Meny
  • Patrik Derk är sedan januari ansvarig för social hållbarhet på Ramböll.
    Foto: Anders Siljevall

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

I över 20 år har han arbetat med social hållbarhet, först som lärare och rektor, därefter som vd för ett fastighetsbolag. Nu tar Patrik Derk sina hjärtefrågor med sig till samhällsbyggnadssektorn och Ramböll.

Det har gått en dryg månad sedan Patrik Derk tillträdde sin nya tjänst som ansvarig för social hållbarhet på Ramböll.

– På ett nytt jobb är de stora problemen små, medan de små – som att förstå sig på hur bokningen av möteslokaler fungerar – är stora, säger Patrik Derk.

Den nya tjänsten blir en fortsättning på den långa röda tråd som löpt längs med hans karriär. Människan har alltid varit i centrum.

Södtertäljeområdet Hovsjö var tidigare känt för vandalisering och bilbränder. När det kommunala bostadsbolaget Telge Hovsjö 2008 fick en ny vd i Patrik Derk inleddes en resa mot förändring. Efter att ha varit rektor på skolorna i miljonprogrammen Ronna och Hovsjö var han väl medveten om vikten av att engagera människorna – oavsett om det handlar om skolelever eller hyresgäster.

Att börja med stambyten och fasadrenoveringar skulle inte hjälpa Telge Hovsjö till lönsamhet.

– Vi kan skapa funktioner och ska finnas där som ett stöd, men det är tillsammans med människorna vi ska bygga samhället. Ge invånarna egenmakt, empowerment, säger Patrik Derk.

 

Sommarjobbssatsning gav resultat

Att lyssna på invånarnas behov var ett steg. Ett annat viktigt steg var att erbjuda sommarjobb till alla ungdomar i Hovsjö genom projektet Hovsjösommar, något som har bidragit till att ungdomarna har känt stolthet och engagemang för sitt bostadsområde. Vem sparkar sönder parkbänkar som man själv har satt upp?

– Det räcker inte med dialog med människorna, det gäller att skapa relationer. Men samtidigt hade det inte fungerat om vi inte blev duktigare på att vara fastighetsvärd. Ju mer involverad man blir, desto högre krav ställer man.

De senaste två åren arbetade Patrik Derk som stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista i Stockholm.

– Jag var anställd för att arbeta med social hållbarhet, men i praktiken var jag chef för en socialtjänst, säger han.

 

Patriks namn dök upp

När Ramböll började titta på frågor kring social hållbarhet var Patrik Derk ett namn som dök upp. Det utmynnade att han sedan den 15 januari är anställd på teknikkonsulten.

– Jag kommer att fortsätta att jobba med människor och grupper av människor. För mig har det varit en röd tråd genom allt jag gjort, säger han.

Men hur får människan plats i den tekniska stadsplaneringen? Patrik Derk ser inte svårigheterna med detta.

– Samhällsplanering handlar   om att skapa en bättre miljö för invånarna. Ramböll vill hitta tillbaka till att ta ett helhetsgrepp och att komma närmare invånarna.  Patrik Derk drar paralleller till sin tid i skolans värld. När Ronnaskolan skulle utvecklas var det lika viktigt att utveckla närsamhället. Isolerad är skolan inte så intressant, men som en helhet bidrar områdets delar till varandra. Tänket återkommer i välfungerande stadsplanering.

– Det handlar om den fysiska miljön, hur vi knyter förort till städernas centrala delar. Det kan handla om allt från kollektivtrafik till gång- och cykelvägar förbi vackra platser, säger Patrik Derk.

I sin nya roll på Ramböll kommer Patrik Derk samarbeta med övriga organisationen i de befintliga projekt som han kan bidra med.

– Sedan hoppas jag längre fram kunna arbeta med större helhetslösningar för kommuner och stadsdelar.

 

Känner du att kommer längre och längre bort från människorna när du jobbar mer strategiskt?

– När jag gick från lärare till rektor saknade jag eleverna. Liknande var det när jag gick från att vara rektor till fastighets-vd. Men det gäller att utmana sig själv och byta till något nytt medan man fortfarande har roligt. Jag kan fråga mig själv om jag hade orkat vara lärare idag. Men det kanske jag skulle. Det är ju snart 20 år sedan som jag slutade som lärare, säger Patrik Derk.

Men relationsbyggandet kommer fortsatt att vara centralt.

– Att röra sig mellan människor och beslutsfattare och omsätta det i förändring har jag alltid gjort och det är något som jag gärna hjälper kommuner med. De måste själva bygga relationerna, men vi kan skapa strukturerna för det.

 

Är kommuner bra på detta generellt eller finns det stora brister?

– Generellt gör kommunerna ett väldigt bra jobb. De senaste åren har vi dock haft en allt större centralisering. Besluten tas längre bort från medborgarna. Många kommuner har haft stora utmaningar i och med flyktingmottagningen. Det har lett till att många frågor har handlat om bostadsutrymme.

I kommunala organisationer är långa beslutsvägar en faktor som kan försvåra arbete som behöver vara mer snabbfotat.

– Man måste inte bestämma i förväg vilka frågor som ska drivas, utan det går att arbeta med processer istället för beslut. På så vis kan man fånga upp det som människorna tycker är viktigt just nu. Det är inte säkert att samma frågor är viktiga tre år senare.

När det finns fungerande strukturer blir arbetet med social hållbarhet lättare. När kommunen samverkar med andra aktörer i närområdet det bli en väldig kraft.

– När det inte bara är kommunens verksamheter som är med, då blir det riktigt kraftfullt, säger Patrik Derk. 

Vill bygga i Italien

Namn: Patrik Derk

Ålder: 53

Utbildning: Yrkeslärare, magisterprogrammet i pedagogik

Karriär: Lärare, rektor, vd för Telge Hovsjö, Stadsdelsdirektör och nu Social hållbarhetansvarig på Ramböll

Familj: Sambo och fyra utflugna barn

Uppväxt i: Södertälje

Bor: Södertälje

Intressen: Bygga hus och gärna i Italien

Drivkrafter på jobbet: Skapa bra förutsättningar

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868