Meny
  • Henrik Landelius är chef för NCC:s nya affärsområde NCC Building Sweden.
    Foto: Anders Siljevall

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Som ett eget affärsområde ska NCC Building Sweden få utrymme att fortsätta sin positiva utveckling. Sverigechefen och tävlingsmänniskan Henrik Landelius blir affärsområdeschefen som även håller lagbygget högt. 

Henrik Landelius tar emot på NCC:s huvudkontor på Vallgatan i Solna. Bara några meter bort pågår bygget av bolagets nya huvudkontor, som blir en väsentlig del av den nya stadsdelen som kommer att växa fram i Järva Krog.
Dagen innan har nyheten om att affärsområdet NCC Building delas upp i två delar, där Sverigeverksamheten som står för nära 60 procent av omsättningen separeras från övriga Norden. Förändringen är en av de första åtgärderna som nytillkomne koncernchefen Tomas Carlsson aviserar efter sitt tillträde i maj i år för att vända utvecklingen efter en tuff period i bolaget, som kulminerade med att förre koncernchefen Peter Wågström fick lämna sin post under 2017. Affärsområdeschefen för Building, Klaus Kaae, får ansvaret för Nordics, där bland annat den norska marknaden som har haft en svag utveckling, ingår. Henrik Landelius, som fram till nu har varit Sverigechef i affärsområdet, blir affärsområdeschef för Sweden – som har gått starkt jämfört med övriga Norden.
– Tomas Carlsson har gjort bedömningen att Sverige och övriga Norden står inför lite olika utmaningar. Vi har vuxit, fortsätter att växa, och har en god lönsamhet. Hans bedömning är att vi kommer att få större möjligheter att växa som ett eget affärsområde, säger Henrik Landelius.


Tio år inom bolaget

Han har hunnit vara Sverigechef inom NCC Building i två och ett halvt år när han nu som affärsområdeschef tar plats i koncernledningen. Sammanlagt har han jobbat i tio år inom bolaget.
– Det innebär att Building Sweden får ett starkare mandat samtidigt som jag kan bidra till NCC även på koncernnivå. För oss försvinner ett chefsled, vilket effektiviserar organisationen, säger Henrik Landelius.
Han beskriver Sverige som den byggmarknad som har stuckit iväg i utvecklingen medan övriga Norden har haft en lugnare takt.
– Det är en god marknad i resten av Norden. Finland har tidigare haft en svagare utveckling, men har nu också kommit igång. Den svenska marknaden har varit den hetaste, även om vi nu börjar se en normalisering i bostadsmarknaden. Vi har vuxit markant medan våra nordiska kollegor har följt marknaden i stort, säger Henrik Landelius.


Svängningar i bostadsbyggande oroar inte

En inbromsning i bostadsbyggandet i Sverige och återgång till någon form av normalläge är dock inget som oroar. NCC har alla möjligheter att, som det sägs, ”ta igen på gungorna vad man förlorat på karusellen”. Ett viktigt fokusområde för NCC Building Sweden framöver är stora sjukhusuppdrag, en strategisk satsning som utgår centralt, men som byggs av NCC lokalt. Ett exempel är uppdraget för Landstinget Sörmland där tre sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping byggs fram till år 2023. Projektvärdet på 3,5 miljarder kronor gör projektet till NCC:s största upphandling enligt formen strategisk partnering. Skolor och äldreboenden är andra områden där Henrik Landelius ser en stark marknad framöver. Strategisk partnering är ett framgångsrecept för NCC och tidningen Byggindustrin har tidigare skrivit om bolagets samarbete med Nacka kommun där man har avtalat om att utveckla sammanlagt 13 skolor, förskolor och idrottshallar tillsammans. Andra goda exempel på strategisk partnering finns i bland annat Jönköping, Tranås och Helsingborg och denna typ av upphandlingsform står för cirka hälften av NCC Building Swedens verksamhet.
– Vi har haft stora framgångar med strategisk partnering och jag törs nog påstå att vi är marknadsledande på området. Det tänker vi fortsätta att vara, säger Henrik Landelius.


