Meny

Tove Nyhlén har metoden i fokus i sin restaurering

Tove Nyhlén har metoden i fokus i sin restaurering

110 år gamla Gustaf Vasa kyrka i Stockholms är ett av konservatorn och byggnadsantikvarien Tove Nyhléns senaste projekt. En anledning till hennes yrkesval är kombinationen av praktiskt arbete och teoretiskt tänkande. ”En stark drivkraft i sig är att jag engagerar mig i frågor som rör arbetsmetoder kopplat till yrket”, säger hon.

Som konservator och byggnadsantikvarie går mycket av Tove Nyhléns arbete ut på att göra undersökningar och gräva djupt i historiska källor kopplat till den aktuella byggnaden eller objektet, för att förstå dess historiska sammanhang, materialsammansättning och skadebild.

– I yrket ingår förstås också att titta på vilka behov respektive byggnad har och vilka åtgärder som krävs för att utföra konserveringsarbetet, vilket är en förutsättning för att skapa åtgärdsprogram och förfrågningsunderlag, som i sin tur är grunden för offert och vidare arbete, säger hon.

En av två på Tyréns

Tove Nyhléns intresse för yrket växte fram när hon pluggade konstvetenskap i mitten av 90-talet. Efter ytterligare studier i kulturmiljövård och byggnadsrestaurering samt konserveringsprogrammet har hon sedan i slutet av 1990-talet genomfört många olika typer av projekt.

Via stenkonservering i Stockholm, jobb som byggnadsantikvarie vid Länsmuseet på Gotland, konservator på Riksantikvarieämbetet och Stockholms stadsmuseum samt anställning på flera mindre konservatorsföretag arbetar hon sedan augusti 2015 som konservator och byggnadsantikvarie på Tyréns avdelning för byggnadsvård och kulturmiljö.

Tove Nyhlén är en av två konservatorer på Tyréns. Tillsammans med konservatorskollegan Hélène Svahn Garreau arbetar hon med projektering av konserveringsarbeten, vård- och underhållsplaner, skadeutredningar, historiska färgundersökningar jämte rent byggnadsantikvariska uppdrag. De utför inga konserveringsarbeten, däremot gör de vid behov undersökningar och provkonservering vid projektering.

Ansvarar invändigt

I arbetet med prestigeuppdraget Gustaf Vasa kyrka har de på uppdrag av Gustaf Vasa församling projekterat konserveringsarbeten både invändigt och utvändigt och tagit fram förfrågningsunderlag och bygghandling. Syftet med konserveringen är att bevara kyrkans kulturhistoriskt värdefulla delar med metoder och material som gör så små ingrepp som möjligt. Tove Nyhléns ansvarar för de invändiga målade ytorna, det vill säga tak- och valvmålningar, väggfasta skulpturer i stuckatur, orgelns fasad, de marmoreringsmålade väggarna och altaruppsatsen. Hélène Svahn Garreau ansvarar tillsammans med en underkonsult för stenen i kyrkans fasad och portaler.

För att kvalitetssäkra konserveringen utför Tove Nyhlén också besiktningar, på uppdrag av Gustaf Vasa församling, av det konserveringsarbete som utförs invändigt av Stockholms Målerikonservering, underentreprenörer till huvudentreprenören M3 Bygg.

Sedan i maj 2016 är kyrkan stängd för en omfattande restaurering och konservering, men det pågår även ombyggnation, tillgänglighetsanpassning och modernisering av kyrkan. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2017.

Rengör med svamp

Inne i kyrkan åker vi bygghiss 35 meter upp för att på nära håll se takmålningarna i kyrkans kupol utförda år 1905 av bildkonstnären och tecknaren Vicke Andrén. Den sista biten, upp till kyrkans kupol 42 meter ovanför golvet, går vi i trappor på den enorma byggställningen som väger 1 000 ton och täcker en stor del av kyrkans inre yta. Målningarna ser, trots att de är 111 år gamla, nya ut och visar Kristi förklaring. Innan målningarna, som är målade i olja på puts, rengjordes var de betydligt mörkare.

Målningarna som är i gott skick, men mycket smutsiga, rengörs genom dammsugning och varsam rengöring med en Wishabsvamp, en latexsvamp framtagen för rengöring av känsliga ytor. Den kvarvarande smutsen tas sedan bort med fukt.

– En utmaning i framtiden är att få in konservatorn i fler sammanhang, att fortsätta att utveckla rollen som den projekterande konservatorn där målet alltid är att göra så tydliga och väl underbyggda åtgärdsprogram som möjligt, säger Tove Nyhlén.

Kort om Tove Nyhlén

Gör: Jobbar på Tyréns som konservator och byggnadsantikvarie.

Ålder: 45.

Familj: Gift, två barn.

Utbildning: Konservatorsprogrammet, inriktning måleri vid Göteborgs universitet, Konstvetenskap vid Uppsala universitet samt Byggnadsrestaurering och kulturmiljövård vid Högskolan på Gotland.

Favoritbyggnad: Stockholms stadshus.

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854

Paris kommer i OS-form med BIM

Området runt Eiffeltornet ska anpassas för tävlingsgrenar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/paris-kommer-i-os-form-med-bim-26852

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

BIM ger viktiga förutsättningar för förvandlingen

Exakt modell har tagit tusentals timmar att skapa.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bim-ger-viktiga-forutsattningar-forvandlingen-26853

"Alla delar av NCC kan göra ett bättre resultat"

Tomas Carlsson om sin nya vd-roll.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alla-delar-av-ncc-kan-gora-ett-battre-resultat-26814

Byggsektorn mot digital framtid

Branschen betydligt bättre än sitt rykte enligt färsk studie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggsektorn-mot-digital-framtid-26784