Meny

Städer blir säkrare med biofilter

Städer blir säkrare med biofilter

Ett kraftigt skyfall 2011 ledde till att stadsdelen Österbro i Köpenhamn tänkte i nya banor för att omhänderta regnvattnet. Malmö har gjort samma sak efter ett skyfall 2014. I båda fallen har biofilter anlagts där träd och gräs i så kallat biofilter tar hand om dagvattnet.

Kraftiga skyfall och varmare klimat är att vänta i framtiden. För tätbebyggda stadskärnor från förra sekelskiftet utan grönområden kan detta ställa till problem med översvämningar och vattenfyllda källare som följd. Genom att anlägga biofilter i gatorna, som fördröjer dagvattnet, kan konsekvenserna av klimatförändringarna mildras.

Detta har Johan Nilsson studerat närmare i sitt examensarbete Klimatanpassning med biofilter. Examensarbetet är utfört vid SLU Alnarp och vann Byggindustrins tävling Byggopus i klassen 30 högskolepoäng (hp).

I examensarbetet har han tittat på hur biofilter kan få plats i staden och deras betydelse för miljön.

– Biofilter, eller regnbäddar som de också kallas, ger staden stora ekologiska och ekonomiska mervärden. För att biofilter ska vara effektiva behöver de dock anläggas i ett sammanhängande system för att borttransporten av dagvattnet ska fördröjas. Gröna tak fungerar efter samma princip, även om de snabbare blir mättade av ett regn, säger Johan Nilsson.

Ett biofilter är grönytor med planterade träd, buskar gräs och annan vegetation. De kan i stadskärnorna anläggas till exempel på ytor med parkeringsförbud och hårdgjorda torg. Johan Nilsson fick ett stipendium för att besöka Portland i Oregon i USA. Portland hade stora problem med dagvattnet på grund av att det leddes bort i samma ledningar som avloppsvattnet. Ledningssystemet var utslitet och i stället för att genomföra en kostsam renovering satsade staden på gröna ytor med biofilter i kombination med en utbyggnad av delar av ledningsnätet. Mängden dagvatten, som måste tas om hand, minskade väsentligt.

– Resultatet blev mycket bra. Dagvattnet renas numera innan det når vattendragen och grundvattnet tack vare gröna tak, trädplanteringar och gröna gator, som hanterar dagvattnet på plats. Samtidigt ökade mängden växtlighet i Portland, vilket är positivt ur hälsosynpunkt, berättar Johan Nilsson.

 

Efterlyser grönska i städerna

Generellt sett tycker Johan Nilsson att städerna har för lite grönska och att trafiken tar för stor plats.

– Bättre allmänna kommunikationer, fler cykelbanor och färre parkeringsplatser skulle ge mer plats åt grönområden, säger han.

Han är landskapsarkitekt men funderade först på att utbilda sig till byggnadsingenjör. Han blev antagen på Chalmers men började aldrig. Kanske berodde det på att matematik inte är hans favoritämne. Stadsplanering var mer lockande. Sökningar på nätet ledde till yrket planarkitekt varefter han länkades vidare till utbildningar av landskapsarkitekter.

– Att bli landskapsarkitekt var ett klockrent yrkesval för mig som gillar natur. Yrket ger också en bra blandning av kreativitet och variation och man jobbar i projekt, vilket är positivt, säger han.

Idag jobbar han på WSP i Malmö med detaljprojektering av gatumiljöer, parker etc. Att få jobb efter examen på WSP var givet eftersom han under sista studieåret jobbade halvtid på WSP och skrev sitt examensarbete resten av tiden.

Lite äventyrlig är han dock och vill att det ska hända saker. Några år före utbildningen till landskapsarkitekt drog han till Oslo och jobbade där i drygt två år på kommunens avdelning för avfallshantering. Han har också jobbat med att montera bilsäten och att sätta ihop barnvagnar och kök.

– Pengarna jag tjänade använde jag till resor.  Det blev snowboard i Alperna, strövtåg i Afrikas landsbygd och häftiga naturupplevelser i Sydamerikas djungel, säger han.

Cyklar downhill

Aktuell som: Vinnare av Byggopus, klassen 30 hp, med examensarbetet Klimatanpassning med biofilter – utvecklingsalternativ för kvarterstadens gatumiljö, SLU Alnarp.

Ålder: 31 år.

Intressen: Friluftsliv, vågsurfning, resor.

Det djärvaste han varit med om: Att cykla downhill i Bolivia.

Senast sedda film: A cure for wellness.

Favoritbyggnad: Stadsbiblioteket I Malmö, som är en vacker byggnad med vacker funktion.

Byggsektorn mot digital framtid

Branschen betydligt bättre än sitt rykte enligt färsk studie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggsektorn-mot-digital-framtid-26784

Fem digitala innovatörer

Från massahantering till arbetsmiljö - här är branschens digitala pionjärer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/fem-digitala-innovatorer-26785

Smidig automatväxlad låda

Utmanande provkörning av nya Iveco Daily.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smidig-automatvaxlad-lada-26765

Strålande rivning i lugnt tempo

Kärnkraftverket Barsebäck sågas ned bit för bit.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stralande-rivning-i-lugnt-tempo-26757

”Vi behöver vara snällare mot planeten och varandra”

Lise-Lott Larsson Kolessar vill snabba på hållbarhetsutvecklingen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-behover-vara-snallare-mot-planeten-och-varandra-26732

Radhus i retrospektiv

Boendeformen fyller 110 år i Sverige och fortsätter att utvecklas.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/radhus-i-retrospektiv-26735

Teknikskiftet har bara börjat

Modulhusbyggare spår att bygg kommer förändras i grunden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/teknikskiftet-har-bara-borjat-26699

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

"Vi försökte nog göra för mycket på en gång"

Tidigare vd:n Fredrik Anheim om NCC Komplett.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-forsokte-nog-gora-mycket-pa-en-gang-26700

Kompetens nyckeln till fler passivhus

Byggskolan talar med Simone Kreutzer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kompetens-nyckeln-till-fler-passivhus-26674

"Viktigt att vara närvarande"

Mix Selder har utvecklats som ledare sen förra nomineringen till Guldhuset.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/viktigt-att-vara-narvarande-26663