Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Byggemenskaper – nu även i Stockholm

Bostadsbrist är en realitet i Stockholm och på många andra platser. Det är också en realitet att bostadsbrist resulterar i ett antal negativa konsekvenser för hela samhället. Och näringslivet. Det är inte bra. Om man vill ha ett bra och utvecklande samhälle.

Som läget är i dag på bostadsmarknaden är det kris i flera städer. Och när det är kris behöver man tänka nytt.

Byggemenskaper uppfattas av många som nytt – och kanske en del av lösning på bostadsbristen. I Tyskland har det funnits byggemenskaper under en längre tid. Upp emot hälften av alla bostäder som i dag byggs i en del städer i Tyskland är Byggemenskaper.

Karlskrona, Malmö, Linköping och Göteborg är några städer i Sverige där Byggemenskaper också funnits på agendan under en tid. Tittar vi tillbaka i tiden så startades till exempel HSB en gång i tiden utifrån samma tankar. Det var och är bra.

Det är också bra att Stockholms stad upptäckt detta boendealternativ. I stadens budget för 2016 bland alla paragrafer finns ett litet stycke om så kallade Byggemenskaper. Staden vill att markanvisning med Byggemenskaper ska prövas under året, för att underlätta för mindre aktörer på marknaden. Detta ska vara en av metoderna för att nå färdiga byggrätter som mindre byggherrar kan efterfråga.

Tanken är att bredda möjligheterna till ökat bostadsbyggande. Byggemenskaper kommer inte att vara svaret på bostadsbristen på kort sikt. Men alla förslag som minskar bostadsbristen är bra.  Och det bidrar till en mångfald av boenden.

Undersökningen om ”Hur vill unga i Stockholm bo I framtiden” från 2014 där 70 procent säger sig vara positiva till att vara med i en Byggemenskap har säkert bidragit till det ökade intresset från Stockholms sida. Noterbart är att även de etablerade byggherrarna visat intresse för denna boendeform. Någon måste ju bygga även dessa bostäder.

Vilka är det som visar intresse för att bo i Byggemenskaper? Det är oftast helt vanliga människor som har tröttnat på att allmännyttan bygger för lite hyresrätter och att de stora privata byggherrarna bygger för dyra och ensidiga bostadsrätter. Det är grunden till att byggemenskaper nu växer fram.

Det handlar om hur man vill bo. Sen gäller det att hitta några andra som delar ens tankar på boendet.

Jag tror inte det är problem att hitta själsfränder med samma tankar om boende. Utmaningen ligger i att få gemenskapen att fortsätta. År ut och år in. Som med alla andra lyckade verksamheter. Man måste klara omställningen från inledande entusiasm till en hållbar förvaltning.

Erfarenheterna från Tyskland visar på en högre kvalitet, intressantare arkitektur, större mångfald och ett djupare engagemang i det egna boendet. Nackdelar kan vara att stridiga viljor ger en svårare process samtidigt som det krävs insatser av tålamod och pengar under lång tid innan belöningen kommer.

Beställarkompetens är därför en viktig parameter som gäller i de flesta situationer. Även när det gäller Byggemenskaper.

Boende blir sin egen byggherre - spännande. Därför måste entusiasmen kompletteras med kunskap om både projektering, byggande och framförallt förvaltning.

Det är bra samhällsbyggande.

Trevlig sommar

Jimmy Dahlström

Hej alla,

Jag tänkte hålla mig kort i detta inlägg. Det är ändå trots allt semester om några timmar (för de flesta). Jag själv kämpar på under nästa vecka också.

Första halvåret för 2018 är över, det går inte längre att påverka. Det tillhör numera historieböckerna. Hoppas du är nöjd med dina insatser, om inte så finns det lyckligtvis ett halvår kvar att påverka 2018 års totala intryck.

Jag själv är nöjd med insatserna, men det finns fortfarande massor att göra kring hållbarhet i samhällsbyggandet, socialt, miljömässigt och framförallt ekonomiskt. 

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.