Meny

Städer blir säkrare med biofilter

Städer blir säkrare med biofilter

Ett kraftigt skyfall 2011 ledde till att stadsdelen Österbro i Köpenhamn tänkte i nya banor för att omhänderta regnvattnet. Malmö har gjort samma sak efter ett skyfall 2014. I båda fallen har biofilter anlagts där träd och gräs i så kallat biofilter tar hand om dagvattnet.

Kraftiga skyfall och varmare klimat är att vänta i framtiden. För tätbebyggda stadskärnor från förra sekelskiftet utan grönområden kan detta ställa till problem med översvämningar och vattenfyllda källare som följd. Genom att anlägga biofilter i gatorna, som fördröjer dagvattnet, kan konsekvenserna av klimatförändringarna mildras.

Detta har Johan Nilsson studerat närmare i sitt examensarbete Klimatanpassning med biofilter. Examensarbetet är utfört vid SLU Alnarp och vann Byggindustrins tävling Byggopus i klassen 30 högskolepoäng (hp).

I examensarbetet har han tittat på hur biofilter kan få plats i staden och deras betydelse för miljön.

– Biofilter, eller regnbäddar som de också kallas, ger staden stora ekologiska och ekonomiska mervärden. För att biofilter ska vara effektiva behöver de dock anläggas i ett sammanhängande system för att borttransporten av dagvattnet ska fördröjas. Gröna tak fungerar efter samma princip, även om de snabbare blir mättade av ett regn, säger Johan Nilsson.

Ett biofilter är grönytor med planterade träd, buskar gräs och annan vegetation. De kan i stadskärnorna anläggas till exempel på ytor med parkeringsförbud och hårdgjorda torg. Johan Nilsson fick ett stipendium för att besöka Portland i Oregon i USA. Portland hade stora problem med dagvattnet på grund av att det leddes bort i samma ledningar som avloppsvattnet. Ledningssystemet var utslitet och i stället för att genomföra en kostsam renovering satsade staden på gröna ytor med biofilter i kombination med en utbyggnad av delar av ledningsnätet. Mängden dagvatten, som måste tas om hand, minskade väsentligt.

– Resultatet blev mycket bra. Dagvattnet renas numera innan det når vattendragen och grundvattnet tack vare gröna tak, trädplanteringar och gröna gator, som hanterar dagvattnet på plats. Samtidigt ökade mängden växtlighet i Portland, vilket är positivt ur hälsosynpunkt, berättar Johan Nilsson.

 

Efterlyser grönska i städerna

Generellt sett tycker Johan Nilsson att städerna har för lite grönska och att trafiken tar för stor plats.

– Bättre allmänna kommunikationer, fler cykelbanor och färre parkeringsplatser skulle ge mer plats åt grönområden, säger han.

Han är landskapsarkitekt men funderade först på att utbilda sig till byggnadsingenjör. Han blev antagen på Chalmers men började aldrig. Kanske berodde det på att matematik inte är hans favoritämne. Stadsplanering var mer lockande. Sökningar på nätet ledde till yrket planarkitekt varefter han länkades vidare till utbildningar av landskapsarkitekter.

– Att bli landskapsarkitekt var ett klockrent yrkesval för mig som gillar natur. Yrket ger också en bra blandning av kreativitet och variation och man jobbar i projekt, vilket är positivt, säger han.

Idag jobbar han på WSP i Malmö med detaljprojektering av gatumiljöer, parker etc. Att få jobb efter examen på WSP var givet eftersom han under sista studieåret jobbade halvtid på WSP och skrev sitt examensarbete resten av tiden.

Lite äventyrlig är han dock och vill att det ska hända saker. Några år före utbildningen till landskapsarkitekt drog han till Oslo och jobbade där i drygt två år på kommunens avdelning för avfallshantering. Han har också jobbat med att montera bilsäten och att sätta ihop barnvagnar och kök.

– Pengarna jag tjänade använde jag till resor.  Det blev snowboard i Alperna, strövtåg i Afrikas landsbygd och häftiga naturupplevelser i Sydamerikas djungel, säger han.

Cyklar downhill

Aktuell som: Vinnare av Byggopus, klassen 30 hp, med examensarbetet Klimatanpassning med biofilter – utvecklingsalternativ för kvarterstadens gatumiljö, SLU Alnarp.

Ålder: 31 år.

Intressen: Friluftsliv, vågsurfning, resor.

Det djärvaste han varit med om: Att cykla downhill i Bolivia.

Senast sedda film: A cure for wellness.

Favoritbyggnad: Stadsbiblioteket I Malmö, som är en vacker byggnad med vacker funktion.

De gör en hållbar dröm verklig

Bygger hus med kretsloppstänk.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/de-gor-en-hallbar-drom-verklig-25640

Formbart hus har fått plats i Vallastaden

WEBB-TV: Hållbarhet och flexibilitet har genomsyrat Integralen 6.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/formbart-hus-har-fatt-plats-i-vallastaden-25636

Pigg och effektiv italienare

Rolig att köra, men bekant sen tidigare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pigg-och-effektiv-italienare-25602

Lätta våningar i trä förtätar på höjden

WEBB-TV: Audumbla 8 i Umeå har vuxit med två våningar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/latta-vaningar-i-tra-fortatar-pa-hojden-25596

Nytt i det gamla – en framgång i Norrbacka

Webb-tv: Gamla förrådsrummen gav plats till 60 ettor.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nytt-i-det-gamla-en-framgang-i-norrbacka-25561

Cecilia Wemming säljer bostäder i one-stop-shop

Från PR-branschen till bygg med en stark idé.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/cecilia-wemming-saljer-bostader-i-one-stop-shop-25528

Ny teater blir ljuslykta i gammalt kvarter

Humanistiska teatern först ut i Årets Bygge 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ny-teater-blir-ljuslykta-i-gammalt-kvarter-25489

Nu kommer tryggheten till byggbranschen.

Annons.
Slipp risken för tvister och oseriösa kunder.
http://byggindustrin.se/sponsrat/sejf/nya-tjansten-som-gor-att-du-slipper-oroa-dig-uteblivna-inbetalningar-25651
Från tidigare två modeller finns nya Isuzu D-Max som tio modeller, från singelhytt för dig som vill ha ett större flak och högst en passagerare, till äventyrsbilen AT35.

Bruksbil med stort modellutbud

Isuzu D-Max imponerar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bruksbil-med-stort-modellutbud-25444
Trapphus som levererats samma dag till projektet Senapsfabriken i Uppsala. Kvarteret Åsikten byggs mitt mellan två HMB Bygg-projekt och logistiken samordnas i Lossningskalendern.

Enkel lösning knäcker nöt

Digital logistikkalender sprider sig som löpeld på NCC
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/enkel-losning-knacker-not-25440
Kvarteret Järnridån i Ängby i Bromma.

Tillbakablick: Rapport från Södra Ängby

Tidningen beskrev ett toppmodernt villaområde 1937.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/tillbakablick-rapport-fran-sodra-angby-25304