Partnering skapar förutsättningar

Han berättar att upphandlingsformen skapar bra förutsättningar för lyckade projekt och att erfarenheter följer med från projekt till projekt.
– Att arbeta i en gemensam organisation är gynnsamt och säkerställer att förvaltningen fungerar optimalt när projektet står färdigt, säger Henrik Landelius.
Framtiden för det nya svenska affärsområdet kommer i mångt och mycket bli business as usual. Building Sweden fortsätter på den inslagna vägen.
– Vi har ingen anledning att strukturera om eftersom verksamheten fungerar bra. Det nya är att vi kommer att välkomna ett antal nya kollegor som tidigare har jobbat inom Nordics, säger Henrik Landelius.
Han kallar sig själv för tävlingsmänniska och fotbollstokig. Det märks även på jobbet, i hans ledarfilosofi. NCC talar gärna om ”Lagbygget”, vilket är namnet på bolagets partneringkampanj.
– När jag tävlar måste jag ha med hela laget och ha en tydlig och enkel spelidé som alla kan skriva under på. Det är en förutsättning för att lyckas, säger Henrik Landelius.
Mångfald är en annan viktig framgångsfaktor och, i ledningsgruppen för NCC Building Sweden är till exempel könsfördelningen 50/50. 
– Jag har en stark tilltro till att mixade team presterar bättre, säger Henrik Landelius.
Och laganda är som bekant mer än att ha en bra taktik:
–Vi kan driva verksamheten med hjärnan, men har vi inte med våra hjärtan och händer kommer vi inte vidare. Att driva med känsla är viktigt.

Med rötter i Norrköping

Namn: Henrik Landelius. 

Ålder: 43.
Uppväxt: På många platser, men i huvudsak 
Norrköping.
Bor: Växelvis Norrköping och Stockholm.
Utbildning: Civilingenjör, samhällsbyggnad på Chalmers.
Karriär: Affärschef på NCC i Örebro, chef för projektutveckling på Fastighets AB LE Lundbergs, vice vd för NCC Construction, Sverigechef för NCC Building, från 1 oktober affärsområdeschef NCC Building Sweden.
Intressen: Löpning, resor och matlagning.
Drivkrafter på jobbet: Att göra skillnad och ständigt göra något bättre, till exempel när det gäller arbetsmiljö och mångfald.

NCC delar upp nordiska affärsgrenar
  • NCC:s koncernchef Tomas Carlsson kommunicerade den 12 september att bolagets största affärsområde, NCC Building, skulle delas i två.
  • I den nya organisationen som träder i kraft från och med den 1 oktober blir Henrik Landelius, i dag Sverigechef NCC Building, affärsområdeschef för det nya affärsområdet NCC Building Sweden och medlem i koncernledningen. Sverigeverksamheten stod vid utgången av 2017 för knappt 60 procent av omsättningen i NCC Building, cirka 14 miljarder kronor, och har cirka 3 800 anställda.
  • Klaus Kaae, idag affärsområdeschef för NCC Building blir affärsområdeschef för Building Nordics med en omsättning vid utgången av 2017 på cirka 11 miljarder kronor och cirka 2 350 anställda. Här ingår bland annat den norska verksamheten, som lyftes upp som särskilt utmanande i de två vinstvarningar som NCC gjorde under 2017.
  • ”Med två separata affärsområden får vi mer kraft för att driva de förändringar som krävs för att förbättra lönsamheten och uppnå lönsam tillväxt. Utmaningarna skiljer sig åt mellan länderna och fokus behöver vara på olika frågor. I Sverige ska vi förstärka vår lönsamhet och säkra fortsatt lönsam tillväxt medan det i övriga Norden är fokus på att fortsätta redan pågående insatser för att förbättra lönsamheten, särskilt i Norge”, berättade Tomas Carlsson i ett pressmeddelande.

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Flydde diktatur för att bygga det han älskar

Raul Torres lämnade Kuba för Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/flydde-diktatur-att-bygga-det-han-alskar-27199

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

WEBB-TV: Lunds nya tingsrätt nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/naturmaterialen-praglar-nyuppdukad-ratt-i-lund-27198

Alex de Rijke ser mirakel, hopp och mänsklighet i trä

Favoritmaterialet självklart för stjärnarkitekt.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alex-de-rijke-ser-mirakel-hopp-och-mansklighet-i-tra-27166