande, akademi och entreprenörskap, har en Executive MBA från universitetet i Oxford och föreläser internationellt om exponentiell samhällsutveckling.

Inför nästa blogg kommer jag ha träffat Stefan Larsson, grundare och VD för BIMobject, och samtalat om hur digitalisering mer specifikt kommer kunna påverka framtida affärsmodeller inom bygg. Det borde bli spännande läsning efter sommaren!

Kort om Stefan:

Stefan är VD och grundare för BIMobject och är en passionerad förespråkare för hur BIM kommer förändra vår bransch i grunden. Stefan har jobbat i 30 år med CAD, BIM, VR mm och verkligen en pionjär inom området. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.

SMHI är en allt viktigare aktör för byggbranschen och kommuners samhällsplanering

Johnny Kellner

Klimatförändringarna med ett allt varmare klimat kan medföra att Sverige riskerar att utsättas för kraftigare vind- och översvämningar genom förändrade nederbördsmönster som kan ge skador på byggnader och infrastruktur om inte förebyggande åtgärder planeras i närtid. Kartläggning av SMHI visar att endast ett fåtal av landets 290 kommuner har en klimatstrategi som tar upp den egna kommunens beredskap. Ett exempel på problembild i Sverige är att det ofta saknas kommunala beslut om vem som ska ta ansvar för planeringen vid översvämningar och evakueringar.