Meny

Städer blir säkrare med biofilter

Städer blir säkrare med biofilter

Ett kraftigt skyfall 2011 ledde till att stadsdelen Österbro i Köpenhamn tänkte i nya banor för att omhänderta regnvattnet. Malmö har gjort samma sak efter ett skyfall 2014. I båda fallen har biofilter anlagts där träd och gräs i så kallat biofilter tar hand om dagvattnet.

Kraftiga skyfall och varmare klimat är att vänta i framtiden. För tätbebyggda stadskärnor från förra sekelskiftet utan grönområden kan detta ställa till problem med översvämningar och vattenfyllda källare som följd. Genom att anlägga biofilter i gatorna, som fördröjer dagvattnet, kan konsekvenserna av klimatförändringarna mildras.

Detta har Johan Nilsson studerat närmare i sitt examensarbete Klimatanpassning med biofilter. Examensarbetet är utfört vid SLU Alnarp och vann Byggindustrins tävling Byggopus i klassen 30 högskolepoäng (hp).

I examensarbetet har han tittat på hur biofilter kan få plats i staden och deras betydelse för miljön.

– Biofilter, eller regnbäddar som de också kallas, ger staden stora ekologiska och ekonomiska mervärden. För att biofilter ska vara effektiva behöver de dock anläggas i ett sammanhängande system för att borttransporten av dagvattnet ska fördröjas. Gröna tak fungerar efter samma princip, även om de snabbare blir mättade av ett regn, säger Johan Nilsson.

Ett biofilter är grönytor med planterade träd, buskar gräs och annan vegetation. De kan i stadskärnorna anläggas till exempel på ytor med parkeringsförbud och hårdgjorda torg. Johan Nilsson fick ett stipendium för att besöka Portland i Oregon i USA. Portland hade stora problem med dagvattnet på grund av att det leddes bort i samma ledningar som avloppsvattnet. Ledningssystemet var utslitet och i stället för att genomföra en kostsam renovering satsade staden på gröna ytor med biofilter i kombination med en utbyggnad av delar av ledningsnätet. Mängden dagvatten, som måste tas om hand, minskade väsentligt.

– Resultatet blev mycket bra. Dagvattnet renas numera innan det når vattendragen och grundvattnet tack vare gröna tak, trädplanteringar och gröna gator, som hanterar dagvattnet på plats. Samtidigt ökade mängden växtlighet i Portland, vilket är positivt ur hälsosynpunkt, berättar Johan Nilsson.

 

Efterlyser grönska i städerna

Generellt sett tycker Johan Nilsson att städerna har för lite grönska och att trafiken tar för stor plats.

– Bättre allmänna kommunikationer, fler cykelbanor och färre parkeringsplatser skulle ge mer plats åt grönområden, säger han.

Han är landskapsarkitekt men funderade först på att utbilda sig till byggnadsingenjör. Han blev antagen på Chalmers men började aldrig. Kanske berodde det på att matematik inte är hans favoritämne. Stadsplanering var mer lockande. Sökningar på nätet ledde till yrket planarkitekt varefter han länkades vidare till utbildningar av landskapsarkitekter.

– Att bli landskapsarkitekt var ett klockrent yrkesval för mig som gillar natur. Yrket ger också en bra blandning av kreativitet och variation och man jobbar i projekt, vilket är positivt, säger han.

Idag jobbar han på WSP i Malmö med detaljprojektering av gatumiljöer, parker etc. Att få jobb efter examen på WSP var givet eftersom han under sista studieåret jobbade halvtid på WSP och skrev sitt examensarbete resten av tiden.

Lite äventyrlig är han dock och vill att det ska hända saker. Några år före utbildningen till landskapsarkitekt drog han till Oslo och jobbade där i drygt två år på kommunens avdelning för avfallshantering. Han har också jobbat med att montera bilsäten och att sätta ihop barnvagnar och kök.

– Pengarna jag tjänade använde jag till resor.  Det blev snowboard i Alperna, strövtåg i Afrikas landsbygd och häftiga naturupplevelser i Sydamerikas djungel, säger han.

Cyklar downhill

Aktuell som: Vinnare av Byggopus, klassen 30 hp, med examensarbetet Klimatanpassning med biofilter – utvecklingsalternativ för kvarterstadens gatumiljö, SLU Alnarp.

Ålder: 31 år.

Intressen: Friluftsliv, vågsurfning, resor.

Det djärvaste han varit med om: Att cykla downhill i Bolivia.

Senast sedda film: A cure for wellness.

Favoritbyggnad: Stadsbiblioteket I Malmö, som är en vacker byggnad med vacker funktion.

Elin Bäckersten ger bygghistorien ett förnyat liv

Bebyggelseantikvarien jobbar med Getingmidjan i Stockholm.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/elin-backersten-ger-bygghistorien-ett-fornyat-liv-26197

ÅF siktar på nya marknader

"Vill vara en internationell spelare."
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/af-siktar-pa-nya-marknader-26131

Bankvalven förvandlades till hotellrum

Webb-tv: Brunkebergstorg har fått nytt liv med två hotell.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bankvalven-forvandlades-till-hotellrum-26130

Kjell Ramström hittar guld på Stockholms vindar

Ställningsinnovation viktigt verktyg i vindsexploatering.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/kjell-ramstrom-hittar-guld-pa-stockholms-vindar-26106

Ulrika Francke: Det roliga är att peka ut riktningen framåt

Lämnar ett storväxande Tyréns efter elva år.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ulrika-francke-det-roliga-ar-att-peka-ut-riktningen-framat-26104

Vattnets motorväg lindrar växtvärk

Webb-tv: Östra Länken ger Luleå möjlighet att växa.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vattnets-motorvag-lindrar-vaxtvark-26101

Alaa Alshawa fick fast jobb direkt

Och nu startar han eget
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alaa-alshawa-fick-fast-jobb-direkt-26067

Superfabriken tar Lindbäcks till ny nivå

Webb-tv: Hustillverkarens nya Piteå-fabrik ska täcka efterfrågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/superfabriken-tar-lindbacks-till-ny-niva-26064

Birgitta Govén ska bidra till att göra branschen fossilfri

Sveriges Byggindustriers nya energiexpert.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/birgitta-goven-ska-bidra-till-att-gora-branschen-fossilfri-26029

Knutpunkt laddad för nytt dubbelspår

Webb-tv: Resecentrum i Strängnäs nominerat till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/knutpunkt-laddad-nytt-dubbelspar-26028