Meny

"Viktigt att vara närvarande"

"Viktigt att vara närvarande"

Mix Selder har på kort tid gjort sig oumbärlig på bemanningsföretaget Expanderamera. I sin roll som verksamhetschef brinner hon för att uppfylla två viktiga punkter. – Stöttning och tydlighet tycker jag är två väldigt viktiga saker att jobba med som ledare, säger hon.

Mix Selder har varit nominerad till Guldhuset en gång tidigare. Det var för två år sedan och nu kan hon reflektera hur hon har utvecklats som ledare sedan dess.

– Jag inser mer och mer hur viktigt det är att vara närvarande och stötta medarbetarna och samtidigt vara lyhörd för vilka behov enskilda har. Att jobba med feedback och att stärka de styrkor de har och samtidigt jobba med förbättringsområden är centralt, säger hon.


Spegling uppskattad metod

Spegling är en metod som Mix Selder gärna använder och har kommit att uppskatta mer och mer.

– Spegling är väldigt effektivt när det kommer till kommunikation. Det går rent praktiskt till så att medarbetarna får återberätta samtalet som ett sätt att stämma av att vi tänker i samma banor och att det vi har talat om uppfattats på samma sätt. Att det inte bara kan vara jag som sänder ut ett budskap är en lärdom jag har dragit. Det är så lätt att lägga in egna tankar och tolkningar i ett samtal, därför har jag velat öka tydligheten genom att jobba på det här viset, säger hon.

Expanderamera har vuxit som företag och har idag 150 stycken uthyrda och 10-12 anställda på huvudkontoret. Under de senaste åren hyr de inte bara ut personal inom bygg- och anläggning, utan även inom installation. I takt med att företaget har växt har det krävts mer systematiska processer, rutiner och renodlade roller. Mix Selder har varit mycket engagerad i att hitta mer standardiserade sätt att arbeta och dokumentera. Det systematiska arbetsmiljöarbetet likaså. Kompetensen ska inte sitta i enskilda personer utan stanna kvar i företaget. Exempel på detta är det introduktionsprogram hon arbetat fram för nyanställda, liksom en byggskola där de nya rekryterarna, som oftast inte känner till byggbranschen, snabbt kan lära sig exempelvis vad olika yrkesgrupper gör. Alla anställda har också en utvecklingsplan där det framgår vad organisationen förväntar sig att man ska kunna efter 6 månader, 18 månader, och så vidare. Det är även ett underlag som Mix Selder har att coacha dem utifrån.

– Jag införde enskilda samtal med medarbetarna en halvtimme i veckan. Delar av det har jag lämnat över till en kollega nu, men det är fortfarande ett viktigt instrument för att stämma av. De som har varit anställda länge kanske bara tycker att de behöver ses var fjortonde dag, medan nyanställda behöver tätare uppföljning, säger hon.

Under samtalen tas alltid punkten om vad man är nöjd med upp och om det är något man behöver hjälp med. Det är även ett bra forum att ta upp saker som stress och arbetsbelastning. Hon håller även i en del workshops inom områden som hon och medarbetarna tycker att de behöver lära sig mer om.

– Ämnen som vi har tagit upp har varit alltifrån kollektivavtalen till teamutveckling och konflikthantering.

Sedan några år tillbaka jobbar Mix Selder och företaget även med att involvera de anställda i affärsplanerna. De har fått komma med synpunkter på hur verksamheten kan förbättras.

– I början kom det fram otroligt mycket idéer på förbättringsmöjligheter. Nu har vi insett att vi behöver fokusera och välja ut några fokusområden per år som vi jobbar med. I år handlar det om olika insatser med hälsotema och att jobba mer med employer branding i vår rekrytering.
 

Vad är bra ledarskap för dig?

– Det handlar om att utveckla medarbetarna och att få dem att nå sin potential. Det handlar också om att verka mot uppsatta mål på företagsnivå och balansera det mot vad medarbetarna vill och vad organisationen behöver, svarar Mix Selder.

Mix Selder

Ålder: 31 år.

Utbildning: Kandidatexamen i beteendevetenskap inriktning psykologi samt studier inom företagsekonomi och arbetsrätt, Uppsala universitet.

Karriär: Började ledarskapsbanan som ungdomsledare i stallet. Efter studierna fär sex år sedan start som rekryterare på Expanderamera och arbetar idag som verksamhetschef.

Uppväxt i: Huddungeby, liten by 6 mil från Uppsala.

Bor: Stockholm.

Intressen: Styrketräning.

Detta vill jag jobba med i framtiden: ”Ledarskap och affärsutveckling”.

Drivkrafter på jobbet: ”Utveckling av medarbetare och organisation samt frågor rörande mångfald och jämställdhet”.

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226

Flydde diktatur för att bygga det han älskar

Raul Torres lämnade Kuba för Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/flydde-diktatur-att-bygga-det-han-alskar-27199

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

WEBB-TV: Lunds nya tingsrätt nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/naturmaterialen-praglar-nyuppdukad-ratt-i-lund-27198

Alex de Rijke ser mirakel, hopp och mänsklighet i trä

Favoritmaterialet självklart för stjärnarkitekt.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alex-de-rijke-ser-mirakel-hopp-och-mansklighet-i-tra-27166

Närodlade trähus med utsikt över Skövde

WEBB-TV: Frostalidens Lycka nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/narodlade-trahus-med-utsikt-over-skovde-27156

En riktig pickup från Ssang Yong

Bättre och större än föregångaren.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-riktig-pickup-fran-ssang-yong-27135

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Från murare till undervisningsråd

Per Kringbergs väg från skoltrött till Skolverket.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/fran-murare-till-undervisningsrad-27123

Klimatsmart logistiklada nytt nav på liten ort

WEBB-TV: Apoteas logistikcenter först ut i Årets Bygge 2019
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/klimatsmart-logistiklada-nytt-nav-pa-liten-ort-27127

Smultronstället: Mer från Norr till söder

Del 5 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-mer-fran-norr-till-soder-27009