Meny

Tove Nyhlén har metoden i fokus i sin restaurering

Tove Nyhlén har metoden i fokus i sin restaurering

110 år gamla Gustaf Vasa kyrka i Stockholms är ett av konservatorn och byggnadsantikvarien Tove Nyhléns senaste projekt. En anledning till hennes yrkesval är kombinationen av praktiskt arbete och teoretiskt tänkande. ”En stark drivkraft i sig är att jag engagerar mig i frågor som rör arbetsmetoder kopplat till yrket”, säger hon.

Som konservator och byggnadsantikvarie går mycket av Tove Nyhléns arbete ut på att göra undersökningar och gräva djupt i historiska källor kopplat till den aktuella byggnaden eller objektet, för att förstå dess historiska sammanhang, materialsammansättning och skadebild.

– I yrket ingår förstås också att titta på vilka behov respektive byggnad har och vilka åtgärder som krävs för att utföra konserveringsarbetet, vilket är en förutsättning för att skapa åtgärdsprogram och förfrågningsunderlag, som i sin tur är grunden för offert och vidare arbete, säger hon.

En av två på Tyréns

Tove Nyhléns intresse för yrket växte fram när hon pluggade konstvetenskap i mitten av 90-talet. Efter ytterligare studier i kulturmiljövård och byggnadsrestaurering samt konserveringsprogrammet har hon sedan i slutet av 1990-talet genomfört många olika typer av projekt.

Via stenkonservering i Stockholm, jobb som byggnadsantikvarie vid Länsmuseet på Gotland, konservator på Riksantikvarieämbetet och Stockholms stadsmuseum samt anställning på flera mindre konservatorsföretag arbetar hon sedan augusti 2015 som konservator och byggnadsantikvarie på Tyréns avdelning för byggnadsvård och kulturmiljö.

Tove Nyhlén är en av två konservatorer på Tyréns. Tillsammans med konservatorskollegan Hélène Svahn Garreau arbetar hon med projektering av konserveringsarbeten, vård- och underhållsplaner, skadeutredningar, historiska färgundersökningar jämte rent byggnadsantikvariska uppdrag. De utför inga konserveringsarbeten, däremot gör de vid behov undersökningar och provkonservering vid projektering.

Ansvarar invändigt

I arbetet med prestigeuppdraget Gustaf Vasa kyrka har de på uppdrag av Gustaf Vasa församling projekterat konserveringsarbeten både invändigt och utvändigt och tagit fram förfrågningsunderlag och bygghandling. Syftet med konserveringen är att bevara kyrkans kulturhistoriskt värdefulla delar med metoder och material som gör så små ingrepp som möjligt. Tove Nyhléns ansvarar för de invändiga målade ytorna, det vill säga tak- och valvmålningar, väggfasta skulpturer i stuckatur, orgelns fasad, de marmoreringsmålade väggarna och altaruppsatsen. Hélène Svahn Garreau ansvarar tillsammans med en underkonsult för stenen i kyrkans fasad och portaler.

För att kvalitetssäkra konserveringen utför Tove Nyhlén också besiktningar, på uppdrag av Gustaf Vasa församling, av det konserveringsarbete som utförs invändigt av Stockholms Målerikonservering, underentreprenörer till huvudentreprenören M3 Bygg.

Sedan i maj 2016 är kyrkan stängd för en omfattande restaurering och konservering, men det pågår även ombyggnation, tillgänglighetsanpassning och modernisering av kyrkan. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2017.

Rengör med svamp

Inne i kyrkan åker vi bygghiss 35 meter upp för att på nära håll se takmålningarna i kyrkans kupol utförda år 1905 av bildkonstnären och tecknaren Vicke Andrén. Den sista biten, upp till kyrkans kupol 42 meter ovanför golvet, går vi i trappor på den enorma byggställningen som väger 1 000 ton och täcker en stor del av kyrkans inre yta. Målningarna ser, trots att de är 111 år gamla, nya ut och visar Kristi förklaring. Innan målningarna, som är målade i olja på puts, rengjordes var de betydligt mörkare.

Målningarna som är i gott skick, men mycket smutsiga, rengörs genom dammsugning och varsam rengöring med en Wishabsvamp, en latexsvamp framtagen för rengöring av känsliga ytor. Den kvarvarande smutsen tas sedan bort med fukt.

– En utmaning i framtiden är att få in konservatorn i fler sammanhang, att fortsätta att utveckla rollen som den projekterande konservatorn där målet alltid är att göra så tydliga och väl underbyggda åtgärdsprogram som möjligt, säger Tove Nyhlén.

Kort om Tove Nyhlén

Gör: Jobbar på Tyréns som konservator och byggnadsantikvarie.

Ålder: 45.

Familj: Gift, två barn.

Utbildning: Konservatorsprogrammet, inriktning måleri vid Göteborgs universitet, Konstvetenskap vid Uppsala universitet samt Byggnadsrestaurering och kulturmiljövård vid Högskolan på Gotland.

Favoritbyggnad: Stockholms stadshus.

Multihus förtätningens vinnare

Malmö byggde bostäder och gymnastiksal på samma tomt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/multihus-fortatningens-vinnare-26370

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

SLU tittar närmare på frågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samutnyttjade-gronytor-svar-not-att-knacka-26372

En stadsdel för forskning

Hållbarhetsprofilen lockar till Norra Djurgårdsstaden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-stadsdel-forskning-26324

Fixar-Jocke bytte bort ekorrhjulet

Sålde företaget och flyttade till Kanarieöarna.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/fixar-jocke-bytte-bort-ekorrhjulet-26285

Skanska stagar upp kulturarv

Tre kilometer nya rör borras ner för att hålla husen på plats.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/skanska-stagar-upp-kulturarv-26289

Stadsholmen: Samverkan var en förutsättning

Projektering en utmaning i kulturprojekt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadsholmen-samverkan-var-en-forutsattning-26290

Atrium och skybar mot Öresund på nya Studio

Webb-tv: Boende, arbete och kultur i samma byggnad.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/atrium-och-skybar-mot-oresund-pa-nya-studio-26261

Renovering gav landmärke mer havsutsikt

Webb-tv: Uppfräschade kontor i "Läppstiftets" flygel nomineras till Årets bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/renovering-gav-landmarke-mer-havsutsikt-26231

Elin Bäckersten ger bygghistorien ett förnyat liv

Bebyggelseantikvarien jobbar med Getingmidjan i Stockholm.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/elin-backersten-ger-bygghistorien-ett-fornyat-liv-26197

ÅF siktar på nya marknader

"Vill vara en internationell spelare."
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/af-siktar-pa-nya-marknader-26131