Meny

Avtalsrörelsen 2017

Här samlar vi senaste nytt från byggsektorns avtalsrörelse. Fokus ligger i första hand på de tre avtal där Sveriges Byggindustrier är avtalspart: Byggavtalet, Väg- och banavtalet och Tjänstemannaavtalet.

När Sveriges Byggindustrier och Byggnads växlade avtalskrav den 26 januari 2017 var parternas olika ståndpunkter vad gäller bland annat lönenivåer och ansvaret för en god arbetsmiljö på byggarbetsplatserna är tydliga. Trots det var tonen dem emellan fortsatt god, båda var tydliga med att de önskade sig en lugn avtalsrörelse.

Veckan därpå, den 1 februari respektive den 2 februari, växlade Sveriges Byggindustrier yrkanden med Seko om Väg- och banavtalet samt med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen om Tjänstemannaavtalet. Senare under februari månad växlades kraven för Installationsavtalet och Måleriavtalet.

Läs gärna också vår sammanfattning av avtalsrörelsen 2016.

Senaste nytt från avtalsrörelsen

Målarkonflikten trappas upp

Målarna lade tredje och fjärde varsel som svar på Måleriföretagens spegellockouter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/malarkonflikten-trappas-upp-25110

Treårigt avtal klart med Byggnads

Flexiblare arbetstidsregler och yrkesintroduktion bland bland avtalspunkterna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trearigt-avtal-klart-med-byggnads-25016

Nytt Väg- och banavtal klart

Inom ramen för märket.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-vag-och-banavtal-klart-25013

Fastighets varslar om strejk

Varslet omfattar sju företag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fastighets-varslar-om-strejk-24980

Företagen inom bygg vill ha långa avtal

70 procent vill ha avtal på tre år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foretagen-inom-bygg-vill-ha-langa-avtal-24860

Märket ger 6,5 procent över tre år

Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/market-ger-65-procent-over-tre-ar-24836

Facken inom industrin beredda teckna treårigt avtal

Har lämnat sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/facken-inom-industrin-beredda-teckna-trearigt-avtal-24713

Mats Åkerlind: "Vi har en större samsyn i dag"

I dag fortsätter förhandlingarna om ett nytt Byggavtal.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mats-akerlind-vi-har-en-storre-samsyn-i-dag-24711

Målarna har växlat avtalskrav

Parternas krav känns delvis igen från andra förhandlingar som pågår inom byggsektorn.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/malarna-har-vaxlat-avtalskrav-24628

Elektrikernas avtalsrörelse är igång

Förhandlingschefen: ”Jag ser avtalsrörelsen an med tillförsikt”.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/elektrikernas-avtalsrorelse-ar-igang-24593

Kraven är växlade för tjänstemännens avtal

Inga överraskningar från facken enligt Sveriges Byggindustriers förhandlare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraven-ar-vaxlade-tjanstemannens-avtal-24519

Seko kräver 2,8 procent

Avtalsrörelsen inom väg- och ban har börjat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/seko-kraver-28-procent-24518

BI och Seko växlar bud idag

Förhandlingar inom väg- och ban igång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bi-och-seko-vaxlar-bud-idag-24516

Byggnads och VVS-företagen har växlat krav

Tonen mellan de två parterna har redan hårdnat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnads-och-vvs-foretagen-har-vaxlat-krav-24491

Gemensam fiende förenar parterna

Byggnads tror precis som BI på bättre dialog i den kommande avtalsrörelsen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gemensam-fiende-forenar-parterna-24210

2017 kan bli fredens år för byggavtalet

En rad tecken pekar mot att avtalsrörelsen 2017 blir mindre dramatisk än våren 2016.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/2017-kan-bli-fredens-ar-byggavtalet-24134

LO kräver löneökningar på 2,8 procent

För högt, tycker Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lo-kraver-loneokningar-pa-28-procent-24091

6F välkomnar en LO-samordning

LO kräver en bred satsning på dem med lägst löner 2017.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/6f-valkomnar-en-lo-samordning-24040