Meny

"Viktigt att vara närvarande"

"Viktigt att vara närvarande"

Mix Selder har på kort tid gjort sig oumbärlig på bemanningsföretaget Expanderamera. I sin roll som verksamhetschef brinner hon för att uppfylla två viktiga punkter. – Stöttning och tydlighet tycker jag är två väldigt viktiga saker att jobba med som ledare, säger hon.

Mix Selder har varit nominerad till Guldhuset en gång tidigare. Det var för två år sedan och nu kan hon reflektera hur hon har utvecklats som ledare sedan dess.

– Jag inser mer och mer hur viktigt det är att vara närvarande och stötta medarbetarna och samtidigt vara lyhörd för vilka behov enskilda har. Att jobba med feedback och att stärka de styrkor de har och samtidigt jobba med förbättringsområden är centralt, säger hon.


Spegling uppskattad metod

Spegling är en metod som Mix Selder gärna använder och har kommit att uppskatta mer och mer.

– Spegling är väldigt effektivt när det kommer till kommunikation. Det går rent praktiskt till så att medarbetarna får återberätta samtalet som ett sätt att stämma av att vi tänker i samma banor och att det vi har talat om uppfattats på samma sätt. Att det inte bara kan vara jag som sänder ut ett budskap är en lärdom jag har dragit. Det är så lätt att lägga in egna tankar och tolkningar i ett samtal, därför har jag velat öka tydligheten genom att jobba på det här viset, säger hon.

Expanderamera har vuxit som företag och har idag 150 stycken uthyrda och 10-12 anställda på huvudkontoret. Under de senaste åren hyr de inte bara ut personal inom bygg- och anläggning, utan även inom installation. I takt med att företaget har växt har det krävts mer systematiska processer, rutiner och renodlade roller. Mix Selder har varit mycket engagerad i att hitta mer standardiserade sätt att arbeta och dokumentera. Det systematiska arbetsmiljöarbetet likaså. Kompetensen ska inte sitta i enskilda personer utan stanna kvar i företaget. Exempel på detta är det introduktionsprogram hon arbetat fram för nyanställda, liksom en byggskola där de nya rekryterarna, som oftast inte känner till byggbranschen, snabbt kan lära sig exempelvis vad olika yrkesgrupper gör. Alla anställda har också en utvecklingsplan där det framgår vad organisationen förväntar sig att man ska kunna efter 6 månader, 18 månader, och så vidare. Det är även ett underlag som Mix Selder har att coacha dem utifrån.

– Jag införde enskilda samtal med medarbetarna en halvtimme i veckan. Delar av det har jag lämnat över till en kollega nu, men det är fortfarande ett viktigt instrument för att stämma av. De som har varit anställda länge kanske bara tycker att de behöver ses var fjortonde dag, medan nyanställda behöver tätare uppföljning, säger hon.

Under samtalen tas alltid punkten om vad man är nöjd med upp och om det är något man behöver hjälp med. Det är även ett bra forum att ta upp saker som stress och arbetsbelastning. Hon håller även i en del workshops inom områden som hon och medarbetarna tycker att de behöver lära sig mer om.

– Ämnen som vi har tagit upp har varit alltifrån kollektivavtalen till teamutveckling och konflikthantering.

Sedan några år tillbaka jobbar Mix Selder och företaget även med att involvera de anställda i affärsplanerna. De har fått komma med synpunkter på hur verksamheten kan förbättras.

– I början kom det fram otroligt mycket idéer på förbättringsmöjligheter. Nu har vi insett att vi behöver fokusera och välja ut några fokusområden per år som vi jobbar med. I år handlar det om olika insatser med hälsotema och att jobba mer med employer branding i vår rekrytering.
 

Vad är bra ledarskap för dig?

– Det handlar om att utveckla medarbetarna och att få dem att nå sin potential. Det handlar också om att verka mot uppsatta mål på företagsnivå och balansera det mot vad medarbetarna vill och vad organisationen behöver, svarar Mix Selder.

Mix Selder

Ålder: 31 år.

Utbildning: Kandidatexamen i beteendevetenskap inriktning psykologi samt studier inom företagsekonomi och arbetsrätt, Uppsala universitet.

Karriär: Började ledarskapsbanan som ungdomsledare i stallet. Efter studierna fär sex år sedan start som rekryterare på Expanderamera och arbetar idag som verksamhetschef.

Uppväxt i: Huddungeby, liten by 6 mil från Uppsala.

Bor: Stockholm.

Intressen: Styrketräning.

Detta vill jag jobba med i framtiden: ”Ledarskap och affärsutveckling”.

Drivkrafter på jobbet: ”Utveckling av medarbetare och organisation samt frågor rörande mångfald och jämställdhet”.

Byggsektorn mot digital framtid

Branschen betydligt bättre än sitt rykte enligt färsk studie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggsektorn-mot-digital-framtid-26784

Fem digitala innovatörer

Från massahantering till arbetsmiljö - här är branschens digitala pionjärer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/fem-digitala-innovatorer-26785

Smidig automatväxlad låda

Utmanande provkörning av nya Iveco Daily.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smidig-automatvaxlad-lada-26765

Strålande rivning i lugnt tempo

Kärnkraftverket Barsebäck sågas ned bit för bit.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stralande-rivning-i-lugnt-tempo-26757

”Vi behöver vara snällare mot planeten och varandra”

Lise-Lott Larsson Kolessar vill snabba på hållbarhetsutvecklingen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-behover-vara-snallare-mot-planeten-och-varandra-26732

Radhus i retrospektiv

Boendeformen fyller 110 år i Sverige och fortsätter att utvecklas.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/radhus-i-retrospektiv-26735

Teknikskiftet har bara börjat

Modulhusbyggare spår att bygg kommer förändras i grunden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/teknikskiftet-har-bara-borjat-26699

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

"Vi försökte nog göra för mycket på en gång"

Tidigare vd:n Fredrik Anheim om NCC Komplett.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-forsokte-nog-gora-mycket-pa-en-gang-26700

Kompetens nyckeln till fler passivhus

Byggskolan talar med Simone Kreutzer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kompetens-nyckeln-till-fler-passivhus-26674

"Nya roller inte en lösning i sig"

Stina Oja är van vid förändringsarbete.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/nya-roller-inte-en-losning-i-sig-26664