Meny
  • Gamla murkna spån tas bort och ersätts av nya av bergsklättrarna och spånexperterna Olle Wehlin och Hampus Räf.
    Foto: Harald Vingelgaard
    ,
    Kyrktaket läckte som ett såll innan restaureringen och det rann vatten rakt ner i kyrkorummet.
    Foto: Harald Vingelgaard

Svenska bergsklättrare byter spån på norska kyrktak

Svenska bergsklättrare byter spån på norska kyrktak

De svenska bergsklättrarna Hampus Räf och Olle Wehlin byter spånen på Kvikne kyrkas branta tak i norska Hedmark.

– Det här är det bästa jobb som finns. Det är fritt och jag kan själv bestämma hur dagen ska se ut, säger Olle Wehlin.

Flera av kyrktaken i Nord-Østerdal i Hedmark har restaurerats av spåntaksexperterna Hampus Räf och Olle Wehlin.

De tar sig upp på taket med selar och rep, precis som om de skulle klättrat uppför en bergsvägg och de rutinerade bergsklättrarna och kyrktakshantverkarna är förstås väldigt noga med säkerheten.

Kvikne kyrka började att byggas 1652 och stod färdig 1654. Ända sedan dess har spånerna legat på taket.

– Vi tar bort dåliga spån och rengör därefter taket. Det ligger massor av smuts under spånen. Bara att få bort smutsen hjälper en hel del för att minska risk för skador av fukt och röta, säger Olle Wehlin

Vid Byggindustrins besök hade spåntaksduon bytt den underliggande läkten på den del av kyrktaket för att kunna lägga nya spån. Den gamla skorstenen hade rivits för att möjliggöra tätning av taket där den stod. Någon ny skorsten blir det inte.

När spånläggningen är färdig ska taket strykas med tjära tre gånger innan vintern kommer.


Läckte vatten

Kyrktaket läckte som ett såll innan restaureringen och det rann vatten rakt ner i kyrkorummet. Väggarna, som är fulla med unika väggmålningar, har tagit skada på några ställen. Det är en anledning till att taket skyndsamt måste restaureras.

Bergsklättrarna är anlitade av Alvdal Skurlag, avdelning Vingelen, vilket tidigare var Materialbanken.

– Spånen är täljda av tätvuxen fura, så gott det går av samma kvalitet som takspånen från 1600-talet på taket till Kvikne kyrka. Träden som spånen är gjorda av kommer från Österdalens skogar och är mellan 150 år och 300 år gamla, säger Jakob Trøan, försäljningschef  på Alvdal Skurlag.

Spånen är koniskt täljda och den tjockaste delen pekar nedåt för att spånen ska ligga så bra som möjligt på taket. De läggs med stående årsringar och är hyvlade på ovansidan, men råspontade mot taket.

Omkring 7 000 spån ska bytas på Kvikne kyrkas tak och de fästs med handsmidd spik.


Flitigt anlitade

Materialbanken i Vingelen har bytt spån på många kyrktak i Nord-Østerdal och andra platser i Norge, med hjälp av de svenska bergsklättrarna under många år.

– Vi uppskattar de här jobben mycket och det ligger en hel del prestige i dem, säger Jakob Trøan.

Tynset kyrkosamfällighet är byggherre.

– Kontraktet är värt 1,9 miljoner (norska) kronor, inklusive de tre tjärstrykningarna av taket, säger kyrkvärden Svein Borkhus i Tynset kyrkosamfällighet.

Han betonar betydelsen av samarbetet med museet i Røros i projektet.

Kvikne kyrka ligger precis vid riksväg 3 som är huvudvägen mellan Oslo och Trondheim. Den är välbesökt, vilket gör takrestaureringen extra viktig. Det ordnar bergsklättrarna och hantverkarna från Sverige.

Höghöjdsarbetare med expertis

Olle Wehlin

Ålder: 45 år.

Yrke: Spånexpert och Höghöjdsarbetare.

Utbildning: Mer än 20 år av praktiskt arbete. Har lärt sig genom att arbeta tillsammans med ”erfarna gubbar” i branschen. Höghöjdsutbildning ”Sprat 3” (Klätterservice i Stockholm) i 2011.

Bor: Näkna utanför Norrköping.

Driver egen firma: ”Olle Wehlin Service och Hantverk på Höghöjd”.

 

Hampus Räf

Ålder: 29 år.

Yrke: Spånexpert, snickare och höghöjdsarbetare.

Utbildning: Snickare, höghöjdsutbildning «Sprat 3» (Klätterservice i Stockholm).

Uppväxt: Jönköping.

Bor: Lysekil i Bohuslän

Intressen: Klättring.

Driver egen firma: ”Yggdrasil Sverige”

Linda Lönneberg vill vara stöttepelare för unga kvinnor

Vill bygga kvinnliga nätverk i byggbranschen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/linda-lonneberg-vill-vara-stottepelare-unga-kvinnor-26455

Leanpionjär har hittat formen

Leanforum förbättrar ständigt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/leanpionjar-har-hittat-formen-26490

Lean måste byggas från grunden

Flexator tog ett samlat grepp och lyckades.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-maste-byggas-fran-grunden-26488

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Lean genomsyrar allt hos Sven Johansson Bygg.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-gav-vaxtkraft-familjeforetag-26489

Här tar tjejerna plats

Gymnasieskola i Falköping jobbar aktivt för att rekrytera tjejer
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/har-tar-tjejerna-plats-26449

På väg in under Mälarens vatten

Webb-tv: Arbete med Förbifart Stockholm pågår under jord.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pa-vag-under-malarens-vatten-26450

Kontraktsstrul skapar förseningar ovan jord

"Kommer inte försena slutdatumet".
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kontraktsstrul-skapar-forseningar-ovan-jord-26451

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

Från skola till samhällsbyggnad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/patrik-derk-vill-hjalpa-till-med-relationsskapandet-26401

Multihus förtätningens vinnare

Malmö byggde bostäder och gymnastiksal på samma tomt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/multihus-fortatningens-vinnare-26370

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

SLU tittar närmare på frågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samutnyttjade-gronytor-svar-not-att-knacka-26372